Kúpanie v tehotenstve

MUDr. Monika Antošová | 12. marec 2019
Kúpanie v tehotenstve

Vyhýbajte sa kúpaliskám a bazénom. Riziko infekcie je pomerne vysoké!

Kúpanie v tehotenstve

Plávanie v tehotenstve je ideálnym športom pre tehotné. Často ale vzniká problém kde.

Kde sa kúpať

 

V lete je samozrejme viac možnosti na kúpanie a plávanie ako v zime.

Ideálnym miestom pre plávanie je bazén, zriadený výlučne pre tehotné ženy. Takýto bazén je pod prísnou hygienickou kontrolou a z hľadiska infekcie je najbezpečnejší pre tehotnú ženu.


Verejné bazény

Sú absolútne nevhodné pre tehotné. Je potrebné sa im vyhýbať, rovnako aj preplneným kúpaliskám v lete.


Prírodné jazerá

Veľké prírodné jazerá sa zdajú byť bezpečnejšie ako bazény, avšak aj tu môžu byť prítomné sinice. Ak sa rozhodnete navštíviť jazero, je potrebné si overiť jeho čistotu. Sinice môžu spôsobiť kožné alergické reakcie, ale aj zápal očných spojiviek, problémy s dýchaním. Prehltnutie väčšieho množstva siníc môže spôsobiť nevoľnosť, vracanie, bolesti hlavy, žalúdka.

 

Ako spoznate sinice?

Sinice alebo vodný kvet tvorí kašu na povrchu vody. Ak naberiete takúto vodu do priesvitnej nádoby a necháte ju na svetle postať 15 minút, na hladine sa vytvorí farebný prstenec. Do takejto vody nevstupujte.

 

More

 

More z hľadiska infekcie sa zdá byť bezpečným vodným zdrojom. Avšak aj tu je potrebné dodržať určité zásady. Nie každé more je dostatočne teplé, preto v chladnejších moriach hrozí prechladnutie, hlavne pri veľkom teplotnom rozdiele medzi teplotu tela a teplotou vody.

Nebezpečné sú aj veľké vlny, ktoré pri náraze do brucha je možné hodnotiť ako úraz.

Načo je potrebné dbať pri kúpaní v jazere

 

Ak nemáte informáciu o kontrole vody, alebo ak sa voda nekontroluje, radšej sa v nej nekúpte. Vstupujte do vody len v kontrolovaných vodných zdrojoch.

 

Pred vstupom do vody si overte:

 • či v okolí nie sú uhynuté vtáky
 • či pri jazere nelieta veľké množstvo vtákov, či tam nie sú tam výkaly
 • ak je stojatá voda, nevstupovať do stojatej vody
 • ak je bahno so stojatou vodou, nebroďte sa bahnom, nebroďte sa ani miestami zarastenými rákosím
 • nevstupujte do vody v jazerách, rybníkoch, kde sú vypúšťané odpadové látky
 • po kúpaní sa vždy osprchujte a prezlečte
 • ak po kúpaní sa u vás objaví nevoľnosť, teplota, hnačky, vracanie, časté močenie alebo nutkanie na močenie, výtok z pošvy alebo svrbenie, navštívte lekára

Načo je potrebné dbať pri kúpani na kúpalisku

 • každé kúpalisko musí mať splachovacie toalety, sprchy, šatňové skrinky s kabinkami na prezliekanie
 • najnižšia teplota vody v bazéne je 18°C, maximálna teplota vody v plaveckom bazéne je 26°C
 • v neplaveckom bazéne je teplota 28°C, v oddychovom 40°C
 • termálne kúpaliská a bazény s teplotou vyššou ako 40°C sa tehotným neodporúčajú
 • zákaz kúpania si overte na stranke úradu verejného zdravotníctva
 • vyhybajte sa prúdkemu ochladeniu, do vody je potrebné vstupovať postupne
 • do vody vstupuje cez brodisko, pred a po kúpaní sa vždy osprchujte (mimochodom voda v brodisku sa má vymieňať každé tri hodiny, pri veľkom počte návštevníkov aj častejšie)

 

Čo hrozí pri kúpaní


Hlavným nebezpečenstvom je infekcia.

 

Ktoré infekcie je možné získať z nedostatočne čistých vodných zdrojov

 • infekcie tráviaceho traktu (hnačky, zvracanie)
 • akútne horúčnaté ochorenie dýchacích ciest, zápal prinosových dutín
 • zápal očných spojoviek
 • kožné infekcie
 • infekcie močových ciest
 • infekcie pohlavných ciest

Ako sa dá overiť čistota vody

 

Výsledky kontroly čistoty vody by mali byť umiestnené na viditeľnom miest. Ak nie sú, je možno si ich od správcu zariadenia vyžiadať.

Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku je možné nájsť na webovej stránke www.uvzsr.sk (Kúpaliská – Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie) a na stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva.

 

späť na začiatok