Význam mena Félix

meniny: 20.11. pohlavie: mužské

Mužské meno Félix má latinský pôvod a v preklade znamená "šťastný". Na Slovensku sa s nositeľmi krstného mena Félix stretávame len ojedinele a oslovujeme ich Felino, Félixko, Lexi. Meniny majú 20. novembra. Félixovia sú muži, ktorí sa prejavujú ako pokojní ale aj bojovní. Na všetko sa pozerajú svojským spôsobom. Keď treba, tak je Félix muž s tvrdými údermi, ktorý vie vziať správnu vec pevne do rúk, vyhnúť sa nebezpečným situáciám a dosiahnuť stanovený cieľ. Ich štúdium môžeme prirovnať aj k aprílovému, kolísavému počasiu. Niekedy sú aktívni, inokedy poľavia, ale nakoniec predsa dosiahnu slušné študijné výsledky. Horšie je to u Félixov pri výbere povolania. To je pre nich veľký problém, ktorý vyriešia neskoro alebo vôbec nie. Týmto labužníckym a spoločenským mužom prináša potešenie priateľské stretnutie, pričom priateľstvo spájajú s dobrým a výdatným jedlom. V zásade majú dobrú vitalitu. Ich zdravie je uspokojivé, ale rýchlo sa unavia. Ak nemajú dostatok pohybu, väčšinou priberú. Ovplyvňujú ich planéty Saturn a Urán. Ich šťastné farby sú modrá a čierna. Ochranné rastliny zemedym a divozel, ochranné kamene sokolie oko a perla.