Slovenské pôrodnice z pohľadu mamičiek - Nitriansky kraj

Mgr. Martina Pašková | 22. jún 2011
Slovenské pôrodnice z pohľadu mamičiek - Nitriansky kraj

V ďalšej časti nášho seriálu sa pozrieme na pôrodnice v nitrianskom kraji.

Milé mamičky, v ďalšej časti nášho seriálu zavítame do pôrodníc Nitrianskeho kraja. Konkrétne sa pozrieme do Nitry, Topoľčian, Levíc, Komárna a Nových Zámkov. Veríme, že i v tejto časti nájdete pre seba zaujímavé informácie, ktoré vám pomôžu správne sa rozhodnúť pri výbere pôrodnice.

Fakultná nemocnica Nitra
Špitálska 6, 950 01 Nitra
Vedúca sestra – 037/ 6545 222
e-mail: bielopotocka@fnnitra.s

Nemocnice s poliklinikami n.o.
Ul. Pavlovova č. 17, 955 20 Topoľčany
Pôrodná asistentka – 038/ 5351 543
e-mail: helena.bolekova@hospitalto.sk

Nemocnice s poliklinikami n.o.
SNP 19, 034 01 Levice
Operátor – 036/ 637 95 22,
e-mail: gynekologia@nsplevice.sk

Forlife n.o. Všeobecná nemocnica
Komárno
Mederčská 39, 945 75 Komárno
Operátor – 035/ 7909 111
e-mail: sekretariat@forlife.sk

Fakultná nemocnica s poliklinikou
Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky
Operátor – 035/ 6912 111
e-mail: mail@nspnz.sk

Predpôrodná príprava

Mamičky prvorodičky zvyčajne siahajú po informáciách, ktoré im objasnia, čo sa deje počas pôrodu, na čo sa majú pripraviť a čo všetko môžu urobiť preto, aby pôrod prebehol čo najlepšie a bez komplikácií. Takéto informácie možno získať nielen z publikácií, časopisov a internetu, ale najmä na predpôrodných kurzoch. Bohužiaľ, pôrodnice v Nitre a v Komárne takéto kurzy neponúkajú. Máte však aspoň pred pôrodom možnosť prísť si pôrodnicu osobne pozrieť. Pôrodnic v Topoľčanoch predpôrodný kurz pre nastávajúce mamičky ponúka. Jeho cenu sa dozviete na vyššie uvedenom telefónnom čísle, keď budete kontaktovať PhDr. Helenu Bolekovú.

Kurz, ktorý ponúka levická pôrodnica, má rozsah osem sedení, vedie ho pôrodná asistentka pani Fábryová a kontaktovať ju môžete na čísle 036/637 9669. Cena za jedno sedenie je 3,32 Eur a je spojené i s cvičením. Kurz v novozámockej pôrodnici vedie diplomovaná pôrodná asistentka, kontaktovať ju môžete na čísle 0903/575 409. Kurz pozostáva zo šiestich až desiatich sedení a zaplatíte zaň 33 Eur. Ak vás, milé mamičky, neobmedzujú fi nancie alebo zdravotný stav, určite sa na kurz prihláste. Oceníte množstvo zaujímavých informácií a praktických rád. Mamička Slávka, ktorá rodila v Leviciach: „Ja som sa zúčastnila predpôrodnej prípravy v inom zariadení, nie v nemocnici. Kurz zahŕňal cvičenie, poučenie o dýchaní počas pôrodu, celkovú prípravu na pôrod, dojčenie. Informácie mi boli podané veľmi milým spôsobom. Absolvovala som i prehliadku pôrodnej sály spolu s manželom a takisto som si prezrela nadštandardné priestory pre mamičky. Informácie mi pri pôrode pomohli. Vedela som, v ktorej fáze sa nachádzam, čo mám robiť, prečo sa robia niektoré úkony.“

Sprevádzajúce osoby

Ešte donedávna bolo tabu, že by vás na pôrodnú sálu sprevádzal manžel alebo partner. Dnes je už situácia našťastie iná a mamičky, ktoré chcú, si môžu k pôrodu zavolať blízkeho človeka. Pre mnohé predstavuje táto osoba veľmi silnú psychickú pomoc. V Nitre a v Leviciach si doprovod zaplatí 16,60 Eur, v Komárne je to 26,56 Eur a v Nových Zámkoch 9,96 Eur. Topoľčianska pôrodnica nám sumu neuviedla. Zvyčajne vás môže blízka osoba sprevádzať počas všetkých dôb pôrodných, čo je najideálnejšie. V Nitre a v Nových Zámkoch však platia isté obmedzenia. Všetko záleží samozrejme od priebehu pôrodu a zdravotného stavu rodičky. Manžela pri pôrode si pochvaľuje i mamička Zuzana, ktorá rodila v Leviciach: „Manžela som mala pri sebe celý čas a veľmi mi to pomohlo. Jeho prítomnosť nebola žiadny problém. Vedela som, že sa na neho môžem spoľahnúť a podporoval ma pri každej kontrakcii.“

Rutinné postupy

Pod týmto slovným spojením sa ukrývajú určité zákroky, ktoré vás v mnohých pôrodniciach čakajú ešte i dnes. Vykonávajú sa pred samotným pôrodom a podľa lekárov by mali zabezpečiť zvýšenie hygieny pri pôrode. Mnohí odporcovia ich však radikálne odmietajú a pri pôrode presadzujú čo najväčšiu prirodzenosť. K takýmto zákrokom patrí holenie, ktoré si už dnes väčšina mamičiek urobí sama v pohodlí domova, klystír a nástrih hrádze. Nástrih hrádze, tzv. epiziotómia, sa vykonáva pred porodením hlavičky bábätka s cieľom rozšíriť vaginálny otvor a zabezpečiť tak ľahší pôrod dieťatka bez väčších komplikácií. Pred samotným porodením bábätka vás, milé mamičky, čaká vo väčšine slovenských pôrodníc ešte vykonanie ďalších zákrokov. V prvom rade je to holenie vonkajších rodidiel, klystír, príp. sprcha. Dnes už mnohé pôrodnice od ich vykonávania ustupujú, príp. dávajú rodičkám možnosť odmietnuť ich. Pôrodnica v Nitre vám všetky tri uvedené procedúry urobí, môžete ich však odmietnuť.

Topoľčianska a komárňanská pôrodnica uviedla, že holenie ani klystír nie sú nutné, nástrih je na zvážení a posúdení pôrodníka. Levická pôrodnica dáva mamičkám tiež možnosť uvedené zákroky odmietnuť, pričom klystír a nástrih hrádze posúdi lekár. V Nových Zámkoch tiež pripúšťajú možnosť odmietnutia týchto postupov, avšak ako sme už viackrát uviedli, všetko záleží od konkrétneho pôrodu. Preto, milé mamičky, ak nechcete uvedené zákroky podstúpiť, vo väčšine pôrodníc máte na to právo, avšak musíte vopred a dostatočne zreteľne o tom informovať zdravotnícky personál. Mamička Slávka z Levíc: „Počas pôrodu som absolvovala klystír, holenie som obmedzila len na najnevyhnutnejšiu oblasť a bolo mi vyhovené, a nástrih hrádze som nechala na pôrodníka a bol mi urobený.“

Výber personálu

Na Slovensku sú i také pôrodnice, ktoré vám ponúknu možnosť vybrať si minimálne svojho pôrodníka, ak nie i celý personál. V Nitrianskej prodnici však takáto možnosť neexistuje,musíte akceptovať práve slúžiaci personál i pôrodníka. Naopak, pôrodnica v Topoľčanoch pripúšťa výber personálu, lekára a dokonca i možnosť rodiť iba v prítomnosti pôrodnej asistentky. Levická pôrodnica tiež ponúka možnosť voľby personálu i pôrodníka, za ktorého zaplatíte 165,97 Eur. Neakceptujú pôrodníka z iného zariadenia, ani možnosť rodiť iba s pôrodnou asistentkou. Pôrodnice v Komárne a Nových Zámkoch nepripúšťajú v tejto oblasti možnosť voľby. Jedinou výnimkou je, že v Komárne môže pôrod prebiehať iba s pôrodnou asistentkou.

Prvá doba pôrodná

Prvá doba pôrodná predstavuje najdlhšiu časť z celého pôrodu a označuje sa tiež ako otváracia. Zvyčajne sa začína nástupom kontrakcií, ktorých intenzita sa stupňuje a čas medzi nimi sa skracuje. Začiatok pôrodu môže okrem kontrakcií signalizovať i odtok plodovej vody alebo krvácanie. To sú už jasné znaky toho, že treba ísť do pôrodnice. Keďže prvá doba pôrodná môže trvať i niekoľko hodín, zvyčajne je to 10 až 12 hodín, najmä u prvorodičiek, mnohé mamičky ocenia možnosť voľného pohybu počas tejto doby. Budete prekvapené, milé čitateľky, ale nitrianska pôrodnica túto možnosť neponúka, tak ako i konzumáciu nápojov a stravy počas prvej doby pôrodnej. O niečo lepšie je to v Topoľčanoch, kde sa môžete pohybovať a tiež konzumovať nápoje. V Leviciach vám dokonca povolia i niečo malé zjesť, ak by ste boli príliš hladné. V Komárne platí to isté čo v Topoľčanoch a v Nových Zámkoch, tiež nemusíte niekde ležať a čakať, kedy „to“ príde. Môžete sa pokojne prechádzať a ak to stav dovolí, môžete konzumovať i nápoje, príp. stravu. Keď sa vaše bolesti začnú stupňovať, neváhajte na to, aby ste sa cítili lepšie využiť všetky pomôcky, ktoré vám budú vyhovovať. V tabuľke uvádzame, čo ktorá pôrodnica ponúka.

Druhá doba pôrodná

Všetkých päť pôrodníc v našom dotazníku uviedlo, že rodičky majú možnosť výberu polohy počas druhej doby pôrodnej. Je však viac-menej isté, že tu existuje možnosť voľby iba v rámci pôrodu na klasickej posteli, príp. na polohovateľnom kresle. My sme skôr mali na mysli pôrod v podrepe, v kľaku a pod. Na to si ale zrejme ešte budeme musieť počkať. V Nitre máte, milé mamičky, možnosť zvoliť si polohu, ktorá vám pri pôrode bude najviac vyhovovať, ale musíte počítať s tým, že budete rodiť na posteli alebo polohovateľnom kresle. V topoľčianskej pôrodnici je možností o niečo viac, pretože si môžete vybrať i pôrod vo vani alebo na pôrodnej stoličke či vaku. Je tu teda oveľa väčší priestor na to, aby ste pôrod vášho bábätka prežili čo najpríjemnejšie. Levická pôrodnica tiež uviedla, že má k dispozícii okrem postele a kresla i pôrodnú stoličku, v Komárne a Nových Zámkoch sa rodí na polohovateľnom kresle. Čo nás trošku prekvapilo, bol fakt, že tri z piatich uvedených pôrodníc začiarkli pri otázke „epidurál na požiadanie“ odpoveď nie. Je to konkrétne nitrianska, komárňanská a novozámocká pôrodnica. Naopak, o podanie epidurálnej analgézy môžete žiadať v Topoľčanoch i v Leviciach, kde zaplatíte 149,37 Eur.

Novorodenec

Odber pupočníkovej krvi je na Slovensku relatívne nová záležitosť a možno ju chápať ako istú poistku do budúcnosti nielen pre vaše bábätko. V prípade istých ochorení je možné použiť zmrazené krvotvorné kmeňové bunky.

Všetkých päť pôrodníc zabezpečuje odber pupočníkovej krvi. Nezabudnite však o svojom rozhodnutí vopred informovať zdravotnícky personál, aby stihol pripraviť všetko potrebné na odber.

Prax je zvyčajne taká, že dieťatko ihneď po pôrode odnesie pôrodná asistentka na váženie, meranie a zistenie Apgar skóre. Až potom, keď je oblečené, ho ukážu, príp. priložia mamičke. Pôrodnica v Nitre uvádza priloženie bábätka až po vyšetrení.

Zostávajúce štyri uviedli, že vám priložia bábätko hneď po narodení, je však zrejme potrebné o to požiadať asistujúci personál. Utvrdila nás v tom i Slávka z Levíc: „Bábätko bolo po pôrode odnesené na vyšetrenie. Z predpôrodnej prípravy som si myslela, že je automatické (pokiaľ nie sú komplikácie), že bábätko sa hneď po pôrode položí matke na brucho a potom sa pokúsi o prvé prisatie. Nestalo sa tak.“

Dojčenie

Dojčenie je prirodzená vec a drvivá väčšina mamičiek sa snaží urobiť všetko preto, aby mali dostatok mliečka pre svoje bábätko a aby dojčenie bolo príjemným zážitkom pre obe strany. Pokiaľ máte s dojčením problémy, nemáte ešte mliečko, neviete si bábätko správne priložiť, príp. máte problémy s bradavkami alebo čokoľvek iné, požiadajte o radu a informácie nemocničný personál na oddelení šestonedelia. Každá z piatich pôrodníc Nitrianskeho kraja má vyškolený personál, ktorý vám, dúfame, bude ochotný podať pomocnú ruku. Ak to bude potrebné, všade vám zapožičajú odsávačku. V Nitre bábätká prikrmujú striekačkou, v Topoľčanoch, Leviciach a v Nových Zámkoch striekačkou a lyžičkou a v Komárne lyžičkou a fľašou. S novorodeneckým oddelením v Nitre bola spokojná mamička Katarína: „Sestričky z novorodeneckého sa starali ukážkovo. Prišli mi ukázať ako mám dojčiť, a keď sa nám to nedarilo, boli celý čas pri nás, aby sme sa to obidve naučili.“

Izby na šestonedelí

Každá mamička zostáva so svojím bábätkom istý čas po pôrode v pôrodnici, na oddelení šestonedelia. Ak vyberáte tú najlepšiu pôrodnicu, popýtajte sa i na to, aké zariadenie toto oddelenie
ponúka. Pôrodnica v Nitre má tri nadštandardné izby, ktorých cena je 15 Eur, 22 Eur alebo 35 Eur za noc. Klasické izby sú dvojlôžkové a majú spoločné sociálne zariadenia. Návštevy sú časovo obmedzené a privítať ich môžete iba v priestoroch na to určených. V pôrodnici v Topoľčanoch sú štandardne dve mamičky na izbe a majú samostatné hygienické príslušenstvo. Pôrodnica ponúka i nadštandardnú izbu, ktorá je zariadená pre spoločný pobyt oboch rodičov. Návštevy v tejto pôrodnici sú časovo obmedzené a môžete ich prijímať iba vo vyhradených priestoroch. Pôrodnica v Leviciach ponúka štyri nadštandardné izby, kde za jednu noc zaplatíte 16,60 Eur. Na ostatných izbách sú mamičky dve, izby majú spoločné sociálne zariadenia a štandardné vybavenie pre matku a dieťa. Návštevy za vami môžu prísť iba v určenom čase a stretnete sa len vo vyhradených priestoroch.

Výnimkou sú nadštandardné izby. Mamička Zuzana: „Veľkým mínusom bol priestor pre návštevy, ktoré museli stáť v chodbičke a mamička za malým okienkom oproti. V prípade, že prišlo viac návštev, nebolo možné sa v pokoji porozprávať, a preto manželia ocenia výhody nadštandardnej izby, kde môžu byť so svojím bábätkom.“ Pôrodnica v Komárne má pre svoje mamičky jednu jednolôžkovú a jednu dvojlôžkovú nadštandardnú izbu za 20 Eur za noc, kde môžu prijímať svoje návštevy neobmedzene. Inak sú návštevy tak ako v predchádzajúcich pôrodniciach časovo obmedzené a môžu za vami prísť iba do vyhradených priestorov. Pôrodnica v Nových Zámkoch má nadštandardnú izbu za 33,19 Eur za noc. Pokiaľ chcete mať pri sebe aj otecka vášho dieťatka, ten si musí ešte priplatiť 16,60 Eur. Ostatné izby sú dvoj a trojlôžkové, niektoré z nich majú vlastné sociálne zariadenia a televízor. Návštevy môžete prijímať vo vyhradených priestoroch, a to od 7.00 do 19.00 hodiny.

...NA ZÁVER...

Nitra
Mamička Katarína Mancírová:
„Túto nemocnicu by som si vybrala znova. Celý personál bol úžasný. Starostlivosťo nás aj o deti je na vysokej úrovni.“

Topoľčany
Mamička Lívia: „Každú chvíľu za mnou chodili sestričky, či niečo nepotrebujem, kontrolovali ma... všetko bolo jednoducho úžasné, ale ani jeden deň nebola moja dcérka dojčená, pretože som mala problém s bradavkami a nechala som sa odradiť.“

Levice
Mamička Zuzana: "Čo sa týka personálu, nemám žiadne nepríjemné pocity. Sestričky boli veľmi milé, chodili nás pomerne často kontrolovať, rady nám poradili a ochotne odpovedali na všetky naše otázky, aj na moje, keďže som bola prvorodička. Bolo mi ukázané ako správne dojčiť, prebaľovať i kúpať bábätko. Som presvedčená, že keď sa budem rozhodovať, kde rodiť druhýkrát, Levice budú určite mojím favoritom.“ Mamička Slávka: „Aj pri ďalšom pôrode by som si vybrala pôrodnicu v Leviciach. Len keby nebol taký rozdiel medzi tým, čo je povedané na predpôrodnej príprave a skutočnosťou na pôrodnej sále.“

Komárno
Mamička Martina: „Na celý pôrod spomínam veľmi pozitívne, na bolesti sa časom zabudne, ale to ostatné zostane. Keby nebol personál taký prívetivý a profesionálny, tak by som asi nemala také pozitívne zážitky.“

Nové Zámky
Mamička Katka: „Personál bol výborný, ukázali mi kúpanie, prebaľovanie, ošetrovanie pupka a dojčenie. Prišli malú prebaliť a priložiť mi ju na dojčenie, kým som ešte nevedela vstať z postele. Pôrodnicu by som si vybrala znova.“

Ďakujeme všetkým, ktorí si našli čas a poskytli nám informácie, vďaka ktorým sme mohli článok pripraviť. Ale najmä vám, milé mamičky, za vaše skúsenosti a zážitky. Tešíme sa na ďalšie stretnutie s vami pri nasledujúcom pokračovaní nášho seriálu.


Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: