MUDr. Mirko Zibolen: Cieľom je prežitie dieťaťa s čo najvyššou kvalitou života

MUDr. Mirko Zibolen: Cieľom je prežitie dieťaťa s čo najvyššou kvalitou života
3.1.2020 v kategórii Bábätko, autor Dagmar Baluchová , foto: istockphoto.com

Obyvateľov malých inkubátorov neustále pribúda. Ročne sa na Slovensku predčasne narodí až približne 5-tisíc detí. Starostlivosť o ne však nezvláda každá nemocnica.

Preto vznikol  systém neonatologickej starostlivosti (teda starostlivosti o novorodencov), podľa ktorého sú jednotlivé nemocnice rozdelené. Tento systém má štyri stupne: I, II, III, III+ stupeň. Najvyššiu úroveň starostlivosti (III+) poskytujú perinatologické centrá, ktoré v príslušných regiónoch koncentrujú závažné prípady tehotných žien a rizikových novorodencov, ktorých nie je možné liečiť na pracoviskách nižšieho stupňa. 

Čo je to perinatologické centrum? 

Toto spojenie ste mali šancu započuť, ak vám hrozil predčasný pôrod do 28. týždňa tehotenstva a vaše očakávané dieťatko vážilo menej ako 1 250 g. Práve takéto tehotné ženy sú odosielané do nemocníc, ktoré majú perinatologické centrum, v snahe zachrániť ešte nenarodené dieťa, ale platí to aj pre ženy majúce vážne tehotenské ťažkosti. 

Do týchto centier sú tiež transportované deti (podľa spádovej oblasti), ktoré sa narodili priskoro, majú nízku pôrodnú hmotnosť a vážne zdravotné komplikácie, ktoré si vyžadujú vysokoodbornú starostlivosť.

Na Slovensku máme 6 perinatologických centier v týchto nemocniciach:

  • UN Bratislava – Antolská
  • FNsP Nové Zámky
  • UN Martin
  • FNsP Banská Bystrica
  • Klinika neonatológie DFN Košice
  • FNsP Prešov GPO I.

Cieľom je prežitie dieťaťa s čo najvyššou kvalitou života

Pericentrá zabezpečujú vysokošpecializovanú neonatologickú starostlivosť vo svojom spádovom území. Prislúcha im aj 24-hodinová transportná služba. Asi tretina z približného počtu 5-tisíc predčasne narodených detí je umiestnená práve v nich. Tieto deti majú nezrelé všetky orgány a niektoré z nich im zlyhávajú, prípadne majú pridružené infekcie, vrodené vývojové anomálie ap. 

Čo je v súčasnosti v manažmente perinatologických centier na Slovensku kľúčové? Je ich počet na Slovensku dostatočný?

Mirko ZibolenNa naše otázky odpovedal hlavný odborník MZ SR pre odbor neonatológia, prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc., profesor pediatrie, prednosta Neonatologickej kliniky JLF UK a Univerzitnej nemocnice Martin. 

Aká je momentálne situácia v starostlivosti o vysokorizikových a chorých novorodencov? Nie je 6 pericentier na Slovensko málo (napr. v porovnaní s Českou republikou)?

Na Slovensku je novorodencom poskytovaná diferencovaná starostlivosť na pracoviskách štyroch úrovní. Najvyššiu odbornú úroveň predstavujú  jednotky vysokošpecializovanej starostlivosti, ktoré sa nachádzajú v 6 perinatologických centrách. Podľa názoru odborníkov je ich počet optimálny, ich zvyšovanie by viedlo k zníženiu kvality poskytovanej starostlivosti.

Na to, aby ste sa vedeli o kriticky chorého novorodenca kvalitne postarať, potrebujete nielen prístrojové vybavenie a priestory, ale predovšetkým erudovaný personál.  A erudícia úzko súvisí s tým, ako často máte možnosť takúto starostlivosť poskytovať. Pri náraste počtu pracovísk by erudícia personálu určite poklesla. 

Sú pericentrá dostatočne vybavené, postačujú kapacitne?

To je druhá strana mince. Niektoré áno, iné by určite potrebovali doplniť personál i prístroje. Tým, že zachraňujeme čoraz nezrelšie deti a tieto nám dlhodobo obsadzujú intenzívne lôžka, je potrebné ich počet pravidelne navyšovať. Sme v období, keď je navýšenie počtu intenzívnych lôžok výsostne aktuálne.  

Je podľa Vás dostatočná spolupráca medzi nemocnicami, ktoré nemajú pericentrá a rizikových novorodencov do týchto centier len odosielajú?

Jediným správnym riešením, ktoré v niektorých regiónoch funguje (ako príklad uvádzam práve náš región Martin) je transport dieťaťa v maternici ešte pred narodením  do perinatologického centra (teda umiestnenie tehotnej ženy ešte pred pôrodom). 

Pôrod extrémne nezrelého dieťaťa priamo v centre zásadne zvyšuje jeho šancu na kvalitné prežitie. To platí aj v porovnaní s deťmi, ktoré boli do centra prevezené po narodení. Toto preloženie je ale otázka pre pôrodníkov, ich sa treba pýtať, či prekladajú rodičky vo všetkých indikovaných prípadoch. A mamy, ktorým hrozí predčasný pôrod, by sa o túto možnosť mali aktívne zaujímať. 

Čo sa týka novorodencov po narodení, tak spolupráca novorodeneckých pracovísk funguje výborne. Systém centralizácie a prekladov sa dodržiava prakticky bez výnimky. Môžeme byť príkladom aj pre iné medicínske odbory. Určite to súvisí aj s tým, že starostlivosť o nezrelé deti je taká špecializovaná, že lekári a sestry s menšími skúsenosťami sa týchto pacientov radi „zbavia“ prekladom do centra.

Predčasne narodení novorodenci
Prečítajte si tiež:

Predčasne narodení novorodenci

Aký je trend novorodeneckej mortality u nás, zvlášť v hmotnostnej kategórii do 1 000 g? Prevažujú vrodené vývojové chyby, infekcie alebo...?

Bol by som rád, ak by sme si uvedomili, že to, čo nás čoraz viac zaujíma, nie je úmrtnosť ale chorobnosť. Teda nie mortalita, ale morbidita. Cieľom našej starostlivosti nie je prosté prežitie, ale prežitie dieťaťa s čo najvyššou kvalitou života. Aby deti žili plnohodnotný život a mali z neho potešenie nielen ony, ale aj ich príbuzní. Čo sa týka trendu, ten sa významne zlepšuje, úmrtnosť klesá a príčiny úmrtnosti kopírujú tie, ktoré sa udávajú vo vyspelom svete. V porovnaní s Českom máme však vyšší výskyt vrodených vývojových chýb. Má to viaceré známe príčiny. Ich menší záchyt v priebehu tehotnosti ako i religiozita rodičov u nás. 

Čo je podľa Vás najdôležitejšie pre rodinu, dieťa po tom, ako opustia pericentrum a prichádzajú domov? Čo je kľúčové?

Existencia pevného rodinného vzťahu. Rodina bude vystavená mnohým ťažkým situáciám a skúškam, ktoré zdolá len vtedy, ak bude celistvá a fungujúca spoločne. A vo formovaní tohto vzťahu má pomáhať aj náš personál počas hospitalizácie dieťaťa.