Porovnanie pôrodníc - Prešovský kraj

15.7.2008 v kategórii Tehotenstvo, autor Redakcia, foto: istockphoto.com

Dnes sa pozrieme a porovnáme pôrodnice prešovského kraja : Humenné, Levoča, Svidník , Stará Ľubovňa, Poprad, Kežmarok

Prešovský kraj

Dnes sa pozrieme a porovnáme pôrodnice prešovského kraja : Humenné, Levoča, Svidník , Stará Ľubovňa, Poprad, Kežmarok

Tak tento kraj na „ďalekom východe“ vás určite prekvapí množstvom aktivít pre budúce mamičky. Každá z pôrodníc poslala minimálne jeden kontakt, väčšinou si však môžete vybrať z viacerých.


Je dobré pripravovať sa pred pôrodom?
V Humennom v pôrodnici ponúkajú cvičenie spojené s besedou. Môžete prísť sama s bruškom alebo aj s budúcim oteckom. Za 5O Sk týždenne sa vám budú venovať dve hodiny. Kontakt: 057/ 77 06 358.

Aj napriek tomu, že samotné gynekologicko pôrodnícke oddelenie v Kežmarku prípravu nerobí, spolupracujú s viacerými združeniami, ktoré organizujú prípravu rodičov.   Ceny sú podobné vo všetkých zariadeniach, pohybujú sa od sumy 1000 Sk. Do pôrodnice sa môžete prísť pozrieť kedykoľvek, samostatne alebo s exkurziou v rámci niektorého z kurzov. Pôrodný plán nemusíte nosiť dopredu, stačí ho pripnúť k tehotenskej knižke. Z čoho vyberať?
a)    Mobila s.r.o. Kežmarok – súkromné rehabilitačné centrum, rozsah 6x1hod.
b)    Materské centrum Slimáčik v Kežmarku - celovíkendové kurzy pre oboch partnerov (môže sa zúčastniť aj mamička samotná), kontakt: 0903 213 593, dulaluba@gmail.com. Cvičenie, besedy, video, relaxácie, rozhovory s odborníkmi.....
c)    Materské centrum Bambino v Poprade (052 / 773 2413), 10 stretnutí, 1x týždenne, obsah obdobný ako v Slimáčiku.
d)    Individuálna príprava s dulou: 0903 213 593, dulaluba@gmail.com.

Bez partnerov sú organizované stretnutia tehotných v Levoči, priamo v nemocnici. Obsahujú tehotenskú gymnastiku, prednášky a konzultácie. Absolvujete desať  90 minútových lekcií. Viac informácií získate na čísle 053/ 26 51 kl. 315.
Pôrodný plán chodte konzultovať napríklad vtedy, keď sa na pôrodnicu pôjdete dopredu pozrieť.
Okrem toho sa skúste na mamičkovskú prípravu opýtať vo vašom materskom centre.

Popradská nemocnica zisťuje individuálne potreby matiek buď osobným pohovorom alebo z pôrodných plánov.
a)    Cvičenie pre tehotné ponúka na rehabilitačnom oddelení. Vedie ich pani  Balentová, každý utorok, bezplatne. Informujte sa na t.č. 052/7125496.
b)    Okrem toho sa môžete pripraviť na kurze pre budúce mamičky v MC Bambino v Poprade (www.mcbambino.sk).
c)    Alebo individuálne: PhDr.Hudáková, 052/ 7125496, hudakova@inMail.sk, 
d)    a Mgr. Luba Lapšanská 0903 213 593, dulaluba@gmail.com.

Na pôrodnici v Starej Ľubovni robia predpôrodnú prípravu formou cvičenia, besedy a videoprojekcie pre oboch rodičov v rozsahu 2 hodín. Cena je 20 Sk. Spoločne s partnerom môžete ísť na prehliadku pôrodnice a ak budete mat záujem, pred pôrodom si preštudujú aj váš pôrodný plán.
Individuálnu prípravu si môžete objednať na čísle 0907 975 458, alebo na mail adrese: mcmajak@centrum.sk .

Svidník - cvičenie, besedy, prednášky premietanie videa – to všetko nájdete priamo v nemocnici. Jedno  individuálne dlhé sedenie je za cenu 50 Sk. Informovať sa môžete na číslach 054/ 78 60 247 alebo 054/ 78 60 348.  Taktiež si chodte dopredu pozrieť pôrodnicu a zoberte si so sebou na konzultáciu aj pôrodný plán.


Humenné
nsphe@pobox.sk

Levoča
gynekologia@levnemoc.sk
053 / 2651 kl. 317, 310

Svidník
krul@centrum.sk     primár
www.nspsk.szm.sk
054 / 78 60 305
Stará Ľubovňa
pruzinsky@nspsl.sk
smolkova@nspsl.sk
www.nspsl.sk
052 / 4317 227     primár
052 / 4317 229
Poprad
gyn@nsppp.sk   GPO
gynprimár@nsppp.sk      primár
052/7125 414 pôrodná sála
052/7125 338 novorodenci
052/7125 232 oddelenie
Kežmarok
vbohmer@nkk.sk     primár
www.nkk.sk
052 / 4512 244 
Doprovod, vaša opora a radosť...
Všetky opýtané pôrodnice povolia prístup vášmu doprovodu hneď ako prídete na oddelenie. Samozrejme za predpokladu, že pôrod je „rozbehnutý“ a postupuje. V Ľubovni  a vo Svidníku priestor dovoľuje, aby ste si vzali aj dve osoby, v ostatných nemocniciach sa musíte „uskromniť“ s jednou.
V Kežmarku vám môže pomáhať partner alebo dula, vo Svidníku ktokoľvek z rodinných príslušníkov. V Poprade má prístup na pôrodnicu len partner, a je potrebné aby o to dopredu požiadal. V ostatných pôrodniciach akceptujú partnera, mamku, či niekoho ďalšieho z rodiny, priateľku...
A podmienky prítomnosti na sále?
V Humennom musíte rešpektovať personál a byt disciplinovaný... Okrem toho vstup závisí od chodu pôrodnej sály, aby bola zachovaná intimita ostatných rodičiek. Poplatok je 500 Sk. Blízka osoba zostáva len do pôrodu placenty, resp. 15 – 20 minút po porodení dieťatka.
Za 400 Sk môže byt s vami doprovod na sále v Starej Ľubovni, ak s tým samozrejme súhlasíte. ? Musí mat hygienické návleky a odev. Vhodná je účasť na psychoprofylaktickej príprave. Ostať s mamkou na sále môže doprovod ešte cca dve až tri hodiny po pôrode.
V levočskej pôrodnici sa platí 500 Sk. Uvítajú,  ak partner absolvuje pohovor v rámci predpôrodnej prípravy. V závislosti od situácie na oddelení po pôrode môžete byt spolu dve hodiny alebo aj dlhšie.
V Kežmarku je poplatok taký istý, za manžela zaplatíte rovnú päťstovku. Ešte dve hodiny sa potom môžete spoločne tešiť z bábätka.
Vo Svidníku je to trochu lacnejšie, doprovod nech si pripraví 300 Sk, ale zároveň nech navštívi aspoň jedno sedenie predpôrodnej prípravy. Po vydarenom privítaní nového života môže na sále ostať do konca štvrtej doby pôrodnej (cca dve hodiny po pôrode).
Popradská pôrodnica za pobyt partnera na sále inkasuje 500 Sk. Je vhodné, aby partner absolvoval prípravu pred pôrodom. Po pôrode ostáva s vami počas celej štvrtej doby pôrodnej.
 
Klystír a holenie, „obľúbené“ ženské aktivity...
Klystír svorne odporúčajú vo všetkých nemocniciach, všetkým rodičkám. Ak však budete veľmi tuho odmietať, pravdepodobne to budú akceptovať. V Levoči vás ešte pred odporúčaním poučia a budete sa môcť, patrične informovaná rozhodnúť. V Poprade robia výnimku ak ide o ženu s odtečenou plodovou vodou. Vtedy klystír nerobia.
Holenie je všade, okrem Humenného odporúčané všetkým ženám (v Levoči vás poučia prečo je to vhodné). V Humennom je holenie povinné. Do pôrodnice v Poprade chodí väčšina žien už pripravená z domu. Rodičky sa tam samostatne po poučení rozhodujú o holení či neholení.

Odborníci, ľudia ktorým dôverujeme...
Počas pôrodu je v našich nemocniciach zaužívané mať pri rodičke priemerne 3 - 5 odborníkov. 

Humenné – Ak chcete mať pri pôrode svojho známeho lekára alebo pôrodnú asistentku, môžu
prísť, avšak nebudú môcť pôrod viesť, ani zasahovať don a samozrejme, tým
pádom, ani neponesú žiadnu zodpovednosť. Výber konkrétneho pôrodníka zatiaľ
nie je možný. Ani pôrodné asistentky v tomto zariadení nemôžu samostatne
odvádzať pôrody.

Kežmarok – Skúsenú pôrodnú asistentku pri pôrode budete mať. Ak o to poprosíte, tak vám 
pomôže priviesť na svet vaše dieťatko aj samostatne, ale za podmienky, že
v dosahu, pre prípadnú pomoc,  bude aj lekár – konzultant. Lekára si môžete 
vybrať  v čase, keď má službu. Dohodnutú honorovanú prítomnosť (kedykoľvek)
vybraného lekára zatiaľ do tohto obdobia nezaviedli. Ale ak má niekto (napr. váš
obvodný gynekológ) z iného zariadenia uzavretú  zmluvu s nemocnicou, t.j.
súhlas riaditeľa, môže k vášmu pôrodu prísť a asistovať vám.

Levoča –Veľmi ústretová pôrodnica, čo sa personálu odvádzajúceho váš pôrod týka. Môžete   
požiadať o to, aby vás pri ňom sprevádzala len pôrodná asistentka, samozrejme že 
službukonajúci lekár bude prítomný. Lekára si tiež môžete vybrať. Po  vzájomnej
dohode s vedomím primára oddelenia k vášmu pôrodu „dobehne“ kedykoľvek. A po  
predchádzajúcej dohode s vedením to môže byt dokonca aj pôrodník alebo pôrodná  
asistentka  z iného zriadenia.

Poprad –  V tomto čase si vyberať nemôžete, ale intenzívne sa pracuje na tom, aby bol výber 
lekára a pôrodnej asistentky k pôrodu možný. Zatiaľ nie je možný ani príchod
odborníka z iného zariadenia. Avšak, ak je prítomný lekár, môže vám pôrodná 
asistentka samostatne pomáhať pri pôrode.

Stará Ľubovňa –  A ďalšia pôrodnica, kde sa snažia splniť aj „nemožné“ . Zatiaľ síce len pod
dohľadom lekára, ale predsa môže váš pôrod odvádzať pôrodná asistentka.
I lekára si môžete vybrať. O prítomnosť odborníkov odinakiaľ zatiaľ nebol
záujem, ale vedenie pôrodnice v tom nevidí žiaden problém. Všetko je vecou
dohody.

Svidník – V tejto nemocnici zatiaľ nemajú skúsenosť, resp. nemali požiadavku od žiadnej
mamičky, aby ju pôrodom sprevádzala len pôrodná asistentka alebo niekto z iného
zariadenia. Toho, kto prvý chytí vaše dieťatko do rúk si však vybrať môžete. Ak
s tým súhlasí, príde „odrodiť vás“ vtedy, keď bude treba.

Rada by som sa pristavila ešte pri tomto odseku, aby som vám priblížila prečo sa toľko rozpisujem práve o možnostiach mať pri sebe toho či onoho, tú či inú...
Každá sme nejaká, každá máme iné požiadavky. Keď som čakala v nemocnici na pôrod svojho druhého syna, stretla som sa s mamičkou, ktorá mala pre niekoho veľmi špecifickú požiadavku, resp. podmienku: chcela rodiť výlučne za prítomnosti žien. Možno sa vám to zdá „divné“, možno nie. Každopádne po rozhovore s ňou, som to pochopila. Vysvetľovanie by bolo na ďalší článok, a o dôvod momentálne naozaj nejde. Ide o to, že v tej pôrodnici jej podmienku bez problémov akceptovali. Ide o to, že mala čo chcela. Ide o to, že jej predstava nijako nenarušovala priebeh pôrodu, nikomu neubližovala a JEJ pomohla. Takže je to možno už jasnejšie: ak chcete mat pri sebe napríklad svojho gynekológa, lebo mu maximálne dôverujete, je pekný, dobrý a milý alebo jednoducho preto že vám to psychicky pomôže, je to ok. Ok?
Avšak legislatíva v tomto smere ešte trošku pokulháva. Predstavte si pôrodníka po dlhej „šichte“ ako ledva príde domov a konečne si dá kávu a sprchu a vy mu v tej chvíli radostne zavoláte nech príde, ved vy rodíte! A on, ledva sa držiac na nohách, ide. No, možno to nie je až tak ono v týchto súvislostiach, však?
A ak sa pozriete na Vyhlášku Ministerstva zdravotníctva SR c.  364 z r. 2005, kde sa ustanovuje, okrem iného, v § 3 „Rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne“, (toto ja naozaj stručný výňatok)  v odseku g)  sa dozviete, že pôrodná asistentka  „odvádza fyziologický pôrod vrátane pôrodu, pri ktorom sa vyžaduje epiziotómia; fyziologický pôrod môže odvádzať len na základe písomného poverenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe c. 2...“ atď.
V ľudskej reči to znamená – pozri vyššie, že lekár tam MUSÍ byť. Tak hovorí zákon. Či je to dobré alebo nie, nechám na posúdenie iných.


Čo môžete robiť počas prvej doby pôrodnej?

 LevočaKežmarok 
Humenné
PopradStará ĽubovňaSvidník
prijímať nápoje +
v malom množstve
++ -
nedovolia to
+
+
konzumovať tuhú stravu --- -
-
anesteziológovia
-
volne sa pohybovať
v priestoroch pôrodného traktu
++++++
volne sa pohybovať v priestoroch celej pôrodnice(izba na odd., jedáleň a pod.)---
---
neobmedzene sa sprchovať++-+++
neobmedzene sa sprchovať len v prípade, že tam nie sú ďalšie rodičky
- -
-- -
-
sprchovať sa len v obmedzenej dobe, pretože ju používajú aj ďalšie rodičky

-

-

-

-

-

-
poprosiť vyškolenú pôrodnú asistentku o masáž

+

-

-

-

-

+
používať rôzne pomôcky (všade majú postel, loptu a sprchu, ostatné pozri ďalej...)
+
hudba, podložky na zem, aromolampa, masážne strojčeky
+
hudba, podložky na zem, aromolampa, pôrodná stolička
-
+
hudba, podložky na zem, aromolampa, pôrodné kreslo, vak, pôr. stolička
+
hudba, podložky na zem, pôrodné kreslo
+
hudba, podložky na zem, pôrodná stolička

 

Čo nás naučí bolesť?
V Humennom, v Kežmarku a v Starej Ľubovni o možnosti podávania analgetík informujú každú ženu po príchode do pôrodnice. Popradský personál vás poučí po nástupe silne bolestivých kontrakcií. Vo Svidníku a v Levoči majú zas radšej iné formy miernenia bolesti, medikamenty paušálne neodporúčajú. Podporujú  hydroterapiu, masáže, pohyb na fit lopte a pod.
EDA je bežná a možná všade. Vo  Svidníku a Poprade je zadarmo, v Humennom za 1000 Sk, v Kežmarku zas stojí 3500 Sk. Vo všetkých štyroch pôrodniciach o ňu treba dopredu požiadať. Zväčša je to spôsobené nedostatkom anesteziológov.  V Levoči ju ponúkajú všetkým rodičkám, zadarmo a v Ľubovni za 1000 Sk.

Ako budete rodiť počas druhej doby pôrodnej?
Máte už premyslené v akej polohe by ste chceli porodiť svoje dieťatko? Neinšpirujte sa prosím romantickými filmami, kde to ani zďaleka nepripomína skutočnosť. Po prvej kontrakcii nebudete musieť utekať z porady a rútiť sa taxíkom cez celé mesto zrážajúc k zemi útle starenky. Pravdepodobne neporodíte ani na zadnom sedadle dodávky s nohou v okne. A keď vojdete do nemocnice určite sa vôkol vás nezhromaždí hysterický zástup bielych osôb aby vám zachránili dieťa z tela. Našťastie.
Našťastie pôrod postupuje zväčša pomaly. Budete  mat dostatok času dostať sa do jeho atmosféry, telo bude mat čas prispôsobiť sa a naznačiť vám ako sa „uložiť“, akú polohu kedy zaujať. Aby  to menej bolelo, lepšie postupovalo a pod. Treba ho len „počúvať“. Ak si aj polohu naplánujete, neznamená to, že v nej zotrváte. Kvalitný, resp. naozaj kvalitný personál vám bude vedieť poradiť akú polohu zaujať, aby sa dieťatko posúvalo ideálne smerom k nášmu svetu. Ale je dobré vedieť, aké máte kde možnosti.
Ľah na chrbte je možný a často zaužívaný vo všetkých pôrodniciach. Môže za to dlhé obdobie rutiny, ktoré už našťastie pominulo.  A potom... ...stoly vyrobené pred  tridsiatimi rokmi. Tak je to aj v Humennom, kde zatiaľ iná možnosť nebola využitá.  Pozrime sa teda ďalej, kde môžete rodiť aj inak? Polohu vám personál odporučí, ale môžete ju podla potrieb a možností danej situácie zmeniť:
Ľah na boku: Svidník, Stará Ľubovňa, Poprad
Polosed: Svidník, Ľubovňa, Kežmarok, Levoča, Poprad
Sed: Ľubovňa (s nohami vyššie alebo nižšie ako panva), Kežmarok (s nohami v podpierkach)
Kľak, príp. kľak na štyroch: Kežmarok
Stoj, najlepšie  s mierne pokrčenými nohami: Poprad
Na pôrodnej stoličke: Svidník, Kežmarok

Ako sa vám páčia priestory?
Kežmarok: Po príchode do pôrodnice vás pozvú do prvej tzv. príjmovej miestnosti, kde vypíšu údaje, zistia postup pôrodu a napoja vás na monitor. Potom sa presúvate do ďalšej miestnosti, v reči rodičiek. „vzdychárne“, ktorá je určená na prvú dobu pôrodnú. Avšak, ak ste prišli s partnerom alebo dulou, môžete sa hneď presunúť do oddeleného boxu, v ktorom budete aj rodiť. Samozrejme za podmienky, že je volný. Poplatok zaň je 500 Sk, ale máte tam súkromie za zavretými dverami, príjemnejšie prostredie. Nájdete tam prehrávač s hudbou, aromolampu, pomôcky na zmiernenie bolestí. Dajú sa tam stlmiť svetlá a partner môže sedieť na kresle.
Na oddelení šestonedelia sú izby kompletného rooming in typu (je ich 7, majú aj prebaľovacie pulty a vaničky) aj izby bez rooomingu (sú 3, o detičky sa starajú sestry na novorodeneckom  oddelení). Toalety a sprchy sú spoločné.
Vybrať si môžete aj nadštandardnú izbu, kde budete sama s dieťatkom. Takéto izby sú tri. Majú  vlastné sociálne zariadenia, televízor, kompletné interiérové úpravy – nový nábytok, vymaľované steny, podlahy, žalúzie atď.
Nanovo zrekonštruované sú i ďalšie izby, tzv. polonadštandard. Sú to dve dvojposteľové izby spojené spoločnými sociálkami, s vaničkou a prebaľovacím pultíkom pre bábätká. Poplatky sú zanedbateľné: 300 Sk za samostatnú a 150 Sk za dvojposteľovú zrekonštruovanú izbu.

Poprad: Taktiež prídete najskôr do prvej, príjmovej miestnosti, kde sa zapíšete, pozrú vás, zistia ako sa darí dieťatku a ako pracuje vaša maternica. Vzdycháreň je ďalšou kockou v skladačke pôrodu. Ak ste sa ale rozhodli rodiť v súkromí, i v Poprade máte možnosť. Okrem klasickej pôrodnej sály majú aj nadštandardnú pôrodnú sálu, za poplatok 500 Sk. Je vymaľovaná teplými farbami, sú tam rebriny, lopty a iné pomôcky. Pustiť si môžete prehrávač, zapáliť aromolampu. Partner môže sedieť na pôrodnej stoličke alebo vaku. Pre vás je pripravené  nové pôrodné kreslo. 
Izby na šestonedelí sú buď klasické, so spoločnými sprchami a WC  alebo dve nadštandardné. Zariadené  sú samostatnými hygienickými miestnosťami (neporovnateľné ), chladničkou, rýchlovarnou kanvicou, televízorom, manželskou posteľou, zrekonštruované, kompletne upravené. Cena je 500 Sk na deň.
Všetky izby sú  roomingové a majú vaničky aj pulty na prebaľovanie.

Humenné: Podobne ako skôr opísané pôrodnice majú aj v tejto pôrodnici zvlášť miestnosť na prvú (spoločná pre všetky rodičky) a zvlášť na druhú dobu pôrodnú. K dispozícii budete mat pôrodný box.
Bunkový systém izieb je na oddelení šestonedelia. Dve  dvojlôžkové izby majú spoločné sociálne zariadenia aj prebaľovací pult a vaničku pre dieťatko.
Ak chcete niečo naviac, môžete si priplatit150 Sk za dvojlôžkovú a 250 Sk za jednolôžkovú izbu. Takáto suma určite stojí za to. Najmä  kvôli možnosti návštev, ale aj ďalším veciam, ktoré na bežnej izbe nenájdete: televízor, rýchlovarná kanvica, telefón.

Levoča: Na tejto pôrodnici nájdete dva pôrodné boxy, oddelené stenou, kde privediete na svet svoje dieťatko. Sú zariadené ako klasická pôrodná sála, ale dá sa tam stlmiť svetlo a k dispozícii máte rôzne pomôcky. Partner môže sedieť na stoličke. Počet pôrodov denne v tejto pôrodnici nie je veľký, preto sa v tomto smere, nemusíte báť o intimitu.
Izby na oddelení šestonedelia majú spoločné hygienické zariadenie a všetky sú bez roomingu. Aj napriek tejto, pre niektoré ženy, nevýhode, vedenie pôrodnice nás ubezpečilo, že mamičky môžu dojčiť kedykoľvek. A ak je dieťatko zdravé môžete ho mať pri sebe, podla vášho záujmu. Taktiež máte možnosť citujem: „...zúčastňovať sa pri kúpaní a prebaľovaní svojich detí na novorodeneckom oddelení podla záujmu.“
Nadštandardná izba má pohodlné kreslá, televízor, neoceniteľnú chladničku a rýchlovarnú kanvicu. Cena je minimálna – 150 Sk/deň.
A ešte citujem plány do budúcna: „Máme spracovaný a podaný projekt z nórskeho fondu v hodnote 25 miliónov Sk na rekonštrukciu oddelenia, na rooming in s nadštandardným vybavením všetkých izieb, s centrálnym telemetrickým monitoringom rodičiek, polohovateľnými lôžkami a možnosťou rodenia do vody. Projekt je v štádiu schvaľovania.“ Tak nech vám to vyjde! Úprimne sa tešíme a držíme palce.

Stará Ľubovňa: Priestory, operačná aj pôrodná sála, boli kompletne zrekonštruované v roku 2001. Dobudovali tu aj pooperačné a nadštandardné izby.  V  tejto nemocnici budete mat súkromie od začiatku. Priestor na prvú dobu pôrodnú totiž nie je spoločný pre všetky mamičky.
Na druhú a tretiu dobu sa presuniete do pôrodnej sály, kde sú oddelené pôrodné boxy. Sú zariadené ako typické sály na pôrod, dá sa tam urobiť prítmie, môžete tam využívať pomôcky. Doprovod si môže oddýchnuť v kresle.
Izby  hotelového typu sú so samostatným sociálnym zariadením. Ak sa budete nudiť , môžete si tam pustiť rádio alebo televízor, zavolať návštevu či vybehnúť prevetrať sa na balkón.  K dispozícii je chladnička, kreslo, potrebné veci pre bábätko. Platí sa skromných 200 Sk na deň. Takéto izby sú na oddelení dve. Ostatné sú klasické, so spoločnými toaletami a sprchami. Nemajú vaničku a prebaľovací pult. Detičky z týchto izieb prebaľujú a kúpu sestričky alebo mamky na novorodeneckom oddelení.

Svidník:  Vo Svidníku je zatiaľ len klasická pôrodná sála, ale s množstvom pomôcok. Rodiť budete v oddelenom pôrodnom boxe.
Šestonedelie disponuje klasickými izbami so spoločným WC a kúpeľnou. Každá z izieb však má pult na prebaľovanie dieťatka a vaničku. Ak chcete, môžete sa ubytovať aj na nadštandardných izbách. Tie majú individuálne sociálky, nový nábytok, väčšie úložné priestory, televízor, kanvicu na vodu... Veľkou výhodou, najmä v lete, je určite chladnička, ktorú tam tiež nájdete. A platba – zase veľmi prívetivá 200 Sk / deň.

Pre mamičky, ktoré čakajú druhé či ďalšie dieťatko sú nadštandardné izby väčšinou výhodou. Už len samotný fakt, že máte súkromnú toaletu a sprchu tiež len pre seba, je vynikajúci. Ak však čakáte prvé dieťatko, môže sa stat, že sa budete cítiť odstrčená od sveta. Sama   ako ten prst. Možno nebudete vedieť čo s dieťatkom, čo so sebou. Úzkosť je po pôrode pomerne častá, a prehlbuje sa pocitom veľkej zodpovednosti a obrovskej bezradnosti v niektorých situáciách. Premyslite si preto, či nechcete občas prehodiť pár slov aj s inými ľuďmi. I napriek tomu, že návštevné hodiny sú tam nad rámec, nepredpokladajte že bude pri vás stále nejaká návšteva. (Iné sú situácie, keď je ubytovaný v nemocnici aj otecko.) Minimálne počas stravovania sa stretnite s ďalšími čerstvými mamami. Nebojte sa osloviť personál, popýtať ich o radu, či len tak prehodiť slovko - dve. O pár dní ste doma, s rodinou... Zvládnete to! A možno stojí za to kúpiť si „nekonečné hovory“...

Dieťa a mama, láska na celý život...
Ľubovnianska pôrodnica má zaužívaný tento postup: dieťatko vám po narodení ukážu, odmerajú a  priložia k prsníku. Všetky vyšetrenia potom prebiehajú v tej istej miestnosti, kde ste porodili, resp. tak, že na bábätko vidíte. Počas štvrtej doby pôrodnej je na vás (po poučení), kde bude dieťatko. Či už s vami, alebo pod dohľadom personálu. Na šestonedelí budete s dieťatkom počas dňa. V  noci sa deti prevážajú na novorodenecké oddelenie.
V Poprade vám dieťa po pôrode ukážu, odnesú vedľa obliecť, odmerať a vyšetriť. Asistovať  im môže partner. Alebo radšej fotiť či filmovať... Potom sa bábätko prikladá k prsníku. Po prvom priložení sa (z dôvodov nedostatku personálu) prenáša na novorodenecké oddelenie na pozorovanie. Tam bábätko ostáva ešte 24 hodín. K mamičke putuje iba na čas dojčenia. Od  druhého dňa je už stále pri vás.
V Kežmarku vám dieťatko po porodení položia na bruško a po asi piatich minútkach odnesú do vedľajšej miestnosti na základné merania a ošetrenia. Otecko môže bábätko sprevádzať vedľa alebo môže ostať a robiť vám spoločnosť. Novorodenca sa totiž hneď dočkáte. Ak je dieťatko zdravé, poučia vás, čo a ako , a môžete sa rozhodnúť, či chcete aby bolo pri vás. Spravidla detičky ostávajú pri matke v postieľke vedľa, v prípade potreby sú umiestnené striedavo aj na termolôžku. Na šestonedelí sú izby rooming in od prvej chvíle po príchode z pôrodnej sály, ale v prípade potreby môžete dať dieťa „povarovať“ sestričkám.
V Levoči, ako som už spomínala, nemajú izby rooming in, ale dieťatko si môžete hocikedy vypýtať (potvrdilo mi to niekoľko mamičiek ). Určite sa vám ale zapáči, že po narodení dieťatko ešte nahé položia na vaše bruško a priložia na prvé dojčenie. Aj vyšetrenia a merania uvidíte. Vašu štvrtú dobu pôrodnú bude bábätko striedavo na termolôžku a pri vás.
V Humennom stavili na zodpovednosť personálu. Potomka  vám ukážu  a odnesú vedľa, do špeciálnej miestnosti na vyšetrenia, odmerať, odvážiť a obliecť. Váš doprovod môže v tejto situácii  dieťatko sprevádzať a pozorovať. Počas dvoch hodín kedy vy budete na sále, sa vaše dieťa bude vyhrievať na termolôžku. Potom sa presuniete na roooming in izbu, ale bábätko bude ešte 24 hodín na pozorovaní na novorodeneckom oddelení. Na druhý deň ho prinesú. Ale ak si budete potrebovať oddýchnuť alebo urobiť niečo iné, môžete ho zveriť do starostlivosti sestier.
Veľmi podobné ako v Humennom je to i vo Svidníku  len s tým rozdielom, že dieťatko nie je umiestnené na termolôžku, ale v tzv. novorodeneckom kútiku

Humenská  a popradská nemocnica majú oddelenie pre patologických novorodencov. V Kežmarku majú novú „záchrannú“ jednotku, množstvo prístrojov, ktoré netuším ako sa volajú . Komplikovanejšie prípady vozia do Popradu. Tam prevážajú aj deti zo Starej Ľubovne, vyžadujúce intenzívnu pomoc. Problémoví novorodenci zo Svidníka cestujú do Prešova a levočské detičky zas  do Spišskej Novej Vsi alebo Popradu.

Methylergometrin, čo je to ....
....medikament, patriaci do skupiny uterotoniká, námelové alkaloidy, liečivo sťahujúce maternicu a pôsobiace proti krvácaniu z maternice. Podáva sa na záver druhej doby pôrodnej alebo na začiatku tretej doby pôrodnej. Oxytocín, taktiež uterotonikum, hormón zadného laloku hypofýzy. Ako sa používajú v našich pôrodniciach?
Humenné: „Aplikujeme preventívne všetkým rodičkám.“
Svidník: „Aplikujeme všetkým rodičkám, ak by však matka vytrvalo odmietala, vyhovieme jej. Okrem toho prikladáme dieťa k prsníku.“ 
Levoča: „Aplikujeme preventívne všetkým rodičkám, ak by však matka vytrvalo odmietala, vyhovieme jej, po poučení a podpísaní reverzu.“
Stará Ľubovňa: „Aplikujeme preventívne všetkým rodičkám, ktoré majú predpoklad ku komplikáciám.“
Kežmarok: „Aplikujeme všetkým rodičkám, ak by však matka vytrvalo odmietala, vyhovieme jej. U viacrodičiek odporúčame všetkým.“
Poprad: „Aplikujeme všetkým rodičkám.“

O odber pupočníkovej krvi môžete požiadať vo všetkých pôrodniciach.

Materské mlieko, to najlepšie čo doma máme...
V mnohých dotazníkoch, najmä z východného Slovenska, bolo pri otázkach o dojčení pripomenuté, že niekedy matky svojvoľne opúšťajú pôrodnice a nechajú novorodenca na oddelení. Keďže takéto deti tam ostávajú bez materského mlieka aj viac dní, niekedy to „kazí percento“ výlučne dojčených detí. Resp. používajú sa pri práci s nimi odlišné postupy ako pri práci s deťmi, ktorých mamy sa snažia dojčiť. Nazdávam sa však, že to či vôbec, alebo čím a ako prikrmujú vaše dieťa je  vo vašich rukách. Vy, mamičky, to môžete ovplyvniť. Samozrejme za predpokladu že ste so svojim bábätkom a že sa dokážete rozumne dohovoriť s personálom.
Nenechávajte si však hľadanie informácií o dojčení na čas po pôrode. Už pred ním si preštudujte všetko  potrebné, materiály si zoberte so sebou aj do nemocnice a nebojte sa požiadať o pomoc.
A hlavne – riaďte sa vlastným inštinktom, pocitmi, láskou v srdiečku...
Údaj v zátvorke je percento plne dojčených detí pri odchode matiek z pôrodnice.
V Humennom (80%) všetkým ženám poskytnú písomné materiály aj informatívnu nástenku. Môžete si požičať aj elektronickú odsávačku. Novorodencov vážia pred a po každom napití, kvôli kontrole množstva vypitého mlieka. Vaše dieťa, ak to bude potrebné, budú dokrmovať odstriekaným materským mliekom z banky materského mlieka, počas prvých dvoch troch dní, kým sa vám nerozbehne laktácia. Poteší vás, že na to používajú striekačku.
Čajom za pomoci lyžičky dokrmujú novorodencov vo Svidníku (95%). Pri problémoch vám poradia kvalifikované sestry (môžete zavolať aj z domu), alebo si môžete preštudovať nástenku. Dieťa vám odvážia vždy pred aj po dojčení.
Veľmi podobná je situácia v Levoči (90%). Podporu dojčenia zabezpečujú pomocou váženia pred aj po dojčení, poradenstvom sestier (aj telefonicky), písomnými materiálmi pre všetky mamy. Pre  novorodencov, ktorých treba prikrmovať je pripravená umelá mliečna výživa. Ručné odsávačky si môžete požičať na oddelení.
V Kežmarku (99%) novorodencov kŕmia lyžičkou alebo striekačkou, niekedy fľašou. Používajú hypoalergénnym umelé mlieko. Podpora dojčenia je zabezpečená informáciami na nástenke a kvalifikovaným poradenstvom vyškolených sestier, ktoré môžete o radu požiadať aj z domáceho prostredia. Na oddelení si môžete požičať ručnú odsávačku.
V Starej Ľubovni (99%) poskytujú informácie na troch frontoch: na nástenke, v rámci písomných podkladov pre všetky mamičky a kvalifikovanými radami vyškolených sestier. Na novorodenecké oddelenie môžete kedykoľvek zatelefonovať a poradiť sa. Čo ale, niektoré ženy, najviac poteší je fakt, že pred a po dojčení vážia len rizikové alebo neprospievajúce deti.  Na oddelení majú  ručné odsávačky. Novorodencov, ak je to nutné prikrmujú odstriekaným alebo pasterizovaným materským mliekom. Predčasne  narodené deti aj hypoalergénnou formulou. Používajú fľaše s cumľom.
Poprad (vyše 90%) ponúka doma (volajte 7125 584 alebo 7125 779) i v nemocnici kvalifikované poradenstvo vyškolených sestier aj zoznam poradkýň v dojčení. Využiť môžete aj písomné materiály, ktoré poskytujú všetkým ženám, alebo informácie na nástenke. Mliečko môžete odsávať ručnou alebo „vodnou“ odsávačkou priamo na oddelení. Novorodenca budete vážiť vždy pred aj po dojčení, kvôli kontrole množstva vypitého mlieka.
Až do rozbehnutia laktácie sa detičky prikrmujú ženským mliekom z banky materského mlieka. Ak dojčenie ani po dvoch troch dňoch nejde, podáva sa umelá mliečna výživa, ktorú si mamka, po odporučení personálu, samostatne vyberie. Napríklad ženy s anamnézou alergických ochorení alebo astmy v rodine majú odporučené hypoalergénne formuly. Na dokrmovanie sa používajú fľaše.


Najbližší sú zvedaví, veľmi sa tešia...
Vo všetkých opýtaných nemocniciach sa môžete navštevovať a stretávať na izbách s inými ženami.  V tých, kde majú nadštandardné izby môže návšteva ísť priamo tam a v podstate kedykoľvek. (V noci to logicky nie je vhodné . )
Pre ostatné izby majú vo všetkých nemocniciach vyhradený spoločný priestor a vyhradené návštevné hodiny.
Levoča – 13,00 - 15,00
Kežmarok – 15,00 – 16,00
Humenné – 14,00 – 15,00
Stará Ľubovňna – 13,00 – 15,00
Svidník – neobmedzene
Poprad – 14,00 – 16,00 (v utorok, štvrtok, sobotu a nedeľu)
Ak v určenom čase napr. rodina nemôže a ak sa slušne dohovoríte s personálom, urobia výnimku aj mimo návštevných hodín.
 
Čo ak vás čaká cisársky rez?
V Starej Ľubovni môže byť doprovod aj počas sekcie v blízkosti. Po 24 hodinách sú ochotní premiestniť vás na rooming in izbu, ak si to budete želať.
Ak chcete byt po sekcii so svojim bábätkom v Humennom alebo vo Svidníku musí byt váš zdravotný stav aj stav dieťatka stabilizovaný. Doprovod nemôže byť počas zákroku v blízkosti.
Váš doprovod nemôže byt priamo na pôrodnej sále ani v Kežmarku ani v Poprade. Môže však byt niekde obďaleč a čakať na výsledok . Vy s dieťatkom, ak si to prajete môžete byt spolu na rooming in izbe cca od druhého pooperačného dňa za podmienky cit: „plnej mobilizácie“, resp. keď už budete schopná sa o seba a o bábätko postarať. 
Levočská pôrodnica ponúka vašej psychickej opore čakanie na narodenie dieťatka cisárskym rezom v miestnosti vedľa operačnej sály. Možno i toto bude pre vás veľkou pomocou, že je partner niekde blízko. Dieťatko potom môžete mat v závislosti od vášho stavu a záujmu. 

údaje sú priemernéPočet
pôrodov ročne
Percento cisárskych rezovPercento epiziotómií, nástrihovPočet dní strávených po pôrode v nemocnici
Stará Ľubovňa760   
20% neuvedené Po vaginálnom pôrode 3-4
Po sekcii 5-6
Humenné 77411,36 %
neuvedenéPrvorodičky 6
Viacrodičky 5
Kežmarok
1027
13,24% 30–35 %4
Svidník46916–20% 
neuvedené
5
Levoča461 
15%47 %4
Poprad1100
22%30%
5

 

Nech sa už vaše dieťatko narodí akokoľvek, tento deň bude pre vás najvýznamnejší vo vašom živote. Neveríte? Opýtajte sa ktorejkoľvek ženy v okolí...
Držím vám palce, aby bol prenádherný... ?

Luba Lapšanská, www.duly.sk