Nepovinné očkovanie

MUDr. Monika Antošová | 14. marec 2019
Nepovinné očkovanie

Aké nepovinné očkovanie sú k dispozícii na Slovensku?

Nepovinné očkovanie zabezpečuje ochranu proti závažným ochoreniam. Je vždy na požiadanie rodiča. Ošetrujúci lekár rozhodne o vhodnosti očkovania pre dieťa individuálne. Pri každom očkovaní je iný doplatok, ktorý závisí zvyčajne od  veku dieťaťa a od príslušnej poisťovne.

Očkovanie nepovinné

Nepovinné očkovanie je forma prevencie infekčných ochorení, ktorá je odborníkmi odporúčaná, ale robí sa na žiadosť pacienta. Ošetrujúci lekár zváži vhodnosť očkovania pre danú osobu. Dnes existuje škála očkovacích látok proti rôznym ochoreniam a vo vývoji sú ďalšie očkovacie látky ako napr. proti vírusu HIV, proti malárii, helicobater pylori a ďalšie.
Nepovinné očkovanie sa odporúča  proti nasledujúcim ochoreniam:

Očkovanie proti chrípke

Všeobecne o chrípke 

Chrípka je závažné, vysoko nákazlivé vzduchom sa šíriace ochorenie. V súčasnej dobe neexistuje dostatočne účinná liečba chrípky. Jedinou spoľahlivou a bezpečnou ochranou proti chrípke je prevencia očkovaním.  
Očkovanie proti chrípke v našich podmienkach nie je docenené, mnohí si myslia, že po očkovaní môžu ochorieť na chrípku. Negatívne informácie sa šíria ústnym podaním.
Chrípková vakcína dostatočne chráni osobu proti vírusu chrípky, avšak nechráni proti iným vírusom. 
Chrípkový vírus mení každý rok svoj charakter. Tieto zmeny laboratóriá svetovej zdravotníckej organizácie zachytávajú a výrobcovia očkovacích látok pripravujú potom pre každú očkovaciu sezónu novú vakcínu s novým aktuálnym zložením chrípkových vírusov. Preto je účinné len každoročné preočkovanie.

Vakcína

Dostupné sú tri vakcíny Influvac, Fluarix, Vaxigrip
 • Vakcíny obsahujú inaktivované aktuálne protichrípkové vírusy, obsahujú aj inaktivovaný vírus tzv. prasacej chrípky.
 • Získavajú sa rozmnožením vírusu chrípky na kuracích embryách.
 • Sú bezpečné, vysoko imunogénne a vyvolávajú minimálne nežiaduce reakcie.

Kedy očkujeme

Očkovať sa začína koncom septembra resp. začiatkom októbra až do konca februára. Očkovanie sa má odložiť u detí s horúčkovitým ochorením alebo akútnou infekciou.   

Dávkovanie

Deti od 6 mesiacov do 35 mesiacov:

Používa sa dávka 0,25 ml alebo 0,5ml. Deťom, ktoré ešte neboli v minulosti očkované, by mala byť podaná druhá dávka vakcíny po uplynutí najmenej 4 týždňov.

Deti nad 35 mesiacov a dospelí:

0,5 ml. Dnešné prípravky používané v pediatrii možno podávať aj predčasne narodeným deťom. 

Spôsob podania

Vakcína sa podáva vnútrosvalovo alebo hlboko podkožne. Očkovanie sa zvyčajne robí do hornej časti ramena (deltoidný sval), menším deťom sa očkovanie robí do stehna vnutrosvalovo.

Vakcína nesmie  byť podaná vnútrožilne 

Koho očkovať

 • Osoby, ktoré sú vystavené zvýšenému riziku komplikácií -s chronickými srdcovo-cievnymi, dýchacími, urologickými, krvnými ochoreniami.
 • HIV pozitívnych pacientov.
 • Osoby s cukrovkou.
 • Osoby staršie ako 65 rokov.
 • Dojčatá .
 • Osoby, ktoré môžu prenášať chrípku na rizikových pacientov - zdravotnícky personál, personál v materských školách a jasliach, rodinný príslušníci rizikových osôb.
 • Môžu sa očkovať aj tehotné ženy, u ktorých by sa mohlo objaviť zvýšené riziko komplikácií pri chrípkovom ochorení. Neodporúča sa však očkovať v 1. trimestri gravidity.
 • Osoby na požiadanie - všetkých, ktorí sa chcú vyhnúť chrípke.

Účinnosť očkovania

Ochranný účinok vakcíny nastupuje 10 - 14 dní po podaní. Ak aj napriek očkovaniu ochoriete na chrípku, jej prejavy nebudú také vážne, ako by boli bez zaočkovania.  

Komplikácie

 • Reakcia v mieste v mieste vpichu.
 • Alergická reakcia u predisponovaných pacientov.

Koho neočkujeme

 • Akútne horúčnaté ochorenie.
 • Deti so zníženým počtom krvných doštičiek (nebezpečenstvo krvácaní pri všetkých vnútrosvalovo podaných injekciách).
 • Inkubačná doba infekčného ochorenia  a epidemický výskyt infekčnej choroby.
 • Anafylaktická reakcia na očkovaciu látku alebo iná závažná reakcia v súvislosti s predchádzajúcim očkovaním.
 • Rekonvalescencia po prekonanej chorobe.
 • Liečba imunosupresívami (látkami, ktoré potláčajú obranyschopnosť organizmu), pri vrodenej zníženej obranyschopnosti organizmu môže byť účinok očkovania znížený.

Upozornenie:

Všetky zdravotné poisťovne ohrádzajú očkovaciu látku svojim poistencom. Vzhľadom na možnú zmenu v čase vášho očkovania, informujte sa o platbe u vášho ošetrujúceho lekára.

Očkovanie proti kliešťovej encefalitída 

Kliešťová encefalitída (zápal mozgu) je zápalové ochorenie mozgu. Vírus je prenášaný kliešťom. Očkovanie sa odporúča pred pobytom v prírode, najmä v listnatých lesoch. Väčšina rekreačných oblastí na Slovensku sa nachádza v endemických oblastiach výskytu kliešťovej encefalitídy. 

Vakcína

FSME-IMMUN INJECT, ENCEPUR K pre deti od 18 mesiacov

ENCEPUR - nad 12 rokov veku

Obsahuje  inaktivovaný vírus kliešťovej encefalitídy. 

Kedy a koho očkovať

Očkujú sa deti staršie  ako 18 mesiacov. Vo výnimočných prípadoch (reálne ohrozenie infekciou) je možné očkovať aj mladšie deti 

Očkovacia schéma

Rozlišujeme pomalú a rýchlu očkovaciu schému. 

Pomalá schéma   

 • podávajú sa 3 dávky
 • druhá dávka sa podáva v časovom intervale 1-3 mesiace po prvej dávke
 • tretia dávka sa dáva v odstupe 9-12 mesiacov po druhej dávke

Na dosiahnutie imunity pred začiatkom sezóny aktivity kliešťov treba podať 1. a 2. dávku v zimných mesiacoch. Ochrana nastupuje už po 14 dňoch a pretrváva minimálne 1 rok. Na zaistenie dlhodobej imunity (minimálne 3 roky) musia byť podané všetky 3 dávky. Každých 3-5 rokov treba preočkovať. 

Rýchla schéma  

 • očkovať je možné v akomkoľvek ročnom období
 • podávajú sa 3 dávky
 • druhá dávka sa aplikuje 1 týždeň po prvej dávke
 • tretia dávka sa podáva 14 dní po druhej dávke
 • preočkovať treba po 8-12 mesiacoch od podania tretej dávky a následne každých 3-5 rokov, aby sa zabezpečila dlhodobá imunita

Spôsob podania

Vakcína sa podáva intramuskulárne (do svalu). Vo výnimočných prípadoch sa môže podať aj subkutánne (podkožne). 

Komplikácie

 • Po zaočkovaní sa môže objaviť v mieste vpichu začervenanie, bolesť, niekedy aj zväčšenie miestnych miazgových uzlín.
 • Po prvej dávke sa môže objaviť horúčka nad 38°C, bolesti hlavy, zvracanie. Tieto symptómy ustupujú do 72 hodín a pri ďalších dávkach k nim nedochádza.

Kedy neočkujeme

 • ak má dieťa akútne ochorenie 
 • počas rekonvalescencie po prekonanej chorobe
 • ak bola prítomná anafylaktická reakcia po prvom očkovaní
 • ak sa dieťa lieči liekmi znižujúcimi imunitu
 • ak bolo dieťa v kontakte s iným infekčným ochorením 
 • pri vrodenej zníženej obranyschopnosti organizmu môže byť účinok očkovania znížený
 • u tehotných a kojacich žien nie je overená bezpečnosť očkovania, odporúča sa neočkovať v tomto období

Očkovanie proti meningokokom

Meningokokové ochorenia sú závažnými ochoreniami, prejavujúce sa ako hnisavý zápal mozgových a miechových blán. Spôsobuje ich baktéria Neisseria meningitis.

Zdrojom infekcie je len človek. U nás ohrozuje predovšetkým deti a mladistvých. Prenáša sa kvapôčkovou cestou. Baktérie napadnú nosohltan, prenikajú do krvi a šíria sa k mozgovým blanám. 

Vakcíny

Vakcína proti meningokokovým ochoreniam je tvorená polysacharidovými antigénmi, ktoré sú súčasťou bakteriálneho puzdra. Podáva sa subkutánne (podkožne) v jednej dávke.

Ako očkujeme

Osobám z rizikových skupín sa odporúča podávať dve dávky (druhá dávka sa podáva 1 rok po prvej dávke). Preočkovanie je potrebné po 2-3 rokoch. 

Koho očkujeme 

Rizikové skupiny

 • Osoby staršie ako 2 roky, ktoré bývajú v oblasti so zvýšeným výskytom meningokokových ochorení .
 • Branci pri nástupe do vojenskej služby.
 • Osoby po chirurgickom odstránení sleziny.
 • Osoby so zníženou imunitou (s deficitom C5b-C9 zložky komplementu).
 • Osoby, ktoré boli v kontakte s osobou s meningokokovým ochorením.

Očkovanie sa odporúča pri: 

 • cestách do oblasti epidemického výskytu meningokokovej meningitídy (rovníková Afrika)
 • púť do Mekky (Saudská Arábia).

Účinnosť

Vakcína je účinná proti Neisserii meningitidis skupiny A, C (bivalentná vakcína) alebo proti meningokokom skupiny A, C, Y a W 135 (tetravakcína). Účinnú vakcínu proti skupine B už je taktiež dostupná. Ochrana, vyvolaná aplikáciou vakcíny osobám starším ako 2 roky, nastupuje po 1-2 týždňoch po zaočkovaní. Dostatočne vysokú hladinu protilátok dosiahne 90% očkovaných osôb. Dĺžka ochrany pred Neisseriou meningitidis u očkovaných osôb nie je presne známa. Predpokladá sa, že vakcíny skupiny A poskytujú ochranu 3 - 5 rokov, vakcíny skupiny C 1-3 roky. 

Komplikácie

 • Nežiaduce reakcie sú zriedkavé.
 • Môže sa vyskytnúť začervenanie, opuch alebo bolesť v mieste vpichu.
 • Celková reakcia (v podobe zvýšenej teploty) sa môže objaviť počas prvých 24 hodín po zaočkovaní.
 • Anafylaktický šok vzniká len vo výnimočných prípadoch.

Kedy neočkujeme

 • ak má dieťa akútne ochorenie 
 • počas rekonvalescencie po prekonanej chorobe
 • ak bola prítomná anafylaktická reakcia po prvom očkovaní
 • ak bolo dieťa v kontakte s iným infekčným ochorením 
 • pri vrodenej zníženej obranyschopnosti organizmu môže byť účinok očkovania znížený
 • u tehotných a kojacich žien nie je overená bezpečnosť očkovania, odporúča sa neočkovať v tomto období
 • súčasná liečba imunosupresívnymi látkami alebo kortikosteroidmi nie je kontraindikáciou, ale môže dôjsť ku zníženiu imunitnej odpovede

Žltačka typu A (HAV, Hepatitída A)

Vírusová hepatitída je vírusom spôsobený zápal pečene, nazývaný aj žltačka.  Žltačka sa šíri orofekálnym prenosom (ruky – stolica).  Vírus sa dostáva do tráviaceho traktu, kde sa rozmnoží. Potom preniká k pečeňovým bunkám a ničí ich. Inkubačná doba je 14 - 45 dní. Ku koncu inkubačnej doby sa pozoruje únava, zvýšená teplota alebo horúčka, nechutenstvo, zvracanie. Nekomplikovaná hepatitída A trvá 3 - 4 týždne 

Vakcína  

HAVRIX, AVAXIM, VAQTA. Obsahujú  inaktivovaný vírus. Živá očkovacia látka je vo vývoji. 

Ako očkovať

Očkovacia schéma

Aplikuje sa jedna dávka, ktorá je dostatočná na vytvorenie protilátok počas 1 mesiaca od zaočkovania. Po 6-12 mesiacoch sa podáva ďalšia dávka, ktorá navodí dlhoročný ochranný účinok, nie je potrebné ďalšie preočkovanie.

Koho očkovať 

Očkovanie  vakcínou proti vírusovej hepatitíde A sa odporúča hlavne osobám, ktoré sú vystavené zvýšenému riziku infekcie       

 • Osoby, ktoré cestujú do oblasti s vysokým výskytom hepatitídy A - Afrika, Ázia, Stredomorie, Stredný východ, Stredná a Južná Amerika       
 • Vojaci, ktorí cestujú do vysoko endemických oblastí alebo do oblastí s nízkym hygienickým štandardom .      
 • Osoby, u ktorých môže byť hepatitída A chorobou z povolania, napr. zdravotnícky personál, pracovníci v potravinárskom priemysle.       
 • Rizikové skupiny - homosexuáli, narkomani, promiskuitné osoby, osoby, ktoré prišli do kontaktu s infikovaným jedincom 

Účinnosť

Vakcína je zvyčajne dobre tolerovaná. Protilátky sa vytvoria asi po jednom mesiaci od zaočkovania. Po aplikácii ďalšej dávky sa hladina protilátok zvýši 10 - 20 násobne

Komplikácie

Nežiaduce reakcie sa vyskytli len u malého percenta očkovaných osôb. Ide predovšetkým o bolesť, začervenanie a opuch v mieste vpichu. Celkové reakcie (bolesť hlavy, nepokoj, nevoľnosť, zvracanie, zvýšená teplota) sú zriedkavé, môžu sa objaviť do 24 hodín. 

Kedy neočkujeme

 • ak má dieťa akútne ochorenie 
 • počas rekonvalescencie po prekonanej chorobe
 • ak bola prítomná anafylaktická reakcia po prvom očkovaní
 • ak bolo dieťa v kontakte s iným infekčným ochorením 
 • pri vrodenej zníženej obranyschopnosti organizmu môže byť účinok očkovania znížený
 • u tehotných a kojacich žien nie je overená bezpečnosť očkovania, odporúča sa neočkovať v tomto období
 • súčasná liečba prípravkami potláčajúcimi imunitu
 • u hemodializovaných pacientov a u osôb s poškodeným imunitným systémom sa po štandardnom zaočkovaní nemusí dosiahnuť zodpovedajúca hladina protilátok, preto im môže byť podaná ešte jedna dávka vakcíny

Žltačka typu B (HBV, Hepatitída B)

Hlavným zdrojom nákazy vírusovej hepatitídy B, (vírusom spôsobený zápal pečene), nazývanej aj žltačka, je krv a sekréty infikovanej osoby. Šíri sa hlavne heterosexuálnym a homosexuálnym stykom, kontaminovanými ihlami, ohrozuje zdravotnícky personál. Inkubačná doba je 2 mesiace a viac. Očkovanie poskytuje spoľahlivú ochranu pred infekciou HBV. 

Vakcína

EUVAX Bm Engerix - očkovacia látka proti žltačke typu B

TWINRIX - očkovacia látka poskytujúca ochranu proti vírusovému zápalu pečene typu A i B súčasne , pre deti do 15  rokov a zvlášť pre deti nad 15 rokov. 

V súčasnosti sa používa rekombinantná vakcína, ktorá obsahuje povrchový antigén vírusu hepatitídy B (HbsAg). Takáto očkovacia látka je účinná (poskytuje ochranu u viac ako 90% očkovaných osôb) a bezpečná.

Očkovanie zabezpečuje dlhoročnú ochranu o pred HBV. Vakcína sa podáva v troch alebo v štyroch dávkach. 

Kedy očkovať    

 • Všetký dojčatám sa v rámci povinného očkovania podávajú 3 dávky (3. - 4. mesiaci života, druhá dávka sa dáva v 5.- 6. mesiaci života, tzn. za 6 až 10 týždňov po 1. dávke a tretia dávka v 11. - 12. mesiaci života, tzn. za 6 - 10 mesiacov po 2. dávke). V súčasnosti je kombinovaná vakcína, ktorá okrem DTP obsahuje aj povrchový antigén vírusu hepatitídy B.      
 • Novorodenci HBsAg pozitívnych matiek sa očkujú prvou dávkou do 24 hodín po narodení, pričom súčasne sa im podáva špecifický imunoglobulín (HBIG). Druhá dávka sa aplikuje za jeden mesiac po 1. dávke a tretia v 6. - 10. mesiaci života. Očkovaciu látku a HBIG je treba podať na dve rôzne miesta tela.  
 • Takýto postup sa odporúča aj u osôb, u ktorých došlo k poraneniu  (napr.kontaminovanou ihlou).
 • Preočkovanie novorodencov HBsAg pozitívnych matiek sa v Slovenskej republike vykonáva, ak matka dieťaťa zostane trvalou nosičkou.
 • U chronicky dialyzovaných pacientov alebo u osôb, ktoré majú narušený imunitný systém, sa na primárnu imunizáciu používajú 4 dávky po 40 mg HBsAg v schéme 0., 1., 2. a 6. mesiac.  
 • Revakcinácia detí sa v Slovenskej republike nevykonáva.

Spôsob podávania 

Vakcína je určená len na podanie do svalu, u dospelých a starších detí do deltoidnej oblasti (rameno), u novorodencov a malých detí do predobočnej časti stehna. Výnimočne možno vakcínu podať podkožne pacientom s trombocytopéniou (úbytkom krvných platničiek) alebo s poruchami zrážanlivosti.
Vakcína sa nemá podávať do oblasti sedacieho svalu.

Vakcína sa v žiadnom prípade nesmie podať intravenózne.

Nepovinné očkovanie sa odporúča:

 • Zdravotníckym pracovníkom, študentom lekárskych fakúlt a žiakom stredných zdravotných škôl, personál pracujúci vo výrobe krvných derivátov.
 • Dospievajúcim, narkomanom, hemofilikom, diabetikom, homosexuálom.
 • Pacientom v hemodyalizačnom programe.
 • Pacientom pred prípravou na transplantáciu.
 • Osobám, ktoré žijú v spoločnej domácnosti s HBsAg pozitívnymi jedincami.
 • Zamestnancom a chovancom zariadení pre mentálne postihnuté deti a mládež, ktorí sú vystavení riziku infekcie.
 • Osobám, ktoré pracujú v zahraničí alebo cestujú do zahraničia, kde je zvýšené riziko infekcie (krajiny Afriky, Južná a Stredná Amerika, Blízky Východ, Juhovýchodná Ázia a ostrovy Tichého oceánu).

Účinnosť

Klinické skúšky ukázali 80-95% účinnosť pri prevencii infekcie. Novorodenci a deti reagujú na očkovanie väčšinou pozitívne. U dospelých starších ako 40 rokov vzniká protilátková odpoveď ťažšie. 

Komplikácie

U 10 - 15% očkovaných osôb vzniká dočasná bolesť v mieste vpichu, zvýšená teplota (37,7°C) sa objavila u 3 - 4%  

Kedy neočkujeme         

 • ak má dieťa akútne ochorenie
 • počas rekonvalescencie po prekonanej chorobe          
 • ak bola prítomná anafylaktická reakcia po prvom očkovaní        
 • ak bolo dieťa v kontakte s iným infekčným ochorením          
 • pri vrodenej zníženej obranyschopnosti organizmu môže byť účinok očkovania znížený          
 • súčasna liečba prípravkami potlačajúcimi imunitu               

Nežiaduce účinky    

 • Lokálne môže vzniknúť v mieste vpichu bolestivosť, začervenanie a opuch, tieto symptómy odznejú do 2 dní.       
 • Výnimočne sa môže objaviť zvýšená teplota (nad 38°C), únava, nevoľnosť, bolesť hlavy, nutkanie dáviť, zvracanie, bolesti svalov, bolesti kĺbov, kožná vyrážka a prechodné zvýšenie transamináz.       
 • Popisuje sa, že môže vzniknúť periférna neuritída, neuritída n. optici, ochrnutie n. facialis, opätovné vypuknutie sklerózy multiplex a syndróm Guillain-Barré, avšak ich príčinná súvislosť s očkovaním nie je dokázaná.        

Upozornenie

 • Očkovanie nemôže ochrániť pacientov s latentnou alebo progresívnou hepatitídou typu B.
 • Vakcína môže byť aplikovaná súčasne s kombinovanými vakcínami proti čiernemu kašľu, záškrtu, tetanu, rubeole, parotitíde, osýpkam, tuberkulóze a detskej obrne.        
 • Euvax B nie je možné miešať s inými vakcínami v tej istej striekačke. V prípade potreby súčasného podania vakcíny sa musia aplikovať rôznymi striekačkami na dve rôzne miesta tela 

Tehotenstvo a obdobie laktácie

Účinok tejto vakcíny na vývoj plodu nebol hodnotený. Napriek tomu, že ako pri všetkých inaktivovaných vakcínach, riziko pre plod sa považuje za zanedbateľné, by sa mala vakcína počas tehotenstva podávať len v prípade jednoznačnej potreby.

Účinok na dojčené deti pri podaní vakcíny matke počas laktácie nebol v klinických štúdiách hodnotený.

Očkovanie proti pneumokokom 

Zápal pľúc často vyvoláva baktéria Streptococcus pneumoniae, nazývaný aj pneumokok. Je to baktéria, ktorá má ochranný obal a ten zabraňuje obranným mechanizmom človeka zničiť ju. Závažnosť infekcií spôsobených pneumokokmi ešte umocňuje ich narastajúca odolnosť na antibiotiká a s tým spojené zlyhanie liečby. 

Vakcína

 • Pneumo23 pre deti nad 2 roky a dospelých.
 • Prevenar 13. Vhodný pre detí, mladistvých aj dospelých.

Deti mladšie ako 2 roky sa očkujú v rámci povinného očkovania.

Kedy očkovať

Pre deti staršie ako 2 roky sa používa schéma  jedného očkovania.

Spôsob podania

Vnutrosvalovo

Koho očkovať

 • Deti a dospelí v každom veku.
 • Mimoriadne vhodné pre deti trpiace bronchopulmonálnou dysplaziou, astmou, chronickými ochoraniami.
 • Deti s zníženou imunitou.
 • 3 mesiace po onkologickej liečbe.
 • Pred event. po transplantácii orgánov.
 • Deti po splenektómii, s vrodenými chybami pľúc, cystickou fibrózou.
 • Pacienti so sluchovými implantátmi s chirurgicky vytvoreným spojením medzi nosohltanom a CNS, u nich je nutné aplikovať aspoň dve dávky ešte pred operáciou.

Účinnosť

Protilátky v krvi sa dajú stanoviť po 2-3 týždňoch od zaočkovania a pretrvávajú 3-5 rokov.

Komplikácie

Častou komplikáciou sú lokálne reakcie v mieste vpichu očkovacej látky - začervenanie, bolesť, opuch. Celkové reakcie (horúčka, bolesti svalov, alergická reakcia) sa vyskytujú zriedka.

Kedy neočkujeme

 • ak má dieťa akútne ochorenie
 • počas rekonvalescencie po prekonanej chorobe
 • ak bola prítomná anafylaktická reakcia po prvom očkovaní
 • ak bolo dieťa v kontakte s iným infekčným ochorením
 • pri vrodenej zníženej obranyschopnosti organizmu môže byť účinok očkovania znížený
 • súčasna liečba prípravkami potlačajúcimi imunitu

Očkovanie proti rotavírusom

Vakcína 

Rotarix, RotaTeq

Koho očkovať 

Očkovanie je indikovaný na aktívnu imunizáciu dojčiat vo veku od 6 týždňov na prevenciu gastroenteritídy spôsobenej rotavírusovou infekciou.

Kedy očkovať

Rotarix sa podáva sa v  2 dávkach, Rotateq v troch dávkach.
 • 1. dávka vo veku od 12 týždňov (možno podať už v 6. týždni, resp. po zhojení jazvy po očkovaní proti TBC) posledná dávka do konca šiesteho mesiaca
 • medzi dávkami má byť časový odstup najmenej 4 týždne
 • vakcinačná schéma sa má prednostne začať pred dosiahnutím veku 16 týždňov, ale musí sa ukončiť do veku 24 týždňov
 • vakcína proti rotavírusom sa môže podať aj súčasne s povinným očkovaním.

Neexistujú žiadne údaje o bezpečnosti, imunogenecite alebo účinnosti, keď sa Rotarix podá ako prvá dávka a iná očkovacia látka proti rotavírusu sa podá ako druhá dávka alebo naopak. 

Spôsob podania

Vakcína sa podáva per orálne (do úst). Očkovacia látka sa môže podať spolu s vakcínou proti pneumokokom /Prevenarom/ a Infanrixom hexa- čo je povinné očkovanie proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, žltačke typu B a Haemophilus influenzae typu B. 

Účinok očkovania

Očkovanie chráni dieťa pred závažnou formou ochorenia, ktoré vedie k ťažkej dehydratácii a vyžaduje hospitalizáciu dieťaťa. Ľahké formy ochorenia sa aj napriek očkovaniu môžu objaviť. Očkovanie vo vyššom veku dieťaťa môže mať význam, ak dieťa neprekonalo rotavírusovú hnačku. Imunitná odpoveď organizmu sa vytvorí aj neskôr. Imunitná ochrana organizmu sa začne už po podaní prvej dávky, druhá dávka túto imunitu posilňuje a podľa štúdií zabezpečuje celoživotnú a vysokú účinnosť ochrany.

Kedy neočkujeme

 • ak je známa precitlivenosť na liečivo alebo na niektorú z pomocných látok
 • precitlivenosť po predošlom podaní očkovacích látok proti rotavírusu
 • dojčatá so známou alebo suspektnou imunodeficienciou
 • jedincou s asymptomatickou infekciou HIV vzhľadom na nedostatok údajov
 • deti so závažným akútnym horúčkovitým ochorením, prítomnosť slabej infekcie sa nepovažuje za kontraindikáciu očkovania
 • jedincov, ktorí trpia hnačkou alebo vracaním

Osobitné upozornenia a opatrenia

 • Jedinci, ktorí sú v kontakte s nedávno očkovanými, musia dodržiavať osobnú hygienu (napr. musia si umyť ruky po vymenení plienky dieťaťa).
 • Obmedzené údaje u 140 predčasne narodených detí svedčia o tom, že Rotarix sa môže podať predčasne narodeným deťom, môže však byť pozorovaná nízka imunitná odpoveď a miera klinickej ochrany zostáva neznáma.

Reakcie po očkovaní

Výnimočne sa môžu vyskytnúť niektoré nežiaduce účinky ako dávanie, plynatosť, bolesti brucha či riedke stolice. Vakcína totiž obsahuje oslabený živý vírus, ktorý môže vyvolať takúto reakciu.

Očkovanie proti ľudskému papiloma vírus (human papiloma viru)

 

Rakovina krčka maternice je druhým najčastejším zhubným ochorením u žien. Na Slovensku týmto ochorením  ročne ochorie asi 600 žien a zomrie asi 20 žien.

Očkovanie proti ľudskému papiloma vírus v kombinácii s pravidelnými preventívnymi prehliadkami u gynekológa sú najúčinnejšou ochranou proti papiloma vírusu.

Poznáme asi 100 druhov HPV, z toho asi 30 typov môže spôsobiť infekciu pohlavných orgánov žien a mužov. Rakovina krčka maternice sa najčastejšie spája s vírusom HPV 16 a 18. Tieto typy boli dokázané až u 80% žien s rakovinou krčka. Tieto dva typy sú obzvlášť nebezpečné. Tretím najčastejším  typom je typ 45, štvrtým typ 31

Vakcína

Na trhu sú dostupné 2 vakcíny, Silgard a Cervarix

 • Silgard – zabezpečí ochranu proti typu HPV typ 6,11,16,18.
 • Cervarix – zabezpečí ochranu proti najnebezpečnejším typom vírusu typ 16 a 18. Zabezpečuje aj  90% ochranu je proti typu 45 , čo je tretí najčastejší vyvolávateľ rakoviny krčku a 50% ochranu proti typu 31, štvrtý najčastejší vyvolávateľ v Európe

Kto a kedy  sa očkuje

Vakcínou Silgard očkujeme:

 • dievčatá vo veku 9-15 rokov                                      
  mladé ženy v o veku 16 – 26 rokov                                      
  chlapci vo veku 12 – 15 rokov (môžu byť prenášačmi vírusu)

Vakcínou Cervarix očkujeme:

 • ženy vo veku 10-25 rokov
  dievčatá medzi 9 – 12 rokom života, ešte pred prvým pohlavným stykom, ktoré sa  s infekciou HPV nestretli

Očkovať sa môžu aj:

 • dojčiace ženy
 • ženy užívajúce hormonálnu antikoncepciu
 • ženy s poruchou imunity, avšak tu nemusí dôjsť k vytvoreniu dostatočného množstva protilátok

Ako sa očkuje

Silgard:

 • 1. dávka            
 • 2. dávka je o 2 mesiace po prvej             
 • 3. dávka je o 4 mesiace po druhej

Cervarix

 • 1. dávka            
 • 2. dávka je o mesiac po prvej            
 • 3. dávka je o 5 mesiacov po druhej

Účinnú ochranu zabezpečí podanie všetkých troch dávok. 

Kde sa očkuje

Podáva sa vo forme vnútrosvalovej injekcii do svalu ramena, prípadne prednej časti stehna.

Deti do 15 rokov očkuje pediater, staršie zvyčajne gynekológ alebo gynekológ v spolupráci s pediatrom.

Kto sa neočkuje

 • tehotné ženy
 • akútne horúčkovité ochorenia
 • alergická reakcia na prvú dávku

Nežiadúce účinky očkovania

 • horúčka
 • reakcia v mieste podania injekcie- zdurenie, začervenanie, bolestivosť

späť na začiatok
Zdroj: