VZŤAH s mamou učí bábätko, aký je SVET

VZŤAH s mamou učí bábätko, aký je SVET
22.3.2019 v kategórii Bábätko, autor Redakcia, foto: istockphoto.com

Sme pre naše dieťa veľmi, veľmi dôležité. Nielen z hľadiska prežitia. Dávame mu základy, na ktorých bude stavať po celý život.

Na základe skúseností s mamou si bábätko utvára predstavu o tom, ako fungujú vzťahy s ľuďmi. Nachádza odpoveď na otázku: Čo sa stane, ak sa ocitnem v nebezpečenstve, alebo keď trpím? Pomôže mi niekto? čo musím urobiť preto, aby mi bolo dobre?

Na základe vzťahu s matkou si vytvárame aj ďalšie vzťahy so svetom 

Skúsenosť sa stáva súčasťou jeho vnútorného sveta a neskôr podľa nej bude pristupovať k ostatným ľuďom. Tento primárny vzťah sa v nás ukladá ako vzorec, podľa ktorého reagujeme v interpersonálnych situáciách. 

Dieťa sa naučí, či sa oplatí druhým dôverovať, či ho neskamú, ak bude v núdzi, či ho pochopia...Dieťa, ktoré zažilo citlivé reakcie na vlastné potreby, si o druhých vytvorí presvedčenie, že sú dôveryhodní. Dôvera (nie doverčivosť!)sa nevylučuje s kritickým myslením. Prispieva k vytvoreniu pohody a šťastnejšieho života.

Bezpečná vzťahová väzba prispieva aj k celkovému fyzickému zdraviu 

Výskumy ukazujú, že pre psychické a fyzické zdravie v detstve i v dospelosti je jednoznačne najprospešnejšia bezpečná väzba. Ľudský organizmus má schopnosť brániť sa pred chorobami vďaka imunitnému systému. Imunitu môžeme podporovať zdravým životným štýlom.

Podobnú "imunitu" má aj naša psychika - vďaka nej dokážeme zvládať stres a záťažové situácie. Bezpečná vzťahová väzba, ktorú mal človek v detstve, je dôleitou súčasťou neskoršej psychickej imunity a najnovšie výskumy dokazujú, že súvisí aj s fyzickým zdravím.