Vyšetrenia v tehotenstve

MUDr. Monika Antošová | 7. marec 2019
Vyšetrenia v tehotenstve

Aké vyšetrenia vás v tehotenstve čakajú?

Vyšetrenia v tehotenstve

Po potvrdení tehotenstva  je potrebné urobiť veľké množstvo vyšetrení na zabezpečenie bezproblémového priebehu tehotenstva, na vylúčenie škodlivých faktorov alebo na zmiernenie problémov v tehotenstve.

Prvé vyšetrenie  v poradni

Pri prvom vyšetrení  dostanete tehotenskú knižku, ktorú budete nosiť vždy do každej poradne. Táto knižka je vlastne vaša zdravotná dokumentácia, ktorú je potrebné odovzdať pri príchode do pôrodnice. Je súčasťou pôrodníckej dokumentácie, takže sa vám už nevráti. Ak si chcete uchovať údaje o vašom bábätku opíšte si ich, ak si chcete uchovať fotografie z ultrazvukového vyšetrenia, vyberte ich pred odovzdaním knižky.

Čo sa vyšetruje v prvej poradni

 • Odoberie sa anamnéza, to znamená lekár sa bude pýtať na ochorenia vaše a vašej rodiny, tie ktoré by mohli mať súvis s priebehom vášho tehotenstva.
 • Hmotnosť, výška, krvný tlak, moč.
 • Gynekologické vyšetrenie. Odoberie sa kultivácia z pošvy, odoberie sa moč na vyšetrenie, cytológia z krčka maternice.
 • Odmeria sa panva, rozmery sú potrebné  pre výber najvhodnejšieho spôsobu pôrodu.
 • Vyšetrenie prsníkov. Vyšetrenie prsníkov je zamerané na prítomnosť nádorových zmien. Lekár si všíma bradavky, v prípade plochých bradaviek vás upozorní na masáž bradaviek a spôsoby formovania bradaviek. Pri plochých bradavkách je totiž veľmi ťažké dojčenie, pretože dieťa nemá ako uchytiť prsník. Ak sa ploché  bradavky neupravia, potom pri dojčení je často potrebné používať klobúčik.
 • Vyšetrenie krvi. Z odberu krvi sa vyšetruje predovšetkým krvná skupina. Krvná skupina je potrebná jednak pre prípad potreby  ukončenia pôrodu cisárskym rezom, čo je operačný spôsob a pri každej operácii je nutné vedieť krvnú skupinu. Druhý dôvod je, ža ak je matka krvná skupina 0 a dieťa bude mať krvnú skupinu A alebo B, je možné u dieťatka očakávať výraznejšiu žltačku. Viac Žltačka pri nezhode krvných skupín.
 • Vyšetrenie Rh faktora. Rh faktor môže byť negatívny alebo pozitívny. Ak matka nemá tento faktor, to znamená, že je Rh negatívna. Ak ho plod  má zdedený od otca, potom sa v tele matky môžu tvoriť protilátky proti faktoru plodu a plod môže byť ohrozený. Viac  Rh faktor a žltačka novorodenca.
 • Kompletný krvný obraz. Červené krvinky, krvné farbivo. Sú znížené pri chudokrvnosti.  V tomto prípade je potrebná úpravy stravy a náhrada  železa. Biele krvinky – ich zvýšený počet  svedčí o prítomnosti infekcie. Krvné doštičky- pri ich nedostatku je riziko krvácania.
 • Serologicé vyšetrenie. Na prítomnosť infekcií sa zisťujú sa protilátky proti infekciám- syfilis, HIV (AIDS), žltačka typu B, toxoplazmóza, rubeola, cytomegalovírus, herpes vírus.
 • Biochemické parametre. Toto vyšetrenie nás informuje o stave jednotlivých orgánov a mechanizmov. Vyšetrujú sa celkové bielkovíny, hodnota cukru, železo, obličkové parametre, pečeňové testy.
 • Vyšetrenie moču. Moč sa vyšetruje jednak chemicky, jednak sediment a kultivácia. Zisťuje sa infekcia alebo ochorenia obličiek.

Čo sa vyšetruje v každej poradni

V každej ďalšej poradni sa vyšetruje krvný tlak, hmotnosť, opuchy dolných končatín a  kŕčové žily (tie sa objavujú až neskôr), moč chemicky. Podľa potreby kultivácia z pošvy, kontrola krčku maternice, stav maternice- veľkosť a tonus (napätie), ozvy plodu. K tomu sa pridávajú ďalšie vyšetrenie podľa týždňa tehotenstva a mimoriadne vyšetrenia ak lekár zváži, že sú potrebné.

Vyšetrenia v 11.-13. týždni tehotenstva

1. ultrazvukové vyšetrenie

Pri tomto  vyšetrení sa zisťuje veľkosť plodu, početnosť – či nejde o dvojičky, stanovuje sa termín pôrodu. Ultrazvukové vyšetrenie už v tomto období ukáže podozrenie na prítomnosť Downovho syndrómu Viac Downov syndróm. Ultrazvukovým vyšetrením sa ale nedá definitívne potvrdiť toto ochorenie. Na definitívne potvrdenie je potrebné urobiť genetické vyšetrenie z buniek plodovej vody. Viac Amniocentéza.

Dnes je možné vyšetrenie pomocou 4D obrazu, kde je vidieť dieťa veľmi podrobne.

Vyšetrenia v 16. týždni tehotenstva

Po ukončenom 15.týždni tehotenstva sa vyšetruje hladina AFP (alfafetoprotein) v krvi. Toto vyšetrenie môže predpovedať prítomnosť vrodenej vývojovej chyby. Pri nízkej hladine sa môže jednať o Downov syndróm viac Downov syndróm, vysoká hladina zasa môže svedčiť pre rázštep chrbtice, odborne meningokéla alebo meningonecefalokéla. Je treba vedieť, že toto vyšetrenie je často falošne pozitívne. To znamená, že pri zlých hodnotách sa nič nedeje, dieťa je zdravé.  Napriek tomu pri odlišných hodnotách od normy gynekológ odporučí amniocentézu a vyšetrenie buniek plodovej vody.  Viac Amniocentéza.

V druhom trimestri je možné urobiť skríningové vyšetrenie z krvi, ktorým sa predpovedať riziko vrodených vývojových chýb.

Duble test je vyšetrenie 2 parametrov, triple test je vyšeetrenie troch parametrov a kvadruple test 4 parametrov. Čím viac parametrov vyšetríme, tým je predpoveď rizika presnejšia.

Vyšetrenia v  18. týždni tehotenstva

Viacrodičky v 18. týždni a provorodičky  v 20. týždni začínajú pociťovať pohyby plodu. Od tohto dátumu je potrebné sledovať pohyby plodu nielen v poradni, ale aj doma.

Vyšetrenia v 18.-20. týždni tehotenstva

2. ultrazvukové vyšetrenie

Tu sa určuje opäť veľkosť plodu, na základe toho gynekológ spresňuje  termín pôrodu, pátra po vrodených vývojových  chybách, zisťuje polohu placenty (potrebné pre ďalší vývoj a pre určenie spôsobu pôrodu.), ďalej sa určuje veľkosť placenty, množstvo plodovej vody. Sleduje sa pohyb plodu, jeho srdcové ozvy.

Od 18. týždňa sa zaznamenáva gravidometria, to znamená, meria  sa veľkosť maternice, jej vzdialenosť od lonovej kosti a na základe toho sa hodnotí rast plodu, ktorý sa zaznamenáva do grafu.

Vyšetrenia v 24.-28. týždni tehotenstva

Je povinné v tomto období vykonať u každej tehotnej ženy skríningové vyšetrenie na prítomnosť poruchy metabolizmu cukru, tehotenskej cukrovky. Robí sa gloukozo-tolerančný test, pri ktorom tehotná vypije 500ml sladenej tekutiny a následne sa odoberá moč a krv. Pri vysokých hodnotách cukru v moči a v krvi je potrebná diéta, niekedy dokonca liečba inzulínom. Vždy je potrebné sledovanie diabetológom.

Vyšetrenia v 30.týždni tehotenstva

3. ultrazvukové vyšetrenie

Je zamerané na rast plodu. Od tohto termínu sa môže objaviť spomalený rast plodu, Viac Hypotrofický novorodenec. Zisťuje sa veľkosť placenty množstvo plodovej vody, ozvy plodu, vrodené vývojové chyby.

Vyšetrenia v 32.-34. týždni tehotenstva

Vyšetruje sa krvný obraz a protilátky proti syfilisu.

U žien s Rh faktor negatívnych sa odoberajú protilátky proti Rh faktoru. (iba v prípade, ak otec dieťaťa je rh faktor pozitívny).

Vyšetrenia v 36.-38. týždni tehotenstva

Vyšetruje sa ultrazvukom prietok krvi placentou a pupočníkovými cievami. Od prietoku závisí dostatok kyslíka a živín pre plod. Pri zníženom prietoku je dieťa ohrozené. Vysetruje sa výter z pošvy na prítomnosť streptokoka.

späť na začiatok