Gynekológ Peter Kaščák: Očkovanie proti COVID -19 je bezpečným a účinným spôsobom ochrany aj pre tehotnú ženu

MK | 28. apríl 2021
Ockovanie proti COVID -19 a tehotenstvo

Čakáreň na očkovanie sa otvára aj pre ročníky 16+. Čo v prípade tehotných žien?

Štúdie na túto tému stále prebiehajú. Jedna z nich uvádza (ext. zdroj štúdia), že u pozitívnych tehotných mamičiek je pravdepodobnosť potratu či predčasného pôrodu oveľa vyššia. Preto je potrebné zvážiť prínosy očkovania proti COVID-19 u tehotných žien (ext. zdroj očkovanie). 

Aktuálne je téma očkovania číslom jeden. Ako je to v prípade tehotných žien? Opýtali sme sa primára Gynekologicko-pôrodníckej kliniky fakultnej nemocnice v Trenčíne, MUDr. Petra Kaščáka.  

Je očkovanie proti COVID -19 bezpečným a účinným spôsobom ochrany pre tehotnú ženu?

Podľa aktuálnych vedomostí a dát je očkovanie proti COVID -19 bezpečným a účinným spôsobom ochrany aj pre tehotnú ženu. Výhody očkovania vysoko prevyšujú jeho riziká. 

Má očkovanie tehotných žien časové obmedzenia – napr. ideálne v druhom trimestri, alebo v prvom trimestri radšej nie a pod.?

Z hľadiska všeobecných a dlhodobo platných odporúčaní v pôrodníctve je ideálne vyhnúť sa odložiteľným intervenciám, vrátane očkovania v I. trimestri. Odporúčal by som teda plánované očkovanie po skončení I. trimestra, aj keď vyslovene nie je zakázane očkovať ani v tomto období.

Pokiaľ by však bola zaočkovaná žena, ktorá ešte nevedela, že je v čase očkovania tehotná, nie je dôvod na obavy. Jedná sa skôr o všeobecnú opatrnosť, nakoľko v I. trimestri prebieha tzv. embryogenéza a plod je v tomto čase z hľadiska vývoja najcitlivejší. Každá odchýlka od normálneho vývoja sa potom ľahko zvedie napr. na očkovanie, hoci súvislosť nemusí byť žiadna. 

Musí mať tehotná žena odporúčanie od gynekológa, ak sa chce dať zaočkovať?

Nemusí.  

Odporúčate budúcim mamičkám pred očkovaním konzultáciu u gynekológa?

Nie je to potrebné ani nutné. Neviem si predstaviť dôvod, pre ktorý by gynekológ očkovanie nemal z medicínskeho hľadiska odporúčať. 

Prenášajú sa protilátky aj na plod, je chránené aj dieťatko?

V tejto oblasti prebieha mohutný výskum, zdá sa, že protilátky na plod prechádzajú, zvyšuje sa teda aj ochrana plodu. 

V ktorých prípadoch by ste očkovanie proti COVID -19 tehotným ženám neodporúčali?

U žien, ktoré prekonali Covid v priebehu posledných 3 mesiacov. Zvažoval by som očkovanie u žien, u ktorých by sa dalo z hľadiska ich zdravotného stavu očakávať vyššie riziko nežiaducich účinkov. Tu by som očkovanie odporučil po konzultácii s imunológom alebo infektológom. 

Aj v prípade očkovania tehotných žien sa očkovacia látka „prideľuje“ vzhľadom k veku, alebo sa zvažuje výber určitého typu vakcíny?

Keďže neustále pribúdajú dáta a poznatky o jednotlivých vakcínach, nedá sa všeobecne povedať, že je niektorá očkovacia látka vyslovene pre tehotné určená alebo nevhodná. Najviac skúseností v tejto skupine žien je aktuálne s vakcínou Pfizer-BioNTech a Moderna. 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: