Domáci pôrod - áno alebo nie? - reakcie čitateliek

redakcia Mama a ja | 1. marec 2012
Domáci pôrod - áno alebo nie? - reakcie čitateliek

Chceli by ste rodiť doma, alebo dôverujete len nemocničnému zariadeniu? Článok vo februárovom vydaní MAMA a ja vyvolal vlnu diskusií. Jednu z reakcií naň vám prinášame...

Milé mamičky,

článok publikovaný vo februárovom vydaní nášho časopisu a následne aj na našej stránke - "Pôrod doma - utópia (alebo) realita?" vyvolal rôzne reakcie. Sú medzi vami tie, ktoré pôrody doma uznávajú a podporujú, ale i tie, ktoré sú proti nim. Keďže z priestorových dôvodov nemôžeme v časopise uvádzať všetky vaše reakcie, rozhodli sme sa dať vám priestor na vyjadrenie aj takýmto spôsobom a reakcie, ktoré nám do redakcie prichádzajú, uverejníme postupne na našej stránke. Diskutovať k nim môžete priamo pod článkom. Ešte raz zdôrazňujeme, že redakcia nie je ani zástancom, ani odporcom domácich pôrodov a absolútne nestranne prináša pohľady oboch strán a dáva tak priestor na utvorenie vášho vlastného názoru. Tu je teda jedna z reakcií:

Vážená redakcia Mama a ja,

nakoľko som jednou z oslovených mamičiek vo vašom článku, s malou dušičkou som sa doň začítala a poviem vám, že sa mi to nečítalo ľahko. Téme pôrod doma sa venujem už šiestym rokom. Ste silným mienkotvorným magazínom a preto považujem za moju povinnosť poopraviť niektoré tvrdenia a vniesť do celej témy viac svetla:).

Píšete: Pre mnohé krajiny a kultúry je rodenie detí v prirodzených podmienkach ešte stále typické. No výdobytky civilizácie, ktoré prenikajú všade, majú za následok, že aj ženy, ktorých mamy a staré mamy rodili doma, si v prípade možnosti rodiť v nemocničnom zariadení vyberajú túto možnosť.

Tu si najprv potrebujeme zoradiť niekoľko kľúčových faktov. 6 miliárd ľudí sa narodilo a prežilo, kým sa v 18. storočí otvorila možnosť priviesť svoje dieťatko na svet v pôrodnici. Pôrodnícka globalizácia nezasiahla všetky krajiny sveta. Môžeme sledovať niekoľko línií.

1. Krajiny, kde ešte aj dnes nemajú všetky ženy dostupnú zdravotnú starostlivosť
Majú najnižšiu životnú úroveň. Obyvatelia trpia nedostatkom výživy, kvality bývania, nemajú dostupnú zdravotnú starostlivosť. Pre ilustráciu uvediem dve krajiny s najvyššou novorodeneckou a materskou úmrtnosťou na svete:

Afghanistan: Materská úmrtnosť na 100,000 pôrodov – 1,400 úmrtí, novorodenecká úmrtnosť na 1000 pôrodov – 103 úmrtí. V tejto krajine sa ešte len postupne buduje systém starostlivosti o ženu. Dievčatá, ktoré vedia čítať a písať z odľahlých častí krajiny sú vysielané na štúdium pôrodnej asistencie. Matka tu privedie na svet v priemere 5,1 detí v jej živote, čo je najvyššia pôrodnosť v Ázii.

Sierra Leone: Materská úmrtnosť na 100,000 pôrodov 970 úmrtí, novorodenecká úmrtnosť na 1000 pôrodov – 113 úmrtí. Takmer všetky pôrody sa vyskytujú v dedinách, na prašných poschodiach, bez kvalifikovanej starostlivosti. Kombinácia chudoby, vzdialenosti a nedostatočného zdravotníckeho zariadenia vytvárajú celý rad komplikácií. Isha Daramy sa narodila v Sierra Leone a vyštudovala pôrodnú asistenciu v Anglicku. Zaviazala sa k zlepšeniu materskej starostlivosti v krajine. V roku 2013 postaví svoje druhé materské centrum.

2. Krajiny, v ktorých ženy majú možnosť rodiť v pôrodnici.
Patria sem krajiny so stredným indexom prosperity. Majú vybudovanú sieť zdravotnej starostlivosti, netrpia chudobou, majú pohodlné bývanie a hygiena je na vysokej úrovni.

Slovensko: Materská úmrtnosť na 100,000 pôrodov – 6 úmrtí, novorodenecká úmrtnosť na 1000 pôrodov –  6.59  úmrtí. Pôrod slovenskej ženy stojí poisťovňu 1000 Eur. Pokiaľ si žena nepraje rodiť v pôrodnici, ale rozhodne sa priviesť svoje dieťatko na svet s pôrodnou asistentkou doma, musí si ju nájsť v okolitých štátoch a uhradiť z vlastných peňazí.

Litva: Materská úmrtnosť na 100,000 pôrodov – 20 úmrtí, novorodenecká úmrtnosť na 1000 pôrodov –  8.10 úmrtí.

3. Krajiny, v ktorých ženy majú možnosť vybrať si miesto pôrodu – pôrodnicu alebo pôrod doma s pôrodnou asistentkou
Sem patria najvyspelejšie krajiny na svete. Ilustrujeme si prvých desať najvyspelejších krajín:

1. Nórsko: Materská úmrtnosť na 100,000 pôrodov –  7 úmrtí, novorodenecká úmrtnosť na 1000 pôrodov –  2.80 úmrtí.
V Nórsku sa každoročne narodí priemerne 65.000 detí. Pôrodná asistentka príde k matke z miestnej nemocnice. Túto možnosť využije 250 rodičiek. V Nórsku majú ľudia bezplatnú zdravotnú a nemocničnú starostlivosť. Dane pokrývajú všetky náklady na zdravotnú starostlivosť - nielen narodenie, ale všetky druhy lekárskej starostlivosti! Takže pôrod doma a pôrod v nemocnici je v Nórsku 100% zadarmo! Nórska princezná Maertha Louise porodila doma dve z troch detí.

2. Dánsko: Materská úmrtnosť na 100,000 pôrodov –  5 úmrtí, novorodenecká úmrtnosť na 1000 pôrodov –  3,30 úmrtí.
Štúdia vykonaná v Dánsku v roku 1997 zistila, že deti žien, ktoré porodili doma, boli v lepšom stave a s menšími problémami. Ženy samotné zažili menej stresu a vyžadovali menej lekárskych zákrokov v porovnaní s nemocničnými pôrodmi.

3. Austrália: V tejto krajine ženy využívajú služby súkromných pôrodných asistentiek. Podľa ministerstva zdravotníctva ročne v štáte Viktória plánuje pôrod v domácom prostredí 200 žien. Situácia je aktuálne v dynamickom procese po tom, čo pri pôrode doma zomrela žena. Smrť Caroline Lovell po jej plánovanom domácom pôrode bol prvý incident, v ktorom matka umrela v súvislosti s domácim pôrodom v Austrálii od roku 1999.

4. Nový Zéland:Ženy využívajú možnosť rodiť doma s pôrodnou asistentkou, nakoľko krajina považuje pôrod doma za bezpečný a stále populárny.

5. Švédsko: Najviac starostlivosti je poskytovanej pôrodnou asistentkou. Pôrodná asistentka sa odkazuje na pôrodníka ak je to nutné, aj keď dve návštevy pôrodníka sú zahrnuté v rutinnej prenatálnej starostlivosti. Len veľmi málo lekárov je zapojených do materskej starostlivosti.

6. Kanada: Štúdie domácich pôrodov zistili, že domáci pôrod je bezpečný alebo bezpečnejší ako pôrod v nemocnici.
Štúdiu kanadských vedcov publikoval v septembri 2009 Kanadský lekársky asociačný žurnál. Došiel k záveru, že plánované domáce pôrody s pôrodnou asistentkou majú porovnateľné alebo lepšie výsledky, než nemocničné pôrody v Britskej Kolumbii, provincie Kanady s približne 4,4 milióna obyvateľov. Vedci študovali viac ako 2800 plánovaných domácich pôrodov.
Zistili, že ženy, ktoré plánujú domáce pôrody majú nižší výskyt inváznych a negatívnych zásahov než ženy, ktoré plánujú nemocničné pôrody.

7. Finsko: V tejto krajine sú pôrody doma zriedkavé.

8. Švajčiarsko: „Plánovaný pôrod doma je rovnako bezpečný ako pôrod v pôrodnici“. To je hlavný záver štúdie švajčiarskej spoločnosti Nationalfond, ktorá bola zverejnená v decembri r. 1993.

9. Holandsko: Holandská štúdia skúmala pozoruhodne vysoký počet narodených 529,688. 60,7% (viac ako 321,500) z tých, boli naplánované domáce pôrody. Došla k záveru, že "plánovanie domáceho pôrodu nezvyšuje riziko perinatálnej úmrtnosti za predpokladu, že systém umožňuje túto voľbu poskytovanú dobre vyškolenými pôrodnými asistentkami a vďaka dobrej doprave a systému.“ V Holandsku rodí doma 30% žien.

10. USA: Aj ženy v desiatej najvyspelejšej krajine sveta si uplatňujú nárok na pôrod doma s pôrodnou asistentkou napriek silným tlakom zo strany veľkých spoločností, ktoré profitujú z cisárskych rezov. Doma rodili mnohé americké celebrity: Pamela Anderson, Kelly Preston, Meryl Streep, Demi Moore, Nelly Furtado, Jade Jagger, Julianne Moore, Laila Ali, Gisele Bundchen, Cindy Crawford, Alyson Hannigan, Melissa Joan Hart a Kellie Martin, Alanis Morissette, Christy Turlington-Burns a Kimberly Williams-Paisley...
A o pôrodoch doma už USA vyprodukovala nádherné osvetové dokumenty ako napríklad The Busness of Being Born, What Babies Want, či najznámejší Orgasmic Birth. Najvýznamnejšou predstaviteľkou pôrodov doma z USA je najznámejšia pôrodná asistentka na svete Ina May Gaskin, ktorá sa objavila vo väčšine z týchto dokumentov.
A takto by sme mohli pokračovať Japonskom, Nemeckom a inými krajinami, kde si ženy môžu zvoliť miesto pôrodu a vyberajú si pôrod doma.

Pôrod doma v minulosti a dnes

Kým v minulosti doma rodili všetky ženy, pretože nemali na výber, dnes rodia ženy aj doma, pretože majú na výber. Kým v minulosti to predstavovalo obrovské riziko, dnes je to najbezpečnejší spôsob pôrodu.

Prečo pri pôrode doma kedysi zomieralo toľko žien a detí?

Odpoveď sme našli v pohľade na rozvojové krajiny  - Sierru Leone a Afganistan. Nemali dostupnú antikoncepciu, boli podvýživené, zničené ťažkou prácou, vyšťavené početnými tehotenstvami, ohrozené slabou hygienou, bez kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Doma rodili všetky ženy bez ohľadu na to, či spadali do skupiny rizikového tehotenstva alebo nie. Rodili všetky deti bez ohľadu na to, či boli postihnuté alebo nie, pretože nevyužívali ani umelé potraty. A rodili samé, s rodinou alebo babicou bez odborného vzdelania. Nemali mobily, aby v prípade potreby mohli zavolať pomoc.

Prečo dnes ženy a deti pri pôrodoch doma neumierajú?

Pretože sme dostatočne až prebytočne zásobovaní potravinami, ťažkú prácu za nás robia stroje, časté tehotenstvo je raritou, poznáme veľa možností antikoncepcie, máme vysokú hygienu, kvalitnú dostupnú zdravotnú starostlivosť. Denne na Slovensku zomrie umelým potratením cez 30 detí. Okrem nechcených detičiek sú to práve tie poškodené plody, ktoré by pravdepodobne neprežili pôrod, alebo by zomreli ešte veľmi mladé.

Plánovane rodiť doma môžu len zdravé ženy s nerizikovým tehotenstvom. Tehotenstvom, pôrodom a šestonedelím ich sprevádzajú vysokoškolsky vzdelané pôrodné dostupné asistentky. V najvyspelejších krajinách hradí služby p.a. štát.

Krok dopredu alebo späť?

Jasne sme si ukázali, že v najvyspelejších krajinách si ženy vyberajú pôrod doma a štúdie potvrdzujú správnosť ich voľby, keď chcú pre svoje dieťatko zvoliť najbezpečnejší spôsob pôrodu s inými ďalšími výhodami.

The Royal College of Midwives (Kráľovský Zväz Pôrodných Asistentiek) a The Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (Kráľovský Zväz Pôrodníkov a Gynekológov) vydali spoločné vyhlásenie: „Neexistuje dôvod na to, aby sa ženám s nízkym rizikom komplikácií domáci pôrod neodporúčal, naopak, môže byť pre ne a pre ich rodiny veľmi prospešný. Existuje množstvo dôkazov o tom, že domáci pôrod je bezpečnejší a že žene prinesie pozitívnu skúsenosť, čo má priaznivý vplyv na zdravie jej dieťaťa aj jej samotnej.“ (Royal College of Obstetricians and Gynaecologists and Royal College of Midwives Joint Statement No.2 http://www.rcog.org.uk/files/rcog-corp/uploaded-files/JointStatmentHomeBirths2007.pdf )
Krokom späť je teda nereflektovať poznatky súčasnej vedy a nie rodiť doma.

Ďalej píšete, že pre niektoré ženy je, žiaľ, pôrod doma snaha zaradiť sa do istej špecifickej spoločnosti.
Slovenské médiá sú voči plánovanému pôrodu doma nepochopiteľne zaujaté, lekári majú tú drzosť vymýšľať si neexistujúce štatistiky o bezpečnejšom pôrode v pôrodnici, noviny sú plné prekrútených správ, reportáže sa ani nedajú dopozerať. Takmer celá krajina žije v mylnej predstave, že rodičia, ktorí chcú porodiť dieťatko doma hazardujú s jeho životom. Skutočne si myslíte, že niektorá mamička chce rodiť doma len preto, aby sa zaradila k špecifickej spoločnosti nás doma rodiacich vyvrheľov? Že niektorá túži po tom, aby na ňu niektoré zaujaté mamičky nepriateľsky ukazovali prstom a mysleli si o nej len to najhoršie? Mne to teda vôbec ku šťastiu nechýba. Ale čo s tým môžem urobiť, keď každý pokus o to, aby som nás zbavila kliatby troch opíc, čo si zakrývajú oči uši ústa, končí takto, ako v tomto článku?

Píšem môj komentár a dúfam, že ma aspoň trochu pochopíte. Takéto mienkotvorné médium ako vy by mohlo mať morálku a snažiť sa pomáhať spoločnosti. My ženy sa snažíme, aby nastala nejaká zmena, aby o nás pôrodné asistentky vedeli a dostali silu sa postaviť na vlastné nohy a presadiť si asistovanie pri pôrode doma. Lebo kým naše ženy nebudú mať možnosť vybrať si, sú odkázané na pomoc zvonku. Pôrodné asistentky z Ukrajiny, Českej republiky a Rakúska musia chodiť k nám, lebo naše pôrodné asistentky sú utláčané a s nimi všetky rodičky. Podľa európskeho práva máme nárok na pôrod doma, ale to znamená, že náš štát by nám mal poskytnúť aj adekvátnu starostlivosť. Kým médiá budú vystupovať proti pôrodu doma, zhora zmena nikdy nepríde a budú aj také ženy, ktoré budú rodiť bez asistencie, lebo si zažili teror v pôrodnici a tam ich už nikto nedostane. V Austrálii zomrela žena, ktorá prosila vládu presne o to, čo potrebujeme aj my. Aby zabezpečila pôrodné asistentky k domácemu prostrediu.

Budete tým magazínom, ktorý brzdí pokrok, alebo sa nad tým všetkým zamyslíte a pomôžete krajine objektívnym prístupom?
Verím, dúfam, že ...:)

Mgr. Alexandra Kešeľová

Poznámky:
Rebríček najvyspelejších krajín sveta každoročne porovnáva bohatstvo a kvalitu života v jednotlivých štátoch. Zostavil ho inštitút Legatum.
http://www.cas.sk/clanok/210237/prieskum-slovensko-patri-medzi-najvyspelejsie-krajiny-sveta.html
Demografické údaje o úmrtnosti novorodencov (za rok 2010) a matiek (za rok 2008) pochádzajú zo zdroja www.indexmundi.com.

 

 


Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: