Povinné očkovanie

MUDr. Monika Antošová | 14. marec 2019
Povinné očkovanie

Ktoré očkovania sú povinné?

Povinné očkovanie je účinný spôsob ochraný proti závažným infekčným ochoreniam. Vďaka povinnému očkovaniu nielen u nás, ale aj v ostatných civlizovaných krajinách sa podarilo zamedziť výskytu infekčných chorôb, ktoré často končili smrteľne, alebo zanechavali závažné poškodenie zdravia a vývoja deti.

Všeobecne o očkovaní

Očkovanie alebo odborne vakcinácia (z lat. vacca - krava) je podanie očkovacej látky (vakcíny) do organizmu. Podľa mechanizmu účinku a mechanizmu ochrany rozoznávame vakcináciu aktívnu a pasívnu. 

Aktívna vakcinácia

Je to podanie živého oslabeného, alebo usmrteného mikroorganizmu alebo jeho častí.  Tento mikroorganizmus nie je schopný vyvolať ochorenie, ale je schopný vyvolať tvorbu protilátok. Ak sa človek následne stretne s infekciou, je pripravený, pretože protilátky cirkulujú v jeho tele. 

Pasívna imunizácia

Je to podanie hotových protilátok, väčšinou vtedy, ak sa človek s infekciou práve stretol a predpokladá sa, že nemá protilátky proti danému mikroorganizmu, pretože sa s infekciou stretol prvýkrát. Protilátky majú určitú životnosť a preto chránia človeka iba určité obdobie. Očkovanie je dnes najdôležitejším ochranným opatrením proti infekčným chorobách.

Očkovanie proti rubeolle

Vakcína

Používa sa živá oslabená vakcína. Očkuje sa spolu s vakcínou proti osýpkam a mumpsu ako trojvakcína.

Kedy očkujeme

Základné očkovanie: od 15. mesiaca, najneskôr v 18. mesiaci, preočkovanie 11. roku života.

Spôsob  podania

Pod kožu do stehna alebo hornej končatiny.

Účinnosť očkovania

Množstvo protilátok je zvyčajne menšie ako po prirodzene prekonanej infekcii, ale tie pretrvávajú dlhodobo.

Komplikácie

Zriedkavo začervenanie alebo opuch v mieste vpichu, veľmi zriedkavo teplota, zdurene lymfatických uzlín.

Kedy neočkujeme

 • ak má dieťa akútne ochorenie
 • počas rekonvalescencie po prekonanej chorobe
 • ak bola prítomná anafylaktická reakcia po prvom očkovaní
 • ak sa dieťa lieči liekmi znižujúcimi imunitu
 • ak bolo dieťa v kontakte s iným infekčným ochorením

Očkovanie proti príušnici (mumps - parotitída) 

Vakcína

Používa sa živá oslabená vakcína. Očkuje sa spolu s ružinekou (rubeolou) a osýpkami ako trojvakcína.

Kedy očkujeme

Základné očkovanie: od 15. mesiaca do 18. mesiaca života, preočkovanie je v 11. roku života.

Spôsob podania

Podáva sa injekčne pod kožu do stehna alebo hornej končatiny. Množstvo cirkulujúcich protilátok je zvyčajne menšie ako prirodzene prekonanej infekcii, ale ich pretrvávanie je dlhodobé. Účinné množstvo protilátok bolo stanovené aj viac ako po 15 rokoch od očkovania. 

Komplikácie očkovania

Zriedkavo začervenanie alebo opuch v mieste vpichu, veľmi zriedkavo teplota, zdurenie lymfatických uzlín.

Kedy neočkujeme

 • ak má dieťa akútne ochorenie
 • počas rekonvalescencie po prekonanej chorobe
 • ak bola prítomná anafylaktická reakcia po prvom očkovaní
 • ak sa dieťa lieči liekmi znižujúcimi imunitu
 • ak bolo dieťa v kontakte s iným infekčným ochorením

Očkovanie proti osýpkam (morbilli)  

Vakcína

Používa sa živá oslabená vakcína vo forme mono, bi alebo najčastejšie trivalentnej vakcíny, spolu s vakcínou proti mumpsu a rubeole.

Kedy očkujeme  

Základné očkovanie: od 15. – 18. mesiaca života.  Preočkovanie:  v 11. roku života.

Spôsob podania

Podáva sa injekčne pod kožu do stehna alebo hornej končatiny.

Účinnosť očkovania

Účinné množstvo protilátok pretrváva viac ako 10 rokov.

Komplikácie očkovania

Zriedkavo začervenanie alebo opuch v mieste vpichu, veľmi zriedkavo teplota, zdurenie lymfatických uzlín, kožný exantém.

Kedy neočkujeme

 • ak má dieťa akútne ochorenie 
 • počas rekonvalescencie po prekonanej chorobe
 • ak bola prítomná anafylaktická reakcia po prvom očkovaní
 • ak sa dieťa lieči liekmi znižujúcimi imunitu
 • ak bolo dieťa v kontakte s iným infekčným ochorením

Očkovanie proti detskej obrne

Vakcína

Používa sa živá oslabená vakcína.

Spôsob podania

Injekčne vnútrosvalovo

Kedy očkujeme

Základné očkovanie pozostáva z 3 dávok:

 • prvá dávka sa podáva v 3.-4. mesiaci života
 • druhá dávka v 5.- 6.mesiaci života
 • tretia dávka v 11.-12. mesiaci života
 • štvrtá dávka v 6. roku života 

Účinnosť očkovania

Očkovanie vyvolá imunitnú odpoveď u viac ako 90% očkovaných už po druhej dávke. Vakcínou vytvorená imunita je považovaná za celoživotnú.

Komplikácie očkovania

Ojedinele nechutenstvo, hnačka, zvracanie, zvýšená teplota až horúčka, zvýšená dráždivosť alebo apatia.

Kedy neočkujeme

 • ak má dieťa akútne ochorenie 
 • počas rekonvalescencie po prekonanej chorobe
 • ak bola prítomná anafylaktická reakcia po prvom očkovaní
 • ak sa dieťa lieči liekmi znižujúcimi imunitu
 • ak bolo dieťa v kontakte s iným infekčným ochorením

Očkovanie proti záškrtu (diftéria)

Vakcína

Trivakcínou (DTP) - kombinácia vakcín proti záškrtu, tetanu a proti čiernemu kašľu alebo 6 vakcína Infarix hexa.

Základné očkovanie:

 • prvá dávka sa podáva v 3. - 4. mesiaci života
 • druhá dávka sa dáva v 5. až 6. mesiaci života (o 6 až 10 týždňov po 1. dávke)
 • tretia dávka v 11. - 12. mesiaci života, o 6 - 10 mesiacov po 2. dávke

Preočkovanie sa robí  v 6. a 13. roku života.

Spôsob podania

Podáva sa injekčne do svalu do svalu.

Účinnosť očkovania

Kompletné zaočkovanie vedie k vytvoreniu vysokých hladín protilátok stabilných dostatočne dlhú dobu.

Komplikácie očkovania

K prejavom povakcinačných komplikácii patrí:  bolesť, začervenanie, opuch, stvrdnutie tkaniva v mieste vpichu, teplota, ospalosť, podráždenie, nechutenstvo, zvracanie, neutíšiteľný plač.

Kedy neočkujeme

 • ak má dieťa akútne ochorenie 
 • počas rekonvalescencie po prekonanej chorobe
 • ak bola prítomná anafylaktická reakcia po prvom očkovaní
 • ak sa dieťa lieči liekmi znižujúcimi imunitu

Očkovanie proti čiernemu kašľu

Vakcína

Vakcína je  pripravená z tepelne usmrteného a inaktivovaného kmeňa Bordetella pertussis (pôvodca ochorenia). Buď sa očkuje trojvakcinou spolu s difteriou  a tetanom alebo v ramci Infarix hexa.

Kedy očkujeme

Základné očkovanie sa robí v troch dávkach.

 • prvá dávka sa podáva v 3. - 4. mesiaci života
 • druhá dávka sa dáva v 5. až 6. mesiaci života (o 6 až 10 týždňov po 1. dávke)
 • tretia dávka v 11. - 12. mesiaci života, o 6 - 10 mesiacov po 2. dávke

Preočkovanie sa robí  v 6. roku života.

Spôsob podania

Podáva sa injekčne do svalu.

Účinnosť očkovania

Vakcína je vysoko účinná, očkovanie absolútne vylúčilo úmrtnosť na túto infekciu. Imunita vyvolaná vakcínou pretrváva minimálne 3 roky, potom klesá. Pravdepodobnosť ochorenia u osôb, ktoré boli očkované je nízka.

Komplikácie očkovania

Reakcie organizmu po podaní tejto vakcíny rozdeľujeme do troch skupín: lokálne a celkové.

 • Reakcie mierneho charakteru:  bolesť, začervenanie, opuch, stvrdnutie tkaniva v mieste vpichu.
 • Celkové reakcie:  teplota, ospalosť, podráždenie, môže sa vyskytnúť aj nechutenstvo, zvracanie, neutíšiteľný plač.

Celkové reakcie závažného charakteru, ktoré sú kontraindikáciou v pokračovaní očkovania:  

 • horúčka nad 40,5°C
 • neutíšiteľný plač trvajúci dlhšie ako 3 hodiny
 • syndróm hypotónie-hyporesponzivity a kŕče
 • alergická reakcia a anafylaktický šok

Kedy neočkujeme

 • ak má dieťa akútne ochorenie 
 • počas rekonvalescencie po prekonanej chorobe
 • ak bola prítomná anafylaktická reakcia po prvom očkovaní
 • ak sa dieťa lieči liekmi znižujúcimi imunitu
 • ak bolo dieťa v kontakte s iným infekčným ochorením

Očkovanie proti tetanu

Vakcína

Pozostáva z tetanického anatoxínu (toxoid), ktorý je adsorbovaný na fosforečnan alebo hydroxid hlinitý. Očkovať je možné samostatne, v kombinácii s vakcínou proti záškrtu alebo v kombinácii s vakcínou protí záškrtu a čiernemu kašľu alebo v rámci 6 vakcíny.

Kedy očkujeme

Základné očkovanie

 • prvá dávka sa podáva  v 3. - 4. mesiaci života
 • druhá dávka sa dáva v 5. až 6. mesiaci života (o 6 až 10 týždňov po 1. dávke)
 • tretia dávka v 11. - 12. mesiaci života, o 6 - 10 mesiacov po 2. dávke

Preočkovanie sa robí  v 6. a v 13./14. roku života. Ďalej sa odporúča preočkovať každých 15 rokov, ale vtedy sa podáva len monovalentná vakcína (tzn. len proti tetanu) a od 1.1.2009 spolu s vakcinou proti záškrtu. Okrem povinného očkovania a preočkovávania sa antitetanická vakcína podáva pri poraneniach, najmä ak postihnutý nebol posledných 10 rokov očkovaný proti tetanu. Očkovať je možné aj počas tehotenstva.

Účinnosť očkovania

Protilátková odpoveď vzniká u 95% očkovaných osôb. Po zaočkovaní sa vytvoria ochranné protilátky, ktoré pretrvávajú v krvi minimálne 10 rokov.

Komplikácie očkovania

K prejavom povakcinačných komplikácii patrí:

 • lokálna reakcia - bolesť, začervenanie, opuch, stvrdnutie tkaniva v mieste vpichu
 • celkové reakcie - teplota, ospalosť, podráždenie, nechutenstvo, zvracanie, neutíšiteľný plač

Kedy neočkujeme

 • ak má dieťa akútne ochorenie 
 • počas rekonvalescencie po prekonanej chorobe
 • ak bola prítomná anafylaktická reakcia po prvom očkovaní
 • ak sa dieťa lieči liekmi znižujúcimi imunitu
 • ak bolo dieťa v kontakte s iným infekčným ochorením

Očkovanie proti pneumokokom

Zápal pľúc a iné závažné infekci dýchacích ciest často vyvoláva baktéria Streptococcus pneumoniae, nazývaný aj pneumokok. Je to baktéria, ktorá má ochranný obal a ten zabraňuje obranným mechanizmom človeka zničiť ju. Závažnosť infekcií spôsobených pneumokokmi ešte umocňuje ich narastajúca odolnosť na antibiotiká a s tým spojené zlyhanie liečby. 

Vakcína

 • Synflorix - pre deti do 2 rokov.
 • Prevenar 13 pre všetky vekové skupiny.
 • Pneumo 23 pre deti nad 2 roky a dospelých. 

Kedy očkovať

 • Deti sa očkujú s povinným očkovanim so 6-vakcínou.

 • prvá dávka sa podáva  v 3. - 4. mesiaci života

 • druhá dávka sa dáva v 5. až 6. mesiaci života (o 6 až 10 týždňov po 1. dávke)

 • tretia dávka v 11. - 12. mesiaci života, o 6 - 10 mesiacov po 2. dávke

Spôsob podania

Vnútrosvalovo.

Účinnosť

U detí mladších ako 17 mesiacov a u mladších dospelých osôb bola dokázaná účinnosť vakcinácie proti pneumokokovým infekciám. Vakcína znižuje počet pneumokokových ochorení u detí s poškodenou slezinou a po operačnom odstránení sleziny v porovnaní s neočkovanými deťmi. Protilátky v krvi sa dajú stanoviť po 2-3 týždňoch od zaočkovania a pretrvávajú 5 rokov.

Komplikácie

Častou komplikáciou sú lokálne reakcie v mieste vpichu očkovacej látky - začervenanie, bolesť, opuch. Celkové reakcie (horúčka, bolesti svalov, alergická reakcia) sa vyskytujú zriedka. 

Kedy neočkujeme 

 • ak má dieťa akútne ochorenie           
 • počas rekonvalescencie po prekonanej chorobe          
 • ak bola prítomná anafylaktická reakcia po prvom očkovaní         
 • ak bolo dieťa v kontakte s iným infekčným ochorením          
 • pri vrodenej zníženej obranyschopnosti organizmu môže byť účinok očkovania znížený          
 • súčasna liečba prípravkami potlačajúcimi imunitu 

späť na začiatok