Bedrové kĺby kontrolujú bábätkám už v pôrodniciach

bedrové kĺby, kĺbiky, pôrodnica, novorodenec
9.11.2017 v kategórii Bábätko, autor Redakcia, foto: istockphoto.com

Bábätko krátko po pôrode absolvuje vyšetrenia, ktoré majú za úlohu odhaliť každú, hoci aj drobnú odchýlku od „normálu“. K tomu patrí i vyšetrenie bedrových kĺbov.

Vyšetrenie bedrových kĺbov, vykonáva v pôrodnici neonatológ alebo pediater na neonatologickom pracovisku. Pri posúdení celkového zdravotného stavu novorodenca, fyzikálnym vyšetrením zisťuje stav bedrových kĺbov. Ak zistí patologický nález, bez omeškania odošle novorodenca (ak to jeho zdravotný stav dovoľuje) na ďalšiu diagnostiku a liečbu ortopédom.

Podľa odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o skríningu, diagnostike a liečbe vývojovej dysplázie bedrového kĺbu u detí, z októbra 2008, majú byť všetci novorodenci vyšetrení najneskôr do 4. týždňa života ortopédom. Ďalej vyhláška upresňuje rozsah vyšetrenia, tzn., že dieťatko u ortopéda absolvuje okrem klinického vyšetrenia aj vyšetrenie ultrasonografické.

Základom vyšetrenia je posúdenie vyvinutia bedrového kĺbu: hĺbky bedrovej jamky a správnej polohy hlavy stehnovej kosti. Lekár podľa USG klasifikuje morfologické znaky plne vyvinutého, zdravého  kĺbu (pod označením Ia), ktorý nevyžaduje žiadnu liečbu ani sledovanie, až po vykĺbenie kĺbu (označeného číslom IV).

Slovensko patrí medzi krajiny s relatívne vyšším výskytom vývojovej dysplázie bedrových kĺbov. To znamená, že približne 3 – 4 % detí sa rodí s nedostatočne vyvinutými alebo luxovanými bedrovými kĺbmi, pričom napr. u afroameričanov je výskyt tejto dysplázie len okolo 0,5 %.

V prípadoch, ak je bedrový kĺb zdravo vyvinutý, je tzv. balenie „naširoko“ (s ďalšou plienkou) zbytočné a jednorazová plienka dieťatku úplne postačuje.

bedrové kĺby, balenie naširoko, novorodenec