MMR vakcína: Osýpky, mumps, rubeola

MUDr. Jana Kaprinayová | 12. jún 2018
MMR vakcína: Osýpky, mumps, rubeola

Dôležité informácie o troch infekčných ochoreniach, ich príznakoch, liečbe a následkoch. Očkovanie proti týmto chorobám poznáte pod skratkou MMR.

Prinášame vám dôležité informácie o troch infekčných ochoreniach - osýpkach, mumpse a rubeole. Zmieňujeme sa o nich naraz v jednom článku, pretože v súčasnosti sa proti nim očkuje a v praxi sa s nimi u nás takmer nestretávame. Prípadné výskyty sú u nezaočkovaných pacientov.

OSÝPKY (morbilli)

Osýpky sú vysoko nákazlivé ochorenie, ktoré sa prejavuje predovšetkým typickými vyrážkami na koži. Sprevádza ich horúčka a zápalové zmeny na slizniciach dýchacieho systému a spojivkách. Ochorenie spôsobuje vírus patriaci do skupiny Paramyxoviridae.

Sú osýpky nákazlivé ochorenie? Akú imunitu zanecháva?

Zdrojom nákazy je chorý od prvých príznakov zo strany dýchacích ciest až do 6. dňa po vzniku vyrážky. Inkubačná doba je 8 – 14 dní.

Morbilivírus sa šíri priamym kontaktom kvapôčkovou infekciou a vstupnou bránou nákazy sú dýchacie cesty. V sliznici dýchacích ciest sa vírus rozmnoží, spôsobí zápalové zmeny a šíri sa ďalej do organizmu (lymfatické tkanivá, koža, mozog, dýchacie cesty...).

Po prekonaní ochorenia, ktoré obyčajne prebehne pod nižšie opísaným klinickým obrazom, ostáva trvalá imunita.

Aký je priebeh osýpok?

Ochorenie prebieha dvoma štádiami: Prodromálnym a štádiom vyrážky (exantémovým).
Prodromálne štádium: Po uplynutí inkubačnej doby sa objavuje

 • teplota, ktorá pretrváva 7 – 10 dní,
 • nádcha,
 • pokašliavanie, ktoré postupne prechádza do dráždivého kašľa,
 • konjunktivitída (zápal spojoviek).

Počas tejto fázy sa vírus mohutne vylučuje príslušnými sekrétmi a sekrécia z postihnutých slizníc sa postupne zvyšuje. Tvár chorého postupne nadobúda typický výraz uplakaného dieťaťa. V prodromálnom štádiu (4. deň) sa objavujú na sliznici v ústach typické tzv. Koplikove škvrny – na lícovej časti sliznice belavé bodky. Objavujú sa pred celkovým výsevom. Nasleduje vyvrcholenie horúčky a prechod do exantémového štádia ochorenia.

Exantémové štádium (štádium vyrážky):
Vyrážky začínajú za ušami, na záhlaví a šíria sa na tvár, hrudník, končatiny, dlane a chodidlá, a pretrvávajú približne päť dní. Sú to nepravidelné, miestami splývajúce červené až červenofialové škvrny, veľkosti 3 – 6 mm jemne vystupujúce nad úroveň kože. Vysievajú sa postupne (dlhšie ako tri dni) a po úplnom výseve na celom tele dochádza k poklesu horúčky a ustupovaniu sekrécie zo slizníc.

Vyrážky menia farbu na hnedofialové. Ak horúčka pretrváva, alebo sa znova objaví, je príznakom komplikácie. Po jednom týždni sa môže objaviť olupovanie dlaní a chodidiel. Dieťa vyzerá najviac choré počas prvých dvoch dní vyrážky.

U chorých s poruchou bunkovej imunity sa vyrážka nemusí objaviť, zato však ochorenie môže prebiehať ako zápal pľúc a s dlhodobým vylučovaním vírusu. Počas ochorenia sa môže objaviť celkové zväčšenie lymfatického tkaniva. Ak sú zväčšené lymfatické uzliny, tak najmä krčné, podčeľustné a tylové, pričom sú nebolestivé. Ďalším príznakom osýpok, ktorý ustupuje zvyčajne ako posledný, je kašeľ.

Komplikácie osýpok

Postihujú predovšetkým deti do troch rokov. V rámci ochorenia vzniká výrazné oslabenie imunity (vírus napáda aj imunitné bunky), ktoré predisponuje k vzniku komplikácií v zmysle bakteriálnej superinfekcie: zápaly stredného ucha, zápaly pľúc a priedušiek.

Okrem toho samotný morbilivírus môže viesť k vzniku zápalu pľúc, laryngitíde až s príznakmi dusenia, apendicitíde, hepatitíde. Zvlášť obávaná encefalitída (zápal mozgu) sa rozvinie u 0,1 % chorých. Vzácnou komplikáciou je objavenie sa degeneratívneho ochorenia mozgu niekoľko
rokov po prekonaní osýpok. Osýpky sú zvlášť nebezpečné pre chorých s postihnutím imunitného systému.

Diagnostika osýpok

Diagnóza sa stanoví na základe typického klinického obrazu (príznakov) a najmä pomocou sérologického dôkazu protilátok proti vírusu osýpok. Ďalej izoláciou vírusu z nosohltana alebo odberom vzorky z Koplikových škvŕn. Na tomto mieste je vhodné spomenúť, že mnohé iné infekčné aj neinfekčné príčiny môžu spôsobiť vyrážku vyzerajúcu ako osýpky.

Liečba osýpok

Používa sa liečba podľa príznakov (symptomatická). Dôležité je aj podávanie vitamínov, najmä A, ktorý významne znižuje výskyt komplikácií.

Prevencia osýpok

V súčasnosti patrí u nás očkovanie proti osýpkam medzi povinné očkovania.

osypky


MUMPS (parotitis epidemica, epidemická parotitída, príušnice)

Mumps je vysoko infekčné vírusové ochorenie sprevádzané zápalom a opuchom slinných žliaz, často však aj s postihnutím pohlavných žliaz, nervového systému a pankreasu. Vyvoláva ho vírus zo skupiny Paramyxoviridae.

Je MUMPS nákazlivé ochorenie? Akú imunitu zanecháva?

Ochorenie postihuje najmä deti od 5 do 15 rokov, ale môžu ochorieť aj dospelí. Inkubačná doba je obyčajne 18 – 21 dní. Zdroj nákazy prenáša infekciu od posledných dní inkubačnej doby do 10 – 14 dní od prvých príznakov ochorenia. Postihnutý je najviac nákazlivý v prvom týždni ochorenia. Ochorieť možno nielen od človeka s jasnými príznakmi mumpsu, ale aj od infikovaného, u ktorého sa príznaky nerozvinú, iba vírus vylučuje (jeden až dva týždne).

Prenos sa uskutočňuje najmä vzdušnou cestou (kvapôčková infekcia), zriedka priamym kontaktom so slinami alebo výlučkami z nosa a hrdla chorého, alebo kontaminovanými predmetmi.

Po vstupe do organizmu sa vírus rozmnoží v sliznici dýchacích ciest, odkiaľ sa krvou rozšíri do cieľových tkanív: do slinných žliaz – predovšetkým do príušnej slinnej žľazy (glandula parotis). Okrem slinných žliaz môže vírus poškodiť najmä nervový systém, pohlavné žľazy, pankreas a obličky.

Index nákazlivosti mumpsu je 30 až 50 %. Po prekonaní ochorenia vzniká doživotná imunita, hoci bola popísaná aj opakovaná (druhá) infekcia. Protilátky prenesené transplacentárne od matky predstavujú ochranu malého dojčaťa pred infekciou.

Aký je priebeh MUMPS-u?

Príznaky tohto ochorenia sú:

 • horúčka a malátnosť sa objavujú ako úvodné príznaky. V prvých dňoch býva horúčka vysoká (okolo 39 °C), len zriedka do 38 °C
 • bolesť hlavy a ucha
 • opuch príušných slinných žliaz – spočiatku vzniká len pocit napätia a v priebehu prvých 2 – 3 dní sa objavuje opuch s miernou bolestivosťou. Bolesť sa zhoršuje pri prehĺtaní, rozprávaní, žuvaní alebo pití kyslých džúsov (napríklad pomarančových). Klesá sekrécia slín. Na lícnej strane sliznice úst je viditeľné začervenanie vyústenia slinnej žľazy. Postihnutie býva častejšie jednostranné. Opuch žľazy sa niekoľko dní zväčšuje a približne v priebehu siedmich dní postupne vymizne. V prípade ťažšieho priebehu ochorenia (okolo 25 %) sa pri opätovnom vzostupe horúčky môže po niekoľkých dňoch objaviť aj opuch príušnej žľazy na opačnej strane. Nie až tak výnimočne bývajú tiež postihnuté iné slinné žľazy.
 • slabosť

Komplikácie MUMPS-u

Okrem slinných žliaz môže vírus poškodiť aj ďalšie orgány. Sedem až desať dní po ich opuchu sa môže objaviť u 10 – 20 % pacientov zápal semenníkov, s nebezpečenstvom vzniku sterility.

Omnoho zriedkavejšie bývajú postihnuté vaječníky u dievčat. Zápal mozgu a mozgových obalov je komplikáciou vznikajúcou v priebehu parotitídy alebo po prebehnutom zápale príušných žliaz okolo 8. – 10. dňa ochorenia a postihuje asi 10 % chorých.

Menej často sa vyskytuje zápal miechy a nervov. Bez následkov v priebehu 2 – 3 týždňov obyčajne ustúpia zápal srdcového svalu, obličiek, štítnej žľazy alebo pankreasu. Vzácnou komplikáciou je postihnutie sluchu, ktoré ale býva trvalé. Pri ľahšom priebehu proces vo vnútorných orgánoch nebýva výrazný a väčšina pacientov sa kompletne uzdraví.

Diagnostika MUMPS-u

V prípade typického priebehu je stanovenie diagnózy jednoduché len podľa príznakov. Laboratórne sa dá dokázať prítomnosť protilátok proti vírusu.

Liečba MUMS-u

V nekomplikovaných prípadoch je len symptomatická – teda pri horúčke sa podávajú lieky proti teplote – antipyretiká, pri bolestiach lieky proti bolesti. Na opuchnuté žľazy sa dávajú vlažné obklady.

Prevencia MUMPS-u

Od roku 1987 sa proti mumpsu očkuje. Vakcína je súčasťou trivakcíny proti osýpkam a rubeole. U nás sa očkujú sa deti medzi 15. a 18. mesiacom. Protilátky sa vytvoria u 95 % očkovaných už po prvej dávke očkovacej látky. Preočkováva sa po 11. roku života.

MMR vakcina


RUBEOLA

Ide spravidla o ľahko prebiehajúce vyrážkové ochorenie spôsobené vírusom z čeľade Togaviridae. Postihuje deti medzi 2. – 10. rokom života. Nebezpečenstvo znamená pre tehotné ženy, keďže spôsobuje závažné poškodenie plodu. Toto je dôvodom, prečo sa dnes proti rubeole očkuje. Reinfekcia rubeolou sa objavila u 5 – 10 % tých, ktorí ju už prekonali.

Je rubeola nákazlivé ochorenie? Akú imunitu zanecháva?

Vstupnou bránou infekcie sú horné dýchacie cesty. Vírus sa množí v ich sliznici a v krčných lymfatických uzlinách. Asi po siedmich dňoch inkubácie sa vírus dostáva do krvi a následne do kože a ďalších orgánov. U okolo polovice nakazených prebieha infekcia bezpríznakovo.

Závažnosť priebehu ochorenia súvisí s vekom – u malých detí sa vyskytujú vyrážka a zväčšenie lymfatických uzlín na krku zozadu. U starších detí a dospelých môže byť komplikovaná zápalom a bolesťou kĺbov.

Získaná rubeola

Zdrojom nákazy je jedinec so získanou rubeolou, ktorý z dýchacieho traktu vylučuje vírusy už od druhej polovice inkubačnej doby do 7 dní po vzniku vyrážky. Prenos infekcie sa uskutočňuje kvapôčkovou infekciou. Inkubačná doba je od 12 do 23 dní. Nakaziť sa možno aj od pacienta, ktorý je bez príznakov ochorenia. Najčastejšie postihuje deti od 5 do 9 rokov.

Vrodená rubeola

Prenos infekcie sa uskutočňuje transplacentárne a poškodenie plodu závisí u neimúnnej ženy od obdobia ochorenia. Pri ochorení v 1. mesiaci je poškodených 50 % plodov, pri ochorení v 4. mesiaci menej ako 5 %. Teda v prvom trimestri je riziko vzniku vrodenej rubeoly najvyššie.

Prejavy poškodenia sú od spontánnych potratov cez Greggov syndróm až po narodenie zdanlivo zdravého novorodenca. U neho sa však vrodená nákaza prejaví neskôr rôznymi poruchami – sluchu, zraku a inými. Z ostatných orgánov býva postihnutý centrálny nervový systém (následne psychomotorická retardácia), pečeň, koža, kosti, srdce.

Poruchy endokrinného systému sa môžu prejaviť až v druhej alebo tretej dekáde života, ako napríklad abnormality štítnej žľazy alebo cukrovka. Vrodená nákaza sa môže manifestovať aj hematologickými poruchami. Greggov syndróm je združený výskyt poškodenia srdca, očí a sluchu.

Aký je priebeh Rubeoly?

U získanej rubeoly:

 • zväčšenie lymfatických uzlín - ochorenie začína obyčajne opuchom lymfatických uzlín za ušami a na krku, ktoré predchádza vznik vyrážky.
 • vyrážka – výsev začína typicky na tvári (kde je aj najhojnejší) a postupne v priebehu 24 hodín sa rozšíri na ostatné telo. Trvá 1 – 5 dní. Vyrážka je škvrnitá, nesplývavá, priemeru 1 – 3
  mm. U detí nesvrbí, u dospelých môže.
 • teplota – obyčajne nebýva nad 38 °C a u detí sa nemusí vyskytovať.
 • výsev na mäkkom podnebí – v priebehu vyrážky sa môže objaviť výsev aj na mäkkom podnebí.

Komplikácie RUBEOLY

U dospelých sa môže objaviť zápal kĺbov (postihuje najmä ženy), porucha krvných doštičiek. Veľmi zriedkavo vzniká zápal mozgu, aj s následným trvalým poškodením. Zriedkavo bola popísaná mierna hepatitída.

Diagnostika RUBEOLY

Získaná rubeola
Keďže značný počet infekcií prebehne bezpríznakovo a naopak, mnohé vyrážkové ochorenia môžu imitovať rubeolu, býva na potvrdenie diagnózy potrebné použiť laboratórne možnosti – dôkaz špecifických protilátok proti vírusu.

Vrodená rubeola
Dôkaz protilátok proti vírusu je možný aj z pupočníkovej krvi. Okrem toho sa v súčasnosti využívajú diagnostické možnosti, ktoré poskytuje molekulová genetika – priamy dôkaz genetického materiálu vírusu (metóda PCR).

Liečba RUBEOLY

V nekomplikovaných prípadoch je len podporná. U vrodenej rubeoly podľa poškodenia – chirurgické riešenie vrodených vád, v prípade potreby liečba na jednotke intenzívnej starostlivosti. Dôsledne sa robia vyšetrenia na odhalenie vady zraku a sluchu. Deti s vrodenou rubeolou sú infekčné a počas hospitalizácie sa izolujú, pretože vylučujú vírusy.

Prevencia RUBEOLY

Vzhľadom na závažnosť vrodenej rubeoly sa u nás proti tomuto ochoreniu očkuje.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: