DARUJTE materské mlieko!

DARUJTE materské mlieko!
23.11.2017 v kategórii Bábätko, autor Redakcia, foto: istockphoto.com

Máte dostatok materského mliečka aj pre viac detičiek ako len vaše? Pomôžte iným deťom a darujte svoje materské mlieko.

Aké kritériá musí spĺňať darkyňa materského mlieka?

 • musíte byť celkovo zdravá
 • nesmiete mať alergie,
 • nesmiete mať žiadne chronické či systémové ochorenia
 • nemať žiadne infekčné ochorenie (ani matka ani dieťa)
 • nesmiete užívať antibiotiká (ak sa máte dobre, môžete začať odovzdávať materské mlieko dva dni po ukončení liečby)
 • neužívate dlhodobo žiadne lieky ( s výnimkou antikoncepcie)
 • vaše dieťatko nie je staršie ako 6 mesiacov
 • nesmiete fajčiť a požívať alkohol alebo omamné látky
 • neprekonali ste hepatitídu B, C
 • ste HIV- a BWR-negatívna
 • nedostali ste za posledných 12 mesiacov transfúziu krvi
 • musíte sa zdravo stravovať, jesť pestrú stravu (vylúčiť kvôli alergiám citrusové ovocie)

Aká je cesta darovania materského mlieka?

Telefonicky si dohodnete termín so sestričkou na doleuvedenom telefónnom čísle, ktorá si po vaše mlieko príde autom k vám domov (až do vzdialenosti 60 km od Bratislavy).

Podľa objemu mlieka by Vás navštevovala 2-3x do týždňa. To znamená, že ani vy ani nikto z členov vašej rodiny nemusíte mlieko nikam nosiť. O zásadách správneho odstriekavania, zberu a uskladnenia mlieka Vás poučia naše sestričky pri prvej návšteve u vás doma, kedy vám prinesú aj sterilné fľašky.

Koľko Eur za materské mlieko dostanete?

Za jeden liter materského mlieka vám laktárium zaplatí 6,64 €. (oficiálne vedené ako príspevok na stravu dojčiacej matky).

Mlieko je určené pre ťažko choré deti v prvom polroku života hospitalizované na rôznych oddeleniach DFNsP. Ide o nedonosené deti, ktoré musia stráviť nezriedka dni až týždne na prístrojoch, deti s vrodenými chybami, deti s ťažkými infekciami, po ťažkých pôrodoch, či bábätká po ťažkých operáciách.

Ich mamičky nezriedka prídu o vlastné mlieko - dlhodobé odlúčenie od bábätka (nielenže ho často nemôžu dojčiť, ale nemôžu si ho často ani riadne privinúť), strach o jeho život či zdravie, stres spôsobia, že si ani pri najlepšej snahe nedokážu odstriekať dostatok mlieka.

A tak sú o možnosť výživy ženským mliekom často pripravené deti, ktoré ho najviac potrebujú - nedonosenci, deti bojujúce s infekčnými ochoreniami, oslabenou obranyschopnosťou či alergiou na bielkovinu kravského = umelého mlieka, deti po operáciách.

Vďaka nespočetným darkyniam sme doteraz mohli všetkým deťom, ktoré to nutne potrebovali poskytovať tú najkvalitnejšiu stravu - ľudské, ženské mlieko. Bez mamičiek ochotných poskytnúť cudzím deťom svoju "bielu krv" by to nebolo možné.

Ak spĺňate uvedené zdravotné kritériá a mali by ste záujem stať sa darkyňou materského mlieka, ohláste sa na doleuvedenej adrese alebo telefónnom čísle.

Vyšetrenia, ktoré musí mamička pred darovaním materského mlieka podstúpiť:

 • výtery z nosa, hrdla a konečníka (naša sestrička vám ich spraví u vás doma)
 • odber krvi na vyšetrenie infekčnej žltačky, HIV a BWR (odber krvi môžete podstúpiť v našej nemocnici alebo na obvode).

Kontakt na banku materského mlieka

Banka ženského - materského mlieka - I. detská klinika (blok C, +3 poschodie)

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Limbová 1, 833 40 Bratislava

Tel.: 02/59 371 847 alebo 02/59 371 846

www.provita.sk