OČKOVANIE: môže byť spúšťačom autizmu?

OČKOVANIE: môže byť spúšťačom autizmu?
16.10.2017 v kategórii Dieťa, autor PhDr. Daniela Jánošíková, PhD., PaedDr. Dagmar Baluchová, foto: istockphoto.com

Veľká časť verejnosti dáva do spojitosti očkovanie s autizmom. Je možné, že spúšťačom tohto ochorenia je práve očkovanie? Odpovede poskytla PhDr. Daniela Jánošíková, PhD.

Autizmus je stigma, s ktorou sa dieťa narodí

Je možné, že spúšťačom autizmu môže byť očkovanie?

Hoci vedci ešte stále neobjavili gén alebo gény, ktoré by boli jednoznačne označené za nositeľov tejto pervazívnej poruchy, verejná mienka je viac naklonená tomu, že sa spúšťa očkovaním dieťaťa. Aký je váš názor?

Očkovanie a autizmus – to je otázka, ktorej sa v poslednom čase asi nevyhne žiaden odborník zaoberajúci sa týmto fenoménom. Aby sme dokázali úplne zodpovedať túto otázku, musíme sa trošku vrátiť k príčinám autizmu.

Je definovaný ako neurovývinová porucha, t. j. jeho príčiny sú určité – špecifické alebo nešpecifické poškodenia centrálnej nervovej sústavy v rámci prenatálneho, resp. perinatálneho a postnatálneho vývinu dieťaťa.

To znamená, že máme jasné a zrozumiteľné príčiny – napr. komplikácie pri pôrode (asfyxia, hyperbilirubinémia, rizikové tehotenstvo z rôznych príčin, prekonanie febrilít v ranom období, následná spojitosť s epilepsiou a pod.).

A potom máme veľké množstvo detí, v zdravotnej anamnéze ktorých nenachádzame tieto problémy. Mamičky mali veľmi pokojné a „zdravé“ tehotenstvo, pôrod bez komplikácií, dieťatko v prvých 15 mesiacoch nebolo vážnejšie choré, čiže všetko tak, ako má byť.

A zrazu prišlo očkovanie a náhla zmena v správaní, v reakciách a záujmoch dieťaťa. Rodičia majú úplne „iné“ dieťa. Áno, súhlasíme s tým, že očkovanie „spustilo“ autizmus.

Vývin „čakal“, kedy niečo príde a ten neodvratný osud naplní. Ale nemuselo to byť očkovanie, môže to byť aj banálne ochorenie ako viróza či psychogénne príčiny, ktoré boli v minulosti často zdôrazňované, ako umiestnenie dieťaťa v inom sociálnom prostredí, odchod mamičky do zamestnania, krátkodobá zmena prostredia (hospitalizácia) ap.

Autizmus - diagnostika a liečba

Takže dieťa autizmus nezískava?

Dieťa sa rodí s predispozíciou k nemu, bohužiaľ, má to „zakódované“ vo svojej DNA a spúšťač je rôzny. Na ranú vakcináciu treba naozaj pozerať ako na „spúšťač“ autizmu a bohužiaľ, ak sa dieťa narodí s autizmom, je len otázka času a podnetu, ktorý tento neodvratný proces začne.

Aj z týchto dôvodov sa v poslednom období výskumné štúdie zameriavajú na autizmus ako na primárne genetickú poruchu a hľadajú sa možnosti jej včasnej diagnostiky ešte v rámci prenatálneho vývinu, podobne ako v prípade iných genetických porúch, napr. Downovho syndrómu.

Prečítajte si: Autizmus: MÁM ŤA RÁD, MAMI, ALE ASI TI TO NIKDY NEPOVIEM

Očkovať alebo neočkovať v súvislosti s autizmom?

Neodporúčame rodičom odmietať vakcináciu dieťaťa, ak má opodstatnenie. Skôr je vhodné zvážiť zo strany kompetentných odborníkov, či je nutné v súčasnej dobe, keď je mnoho infekčných ochorení v našej spoločnosti už „neaktívnych“, vakcinovať deti v takom rozsahu proti nim a tým zaťažovať detský organizmus vo vývine. Ale to je otázka skôr pre zodpovedných odborníkov.      

Môj syn je autista