CRP

MUDr. Monika Antošová | 28. január 2020
CRP

Prečo je vyšetrenie CRP dôležité?

CRP- C reaktivny proteín

CRP alebo C-reaktívny protein je bielkovina normálne sa nachchádzajúca v krvi, ktorej funkcia nie je úplne jasná. Medicínske  využitie prítomnosti tejto bielkoviny v krvi je hlavne na diagnostiku a hodnotenie stavu zápalu v tele.

História CRP

CRP bol objavený už v roku 1930, ale až v 90. rokoch minulého storočia sa začal vyšetrovať jednak v súvislosti so zápalom, ale aj v súvislosti s ochoreniami srdcovo-cievnymi.

Čo je CRP

C-rekatívny protein je bielkovina úzko spätá so zápalom. Hovorí sa jej aj bielkovina akútnej fázy zápalu.

 • Pri bakteriálnych zápaloch sa jej hodnoty zvyšujú už o 6 hodín po vstupe infekcie do organizmu. CRP je signálom, že niečo sa v organizme deje. Je to zložka vrodenej imunitnej odpovede.
 • Vyšetrovanie CRP sa používa nielen pri diagnostike akútneho zápalu ale aj na sledovanie účinku  antibiotickej liečby.

Kedy robíme odber CRP

 • Ak chceme odlíšiť vírusovú infekciu od bakteriálnej.
 • Ak má dieťa zápal a chceme zistiť jeh závažnosť. Čím vyššie CRP, tým je zápal závažnejší.
 • Ak chceme zsitiť účinnosť liečby robíme opakovaný odber počas liečby alebo po liečbe.

Normálne hodnoty CRP

Normálne hodnoty  sú do 10mg/l u dospelých, u detí je hranica  do 5mg/l. Hodnota závísí aj od prístroja, ktorým sa vyšetrenie robí.

Ako sa vyšetruje CRP

 CRP sa dá zistiť jedine vyšetrením krvi.

 • Odber zo žíly. Donedávna to bol jediný spôsob vyšetrenia. Aj dnes sa tento spôsob široko využíva hlavne u pacientov na lôžku, ale aj u deti v ambulanciách, ak je potrebný väčší odber na vyšetrenie viacerých krvných parametrov.
 • Odber z prsta. Prednosti tejto metódy sú, že je rovnako presná ako vyšetrenie zo žilovej krvi, je to menej stresujúci spôsob pre dieťa a výsledok je možné získať za niekoľko minút.

O čom svedčia zvýšené hodnoty CRP

 • Zvýšené hodoty CRP u detí  svedčia o zápalovom procese v organizme.
 • Zo všetkých mikróbov najviac zvyšujú CRP baktérie, menej mykobaktérie a plesne.
 • Pri vírusových ochoreniach môže byť CRP zvýšené len mierne. 
 • V začiatku zápalu odráža zápal CRP lepšie ako počet bielych krviniek a sedimentácia krvi, ktoré pri zápale stúpajú až neskôr.
 • Pretrvávajúce zvýšené hodnoty CRP môžu svedčiť pre autoimúnne ochorenie, napr. vaskulitída -zápal ciev, systémový lupus, zápal kĺbov, Crohnovu chorobu. Vysoké CRP je pri srdcovom infarkte.

Orientačný návod na posudzovanie hodnôt CRP

Návod na interpretáciu výsledkov pri infekciách dýchacieho traktu v závislosti od dĺžky trvania choroby dospelý a staršie deti

dĺžka trvania choroby CRP < 25 mg/l CRP 25-50 mg/l CRP > 50 mg/l
< 1 deň žiadna jednoznačná indikácia nasaďte ATB nasaďte ATB
1-7 dní neposkytnite ATB žiadna jednoznačná indikácia nasaďte ATB
> 7 dní žiadna jednoznačná indikácia nasaďte ATB nasaďte ATB

 malé deti (do 6 rokov)

dĺžka trvania choroby CRP < 10 mg/l CRP 10-25 mg/l CRP > 25 mg/l
< 1 deň žiadna jednoznačná indikácia nasaďte ATB nasaďte ATB
1-7 dní neposkytnite ATB žiadna jednoznačná indikácia nasaďte ATB
> 7 dní žiadna jednoznačná indikácia nasaďte ATB nasaďte ATB

 

Tabuľka -zdroj:   http://www.eurolambda.sk/

späť na začiatok