Materské mlieko – prirodzený imunomodulátor

MUDr. Hana Kayserová | 24. marec 2017
Materské mlieko – prirodzený imunomodulátor

Imunitný systém novonarodeného dieťaťa je nezrelý, naivný. Ako pri podpore imunity pomáha materské mlieko?

Hygienické opatrenia moderne vedených pôrodov, ktoré sú dôležité ako prevencia závažných komplikácií nielen pre dieťa, ale i pre matku, sú príčinou zmeny zloženia črevnej flóry oproti minulosti. Stimulácia imunitného systému dnešných novorodencov je preto iná a dôsledkom je nárast tzv. civilizačných ochorení, predovšetkým alergií.

Čo obsahuje materské mlieko?

Po narodení je dieťa chránené proti niektorým infekciám matkinými protilátkami, ktoré prechádzajú placentou (typ IgG) priamo do krvi dieťaťa. Táto ochrana platí však len dočasne (asi do 2. – 3. mesiaca) a len proti infektom, ktoré matka prekonala, alebo bola proti nim účinne očkovaná.

Materské mlieko obsahuje okrem živín množstvo protilátok a imunokompetentných buniek, hormónov, rastových faktorov a iných bioaktívnych molekúl, ktoré sú schopné ovplyvňovať predovšetkým imunitný systém dieťaťa, ale i rast a vývoj mnohých orgánov (črevná sliznica, centrálny nervový systém...).

Materské mlieko zabezpečuje pasívnu (prenesenú) i aktívnu imunitu dieťaťa. Vo vysokom množstve sa tu nachádzajú predovšetkým tzv. sekretorické protilátky typu IgA, špecificky namierené proti mikróbom z matkinho prostredia (najmä zažívacieho traktu – čreva), ako aj potravinovým antigénom, ktoré matka konzumuje.

Prečítajte si: Ako chutí materské mlieko? Záleží od toho, čo mamička zje!

Tieto protilátky len „vychytávajú“ baktérie a antigény z čreva dieťaťa, ale nestimulujú zápalovú reakciu. To znamená, že poskytujú účinnú ochranu nielen proti črevným infekciám, ale i pôsobia proti vzniku potravinovej alergie.

Imunita - ochranný účinok materského mlieka

Chránia organizmus dieťaťa proti pôvodcom dyzentérie, cholery, parazitom. Spolu s inou bielkovinou, nachádzajúcou sa v materskom mlieku vo veľkom množstve, tzv. laktoferínom, sú schopné zabíjania iných baktérií, vírusov, plesní, ale aj nádorových buniek.

Iné zložky MM (lyzozým, protivírusové tuky, väzobné cukry) viažu baktérie aj ich toxíny (jedy), čím zamedzujú rozvoju život ohrozujúcich hnačkovitých ochorení, ale i novorodeneckej septikémie („otrava krvi“), ťažkých infekcií spôsobených hemofilmi (očkujú sa až 3-mesačné deti), zápalov stredného ucha a dýchacích ciest.

Tento ochranný účinok nie je len okamžitý, ale pretrváva 3 – 5 rokov! Dlhodobo dojčené deti majú účinnejšiu odpoveď na niektoré očkovacie látky (záškrt, tetanus, detská obrna, tuberkulóza aj hemofilus).

Príčinou je pravdepodobne vysoký obsah dôležitého mediátora imunity, tzv. interferónu gama. Táto malá molekula tvorená najmä lymfocytmi (ktoré sa v MM nachádzajú živé) zohráva ústrednú úlohu v boji proti vírusom a v modulácii imunitnej odpovede – s jej nedostatkom súvisí nárast alergických ochorení, ale i znížená obranyschopnosť.

Tzv. stimulujúce faktory v materskom mlieku pôsobia na urýchlenú tvorbu a vyzrievanie všetkých druhov bielych krviniek dieťaťa, sú schopné aktivovať ich „imunitnú pamäť“, čím zlepšujú schopnosť detského organizmu brániť sa dlhodobo proti pôvodcom ochorení.

Materské mlieko obsahuje vysoké množstvo tzv. transformačného rastového faktoru, ktorý podporuje vznik orálnej tolerancie – protipólu potravinovej alergie.

Spolu s malým množstvom alergénov, ktoré sa nachádzajú aj v materskom mlieku, je najúčinnejším mechanizmom tolerancie.

Súčasne stimuluje lymfocyty v črevnej sliznici dieťaťa pre vlastnú tvorbu sekretorických protilátok IgA – aktív. Žiadna z mliečnych náhrad dojčenskej výživy nie je schopná nahradiť materské mlieko práve preto, že neobsahuje imunomodulačné pôsobky.

Prečítajte si: Materské mlieko – zázračná tekutina. Spoznajte dôležité fakty!

Málo známe je zistenie, že materské mlieko sa mení v čase (kolostrum, prechodné, zrelé mlieko) nielen obsahom živín podľa potrieb dieťaťa určitého veku, ale mení sa i obsah zložiek imunity – opäť individuálne podľa potrieb dieťaťa.

Mlieko mamičiek, ktoré trpia alergiou, má vyšší obsah ochranných faktorov proti alergii (akoby matka chcela dodatočne chrániť svoje rizikové dieťa pred genetickým rizikom alergie).

Máloktorá mamička myslí v prvých mesiacoch svojho materstva na to, že každým priložením k prsníku, každým dňom a mesiacom, kedy svoje dieťa dojčí, mu nielen zabezpečuje vyváženú výživu v súčasnosti, ale účinne bojuje proti závažným zdravotným problémom v budúcnosti.

Prečítajte si: Ako skladovať odstriekané mlieko?

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: