Strata nenarodeného dieťaťa: Začnite odznova

MUDr. Peter Brenišin,gynekológ | 21. november 2019
Strata nenarodeného dieťaťa: Začnite odznova

K najsmutnejším okamihom v živote ženy patrí určite aj strata nenarodeného dieťatka... Všetko sa zdá márne, zbytočné, akoby už nikdy nič nemalo mať zmysel... Ale tak to nie je.

Spolu s gynekológom MUDr. Petrom Brenišinom sa pozrieme na odbornú stránku tejto problematiky a poradíme ženám, ktoré touto bolestnou skúsenosťou prešli.

Čo znamená potrat?

Potrat (abort) znamená predčasné vypudenie nedonoseného plodu bez známok života pred ukončením 28. týždňa gravidity, pričom jeho hmotnosť nedosahuje ani 1 kg. Najväčšie percento abortov sa vyskytuje v raných štádiách tehotenstva.

Aj keď sa to možno nezdá, ide o pomerne rozšírenú komplikáciu v tehotenstve. Táto skutočnosť nie je medzi laikmi natoľko známa, pretože ženy o tomto frustrujúcom zážitku nerady hovoria, dokonca ani s lekárom.

Takáto strata totiž dokáže ženu, ktorá sa na svoje dieťatko teší, zasiahnuť veľmi hlboko, takže len ťažko hľadá slová na vyjadrenie svojich pocitov.

Psychická stránka je v tomto prípade rovnako dôležitá ako fyzická a nesmie byť v žiadnom prípade podceňovaná. Vieme, že napríklad silný úľak môže za určitých okolností privodiť potrat.

Čo pociťuje žena po potrate?

Po aborte sa zvyčajne dostavia pocity smútku, prázdnoty, nenahraditeľnej straty, dokonca pocity márnosti, zúfania, či zlyhania. Je veľmi dôležité, aby v tej chvíli žena našla podporu vo svojom okolí – počnúc lekárom, zdravotníckym personálom, partnerom, ale aj v ďalších osobách, ktoré sú s tým oboznámené.

Nie vždy sa dá na otázku „Prečo sa to stalo?“ okamžite odpovedať. Hlavne v prvých týždňoch gravidity totiž pomerne často dochádza k abortom, u ktorých len veľmi ťažko zistíme príčinu.

Pripisuje sa to skutočnosti, že žena v tomto období prekonala nejaké ochorenie, ktoré prebehlo bez príznakov alebo len s ľahkými príznakmi, príp. príčina môže byť v určitej kombinácii génov plodu, ktorá sa pri ďalšom tehotenstve vôbec nemusí zopakovať.

Ak už žena predtým úspešne vynosila a porodila zdravé dieťa, jedna takáto skúsenosť nemusí znamenať vôbec nič vážne a je dokonca veľmi pravdepodobné, že ďalšia gravidita prebehne bez problémov od otehotnenia až po pôrod.

Vieme totiž, že jedno tehotenstvo tu už bolo a bolo úspešné, takže je pravdepodobné, že sa to opäť „podarí“.

Organizmu ženy však treba dať šancu, aby sa „spamätal“, zregeneroval, takže ďalšie tehotenstvo treba naplánovať nie skôr ako 3 až 6 mesiacov od abortu.

Na druhej strane sa však neodporúča ani príliš otáľať, pretože dlhšie čakanie na otehotnenie niekedy môže prehĺbiť u ženy pochybnosti a nepriaznivo ovplyvniť jej celkový psychický a následne aj fyzický stav.

U ženy, ktorá ešte nerodila, je situácia trocha odlišná, pretože je vystavená omnoho väčším pochybnostiam o priebehu ďalšieho tehotenstva.

Lekár musí k takýmto prípadom pristupovať mimoriadne citlivo, v zásade však, ak žena ani jej partner netrpia žiadnym ochorením, môže ďalšia gravidita prebehnúť bez problémov.

Po potrate je dôležitá najmä pohoda a vhodná životospráva

Pokiaľ hovoríme o aborte u páru, ktorý je zdravý a ide o prvú takúto skúsenosť, hlavne v prípade, ak už predtým žena úspešne donosila aspoň jedno dieťa, zvyčajne postačí bežná normálna životospráva, aby sa žena zotavila a o nejaký čas opäť otehotnela.

Heslo „v zdravom tele zdravý duch“ do nás vštepovali hádam už od základnej školy a treba uznať, že je v ňom veľký diel pravdy. Primeraná fyzická aktivita, pohyb na čerstvom vzduchu, vyvážená a pestrá strava môžu organizmu jedine prospieť.

Vysedávanie pri počítači či pred televízorom problémy nevyrieši, skôr ich zhorší. Obezita veľmi negatívne vplýva na možnosť otehotnenia aj na samotný priebeh tehotenstva, pretože nezriedka býva príčinou zdravotných problémov počas gravidity, ktoré môžu byť niekedy veľmi vážne.

Niekedy lekár odporúča najskôr trochu upraviť hmotnosť a až potom sa pustiť do „práce“ na ďalšom potomkovi.

Je všeobecne známe, že primeraný pohyb pomáha z tela „vypotiť“ to zlé – pravda je skôr taká, že primeraný pohyb, fyzická námaha okrem udržiavania dobrej kondície a primeranej telesnej hmotnosti zabezpečujú prísun endorfínov, akýchsi hormónov šťastia, ktoré sú zodpovedné za pocit pohody a dobrú náladu.

Takže dve muchy jednou ranou – telo je v dobrej kondícii a rovnako aj psychika. Netreba ani zdôrazňovať, že fyzická a psychická stránka sa vzájomne ovplyvňujú.

Uvádza sa, že 10 až 20 % sterilít je zapríčinených práve psychogénnymi faktormi. Takže pre ženu je veľmi dôležité, aby po potrate čo najskôr nadobudla dobrú náladu, pozitívny náhľad na svet, optimizmus, aby zlý psychický stav nebol príčinou neskoršej sterility, čiže neschopnosti otehotnieť.

Treba po potrate absolvovať nejaké vyšetrenie?

Samozrejme, gynekológ sa určite neuspokojí len s obyčajným konštatovaním „nebojte sa, nabudúce to určite vyjde“. Abort totiž môže signalizovať, že v organizme ženy prebieha určité ochorenie, ktoré mohlo stratu dieťatka zapríčiniť, hoci doteraz žena o tomto ochorení nevedela.

Pokiaľ doposiaľ nerodila a potratila skôr, než stihla navštíviť tehotenskú poradňu, určite ju čaká minimálne ultrazvukové vyšetrenie, ktoré sa zameria na stav vnútorných ženských genitálií, pričom sa pátra predovšetkým po odchýlkach, ktoré by mohli byť príčinou – napr. veľmi malá alebo asymetrická maternica.

Takáto odchýlka sa môže objaviť práve v súvislosti s abortom, prípadne v súvislosti s pátraním po príčinách sterility.

V niektorých prípadoch sa robí aj vyšetrenie vnútra maternice kontrastnou látkou, vďaka čomu je možné podstatne lepšie zobraziť dutinu maternice a tak odhaliť jej prípadné vývojové chyby.

(Toto vyšetrenie sa označuje skratkou HSG – od slova hysterosalpingografia – a vykonáva sa aj u žien, ktoré majú problém s otehotnením, aby sa zistil nielen stav maternice, ale predovšetkým stav vajíčkovodov, kde je cieľom zistiť prípadné zrasty vajíčkovodov, ktoré bránia prechodu vajíčka do maternice.)

Vzácne sa môže prikročiť aj k menšiemu operačnému výkonu – laparoskopii, pri ktorej sa cez veľmi malé rezy zavedie do brušnej dutiny optické zariadenie, aby bolo možné posúdiť stav vnútorných genitálií aj „zvonku“.

Môže za potrat zápal?

Zápalové ochorenie, ktoré prebieha v tele tehotnej ženy, môže určitým spôsobom poškodiť plod, čo môže tiež viesť k abortu. Mimoriadne nebezpečné sú zápalové ochorenia ženských pohlavných orgánov.

Gynekologické zápaly sú ženami často podceňované, čo je pomerne nebezpečné, pretože niektoré druhy zápalov môžu postupne prejsť do chronického ochorenia – akútne príznaky, ktoré ženu najviac obťažovali, ustúpia, ochorenie však pretrváva v organizme ženy i naďalej.

Podobná situácia môže nastať, ak sa zápal nelieči správne alebo sa nedolieči.

Aj keď ženy tieto problémy nerady riešia so svojím partnerom, ak to lekár odporúča, je potrebné preliečiť aj jeho, aby nedochádzalo k opätovnému prenosu ochorenia medzi partnermi navzájom.

Netreba hneď podozrievať svojho partnera z nevery – niektoré ochorenia môžu vzniknúť u jedného z páru bez toho, aby došlo k nevere. Bežným príkladom je taká mykóza, ktorá vzniká po užívaní antibiotík.

Samozrejme, sú aj prípady, že ochorenie prinesie jeden z partnerov „zvonku“. Pokojne to môže byť staršia záležitosť – sú ochorenia, ktoré sa neprejavujú vôbec alebo len veľmi nevýrazne (napr. chlamýdiové infekcie), pričom ochorenie sa prenesie v novom vzťahu aj na nového partnera.

Takže ak lekár vysloví vetu „Treba preliečiť aj vášho partnera“, netreba hneď myslieť na to najhoršie a utekať rovno za rozvodovým advokátom.

Tehotenstvo je obdobie, keď je žena akási náchylnejšia na rôzne pošvové zápaly a zápaly vonkajších genitálií. Rozhodne žiaden zápal nie je vhodné podceniť – naopak, treba ho preliečiť, pretože mnohé tieto ochorenia ohrozujú plod buď vznikom vývojových chýb, potratom, predčasným pôrodom alebo zvýšeným rizikom úmrtia novorodenca.

K takýmto prípadom patrí infekcia β-hemolytickým (beta-hemolytickým) streptokokom, chlamýdiové infekcie, toxoplazmóza, listerióza, hepatitída (žltačka), ale aj kvapavka, syfilis a iné.

Ak je za predčasným ukončením tehotenstva štítna žľaza

Problémy so štítnou žľazou spočívajú zvyčajne v tom, že ide o jej zvýšenú alebo zníženú činnosť. V tehotenstve sa vyskytuje prakticky len prvá možnosť, čiže zvýšená činnosť a upozorní na ňu zvyčajne zníženie hmotnosti, pretrvávajúci zrýchlený pulz a zväčšenie štítnej žľazy. Diagnóza sa potvrdí aj na základe laboratórnych vyšetrení.

Ak sa ochorenie nelieči, zvyšuje sa riziko abortu, predčasného pôrodu, môže byť ohrozený aj samotný novorodenec. Liečba je v období gravidity medikamentózna, s čo možno najnižšími dávkami liečiv.

Chirurgická liečba spravidla nie je potrebná, eventuálna rádioterapia je vzhľadom na možné poškodenie plodu počas gravidity kontraindikovaná.

Znížená činnosť štítnej žľazy je v gravidite zriedkavá, pretože spôsobuje poruchy fertility, čiže žena s touto diagnózou má vôbec problém otehotnieť. Ak aj otehotnie, zvyšuje sa riziko abortu, odumretia plodu v maternici a výskytu jeho vrodených vývojových chýb.

Medikamentózna liečba je založená na nahradení či doplnení chýbajúcich látok. Táto liečba nemá na plod žiaden nežiaduci vplyv, pretože lieky neprechádzajú placentou.

Pokiaľ kvôli problémom so štítnou žľazou došlo k abortu, je pred ďalšou graviditou potrebné najskôr dôkladné vyšetrenie ženy a jej nastavenie na liečbu, čím možno pomerne účinne predísť opakovaniu predchádzajúceho problému v ďalšom tehotenstve.

potrat

Cukrovka môže tehotenstvo skomplikovať

Radí sa medzi civilizačné ochorenia, pretože jej výskyt sa v populácii prudko zvyšuje. V minulosti mali ženy trpiace cukrovkou problém vôbec otehotnieť, a pokiaľ sa im to podarilo, priebeh tehotenstva býval problematický a nezriedka dochádzalo aj k jeho ohrozeniu.

Aj dnes platí, že cukrovka, ktorá sa včas nekompenzuje, znamená pre tehotnú ženu aj pre samotný plod množstvo komplikácií, pričom abort je iba jednou z najzávažnejších.

V súčasnosti sa pri dobre kompenzovanej cukrovke a za predpokladu, že nevznikli žiadne komplikácie ani u matky, ani u plodu, čaká na spontánny začiatok pôrodnej činnosti, pričom sa uprednostňuje „klasický“ vaginálny pôrod.

Ak nenastúpi pôrodná činnosť spontánne v termíne pôrodu, je potrebné pôrod vyvolať, pretože u ženy s cukrovkou by nemal byť plod „prenášaný“.

Veľký význam má poradenská činnosť. U cukrovky existujúcej už pred tehotenstvom je základným predpokladom úspechu správne načasovanie tehotnosti pri dobre kompenzovanej cukrovke, následne dôsledné odborné sledovanie cukrovky a tehotnosti diabetológom a gynekológom.

Aby sa predišlo komplikáciám počas tehotenstva a možnému abortu, mali by ženy s cukrovkou tehotenstvo plánovať v mladšom veku, pričom by sa ešte pred otehotnením mali poradiť s diabetológom o optimálnej kompenzácii cukrovky pred graviditou a počas gravidity.

Znamená to, že počas celého tehotenstva je nutná spolupráca gynekológa a diabetológa.

Ak sa potrat opakuje...

Ak sa stane, že sa potrat zopakuje aj druhýkrát po sebe, existuje niekoľko možností. Je možné, že príčina je úplne iná než bola v prvom prípade a že sa už v budúcnosti nevyskytne.

Na druhej strane však treba myslieť aj na eventualitu, že partneri si geneticky „nesadli“. O čo ide? U jedného alebo niekedy aj u oboch partnerov sa môže vyskytnúť určitá genetická porucha, ktorá znemožňuje správny vývoj plodu a jeho donosenie.

Potrat predstavuje rizikový faktor pre ďalšie tehotenstvo

Existuje reálne riziko, že ak žena potratila raz, môže – ale nemusí! – sa tak stať opäť. Pravdepodobnosť opakovania je asi 15-percentná. Žena s touto skúsenosťou však musí pevne veriť, že patrí do tých zvyšných 85 %, ktoré ďalšie tehotenstvo úspešne donosia.

Samozrejme, lekári sa nemôžu uspokojiť s obyčajnou štatistikou, a preto sa snažia, aby každé tehotenstvo dopadlo úspešne.

Preto sa ženám, ktoré v minulosti prekonali abort, venuje mimoriadna pozornosť a s ohľadom na možné riziko sa ďalšia gravidita považuje za tzv. rizikovú, a to aj v prípade, ak prebieha absolútne bezproblémovo.

Cieľom je poskytnúť budúcej mamičke maximálnu možnú starostlivosť a snažiť sa predísť možnému ohrozeniu gravidity. V oprávnených prípadoch možno pri ďalšej gravidite zvážiť aj podpornú liečbu tehotnosti, ktorá pomôže „udržať“ tehotenstvo a eliminovať riziko.

Abort teda neznamená vôbec koniec všetkých nádejí. Dôležité je zistiť, aká bola jeho príčina a podľa toho zvoliť postup pri ďalšej gravidite.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: