Sila matkinho hlasu

Sila matkinho hlasu
13.1.2020 v kategórii Bábätko, autor Marika Koscelníková , foto: istockphoto.com

Narodia sa skôr, ako by mali. Narodia sa s obrovským hendikepom - nemôžu sa dovyvíjať v matkinom brušku. Lekári bojujú o ich životy a snažia sa ich zachrániť pri zachovaní čo najvyššej kvality života.

Hranica "prežitia" a starostlivosti o predčasniatka sa výrazne koncom dvadsiateho storočia posunula. Medicína dnes dokáže zachrániť bábätká, ktoré sa narodili v 24 týždni tehotenstva, v minulosti sa za hranicu prežitia považoval 35 týždeň. V škandinávskych krajinách je dokonca hranica prežitia nedonoseného dieťatka okolo 22. týždňa tehotenstva. 

Starostlivosť o tieto krehké bytosti je nesmierne náročná. Lekári v perinatologických centrách bojujú  o životy týchto bábätiek každý deň.  

Výskum o vplyve matkinho hlasu na predčasne narodené deti

Zatiaľ čo v maternici bábätká majú svoje ideálne prostredie, počúvajú upokojujúce zvuky prúdenia krvi v placente a matkin hlas, hneď ako sa narodia, sú predčasniatka umiestňované do inkubátorov, napojené na prístroje. Hluk, do ktorého sa nepripravené narodia spôsobuje im ešte väčší stres a nepokoj.

matkin hlas a predcasniatka

Štúdium hlasu matky.

Vedci skúmali hlas matky a jeho vplyv na pokojný spánok predčasniatok. Výskumníci zaregistrovali 47 detí, v gestačnom veku 33 týždňov a viac.

Matky týchto detí načítali detské knihy na záznam a tento sa púšťal ich bábätkám 6 hodín.

Výsledok: deti pri počúvaní nahrávok s matkiným hlasom lepšie spali. Ich srdiečko bilo pokojnejšie. 

Deti, ktoré počúvali nahrávku boli navyše po prebudení pozornejšíe a vnímavejšie na to, čo počúvajú.  To je pre vedcov skvelá správa, lebo registrovali hovorený jazyk. Je totiž známe, že predčasne narodené deti majú neskorší vývoj reči.

Len matka, alebo aj otec?

Milujúci hlas matky je rozhodujúci pri vývoji dieťaťa a pri formovaní našej vlastnej dospelej pohody.
Otázka znie: Je rovnako dôležitý aj hlas otca? 

Vedecký výskum bol zameraný na matkin hlas, pretože bábätká v brušku ju počúvajú kým sú v brušku, je im najbližší. Vieme však, že bábätká hlas otcov pomerne rýchlo rozpoznávajú, z rovnakého dôvodu - počúvali ho cez mamkine bruško. 

Mýtus o materstve nás vedie k presvedčeniu, že matky sú jednoducho dôležitejšie pre svoje deti a že otcom chýbajú zručnosti na správne vychovávanie. Existuje však dobrý dôvod domnievať sa, že tieto presvedčenia nie sú pravdivé. V najbližšej dobe sa chystá podobná štúdia zameraná na hlas otca. 

Zdroj: https://www.psychologytoday.com/us
Renée A. Shellhaas, Joseph W. Burns, et. al. (September, 2019) „Hlas matiek a spánok dojčiat na jednotke novorodeneckej intenzívnej starostlivosti“. Pediatrie.