Vypnite elektroniku a zapnite seba

Marika Koscelníková | 3. február 2024
Vypnite elektroniku a zapnite seba

Ste tu jeden pre druhého. Kedy ste sa naposledy spolu zahrali?

Máte s partnerom priestor na to, aby ste sa zasmiali, lepšie spoznali, objavili netušené a obnovili zabudnuté? Myslíte si, že už vás ničím nemôže prekvapiť, veď ste si toho spolu toľko preskákali? Máme pre vás tip: Hrajte sa. 

(Za)hrajme sa, miláčik

Človeče nehnevaj sa či Monopoly, ktoré možno pravidelne hrávate s deťmi, sú skvelou príležitosťou, ako podporiť rodinné vzťahy a naučiť sa prehrávať. Ale čo tak skúsiť zahrať sa len vo dvojici? Predsa len, pri hre s deťmi ste rodičmi, pri partnerskej hre sa môžete na chvíľu stať Janom a Evou, mužom a ženou. Vaše vzájomné interakcie budú iné. Reakcie silnejšie, možno búrlivejšie, emocionálnejšie alebo zábavnejšie. Vrátia vás k sebe, k záujmu o toho druhého, pošteklia zvedavosť a otvoria cestu k zblíženiu

Zapnite seba: Hravosť je terapiou pre dušu

Koučka Janette Šimková konštatuje, že hra je ideálnou protiváhou k stereotypným návykom, kedy robíme veci mechanicky, bez potešenia. Sme zahltení pracovným i rodinným životom a neraz duchom neprítomní pre toho druhého.

„Nemusíme sa voziť na kolotoči alebo skákať na trampolíne. Hravosť sa v dospelosti premieta do spoločenskosti, duchaplnosti, tvorivosti a ľahkosti, a tiež do schopnosti robiť si zo seba žarty a nebrať sa smrteľne vážne. Vo svojej praxi zažívam, že klienti sú rezervovaní voči hravosti a zábave, aby neprišli o svoju serióznosť. Hravosť pritom môže mať rôzne podoby, je len na nás, čomu dávame prednosť.“ Podľa Šimkovej je hra výborným tréningom na spontánnosť, kedy môžeme v bezpečí skúmať vlastné, aj cudzie pocity a prejavovať svoje potreby zdravým spôsobom. „Nezabúdajme si tvoriť pozitívne zážitky, je preukázané, že hoci aj malá radosť z drobných, pravidelných pozitívnych skúseností vedie k zlepšeniu zdravotného stavu, prehĺbeniu vzťahov a predĺženiu života,“ odporúča koučka. 

Prostredníctvom rôznych hier (kartičky, rolové hry, spoločenské hry, komunikačné a pod.) si dokážeme povedať aj to, na čo v bežnej komunikácii nemáme odvahu alebo príležitosť. „Hra je výborná pomôcka. Rovnako, ako športové výkony závisia od pravidelného cvičenia, aj náš vzťah je závislý od mnohých pravidelných rituálov. Emócie niekedy bývajú ťažšie ako stokilová činka. A hovoriť o nich nie je jednoduché. Je krátkozraké čakať na krízu, aby sme sa vtedy snažili maximálne zachraňovať, čo sa dá. Pracovať na vzťahu potrebujeme v každodennosti a vďaka rôznym hrám prehlbujeme vzájomné spoznávanie sa. To navodzuje väčší pocit dôvery, ktorá pomáha akceptovať odlišnosti a vzájomný rešpekt výrazne prispieva k partnerskej pohode,“ konštatuje Janette Šimková.  

Dobrý nápad, poviete si, ale ako zapojiť do tejto aktivity môjho partnera, keď viem, že nad podobnými akciami mávne rukou? Netlačte a nemanipulujte. Citové vydieranie je tenkým ľadom. Možno spolu objavíte spôsob, ktorý by dával aj partnerovi zmysel. Porozprávajte sa o tom, zistite, aké má dôvody, ktoré mu bránia zapojiť sa. Odborníčka odporúča nechať iniciatívu na ňom, nech príde s verziou, ktorá je pre neho akceptujúca. 

TIPY na partnerské hry 

1. Aktívne počúvanie: 

Sadnite si tvárou v tvár a dohodnite sa, kto bude interpretovať svoje pocity alebo problémy, ktoré aktuálne rieši. Ten druhý mu počas rozprávania nemôže skočiť do reči, ani ho prerušiť.  Po skončení sa počúvajúci partner pokúsi zhrnúť to, čo počul. Bez vlastného vkladu a riešení ide skôr o to, čo si zapamätal a ako dokáže počúvať. 

2. Ja som ty, ty si ja 

Staňte sa na chvíľu tým druhým. Vžite sa do jeho role, tónu hlasu, reakcií a vzájomne takto veďte dialóg o konkrétnej téme. Čo by asi povedal ten druhý, ako by reagoval? Táto hra vám umožní pozerať sa na situácie z iného uhla pohľadu a vidieť sa aj optikou partnera. Nakoniec si vzájomne povedzte, čo si na sebe vážite a aké pozitívne vlastnosti si u toho druhého ceníte.  

4. Spoločný cieľ a skúsenosť 

Spolu si stanovte ciele alebo úlohy, ktoré chcete dosiahnuť ako pár, a vytvorte spôsob, ako ich dosiahnuť spoločne. Môže to byť výlet, rodinný projekt, varenie, alebo spoločný koníček. Sledujte svoj pokrok, komunikujte o prekážkach a podporujte sa navzájom.

6. Stolové či kartové hry o emóciách

Dostupné sú rôzne hry, ktoré sú zamerané na komunikáciu a emócie. Môžu podporiť otvorený dialóg a zároveň vytvoriť príležitosť na zábavu. 

Sme ľahko zraniteľní - nebuďte pri hre vzťahovační

Niekedy sa hra zvrtne, ak sa dozvieme niečo, čo sme iba tušili, alebo čo nechceme počuť. Ako sa vyvarovať toho, aby sme si ublížili a možno nebrali „hru" tak vážne?

„Diplomacia, takt a slušnosť sú v každej chvíli dobrou prevenciou. Radikálna úprimnosť nie je pre každého vhodná. Pri nízkom sebavedomí a sebahodnote sme krehkí a zraniteľní. Vtedy je vzťahovačnosť obranný mechanizmus.  Niektoré tajomstvá nemusia byť nutne vypovedané a mali by sme mať jasno v tom, čo je z hľadiska transparentnosti vo vzťahu nutné a čo by spôsobilo rozvrat. Netýka sa to, prirodzene, hodnôt a postojov, ktoré sú pre každého z páru dôležité a významné. V momentoch, kedy by hrozilo, že sa hra zmení na niečo deštruktívne – či už mentálne, emočne alebo duševne, je namieste okamžite ju ukončiť a nepokračovať v nej,“ odporúča Janette Šimková.  

Obuj si moje topánky

Veľmi populárna je výmena rolí. Partneri si na chvíľu vymenia povinnosti, režim, možno aj koníčky. Čo takáto výmena rolí môže priniesť? „Pri výmene si obujeme jeho topánky a môžeme sa lepšie zorientovať v tom, čo jeho role obnášajú. Nie všetky detaily sa dajú bežne vidieť a doceniť,“ konštatuje koučka a dopĺňa: „Vzťahy nefungujú samé od seba, potrebujú „pohon“. Výrazne k nemu prispieva empatia, kedy vďaka nacíteniu sa do partnera rozumiem tomu, čo prežíva, alebo sa to snažím rozpoznať a pochopiť. Pracovať s vlastnými pocitmi a vnútorným prežívaním je pre nás oveľa jednoduchšie, ako pochopiť niekoho iného. Usilovať sa vidieť veci z uhla pohľadu partnera nám pomáha rešpektovať jeho emócie. Nikdy totiž presne nevieme, ako sa v skutočnosti cíti a čo potrebuje. Najlepšie to vie on sám a vie nám to sprostredkovať,“ uzatvára koučka. 

Vypnite elektroniku a zapnite seba

Vypnite elektroniku a zapnite seba. Ste tu jeden pre druhého

Mnohé hry vieme spontánne, v improvizácii alebo v plánovaní vytvárať sami podľa našich pováh a preferencií. Janette Šimková odporúča tieto nápady:

„Zopakovať si svoje prvé rande, prerozprávať spolu celú noc, napísať si milostné vyznanie, vytvoriť zoznam vecí, ktoré chcete spolu robiť, skúsiť niečo nové, nepoznané, založiť novú vzťahovú alebo rodinnú tradíciu, vytvoriť si zoznam hudobných skladieb, filmov, galérií, miest... vášho vzťahu. Už len spoločné učenie sa novým veciam a chuť experimentovať a vystavovať sa zážitkom prináša veľa príležitostí na prepájanie sa a utužovanie vzťahu, ktorý je závislý od zdieľania plnohodnotného času a vytvárania si spoločných spomienok. Vďaka tomu má vzťah „nažité“ aj na horšie časy.“

Inšpirovali sme vás?  Tak smelo do toho! Vybočiť zo stereotypu, vyfarbiť bežný deň novým zážitkom či skúsenosťou je vždy príjemné. Vypnite elektroniku a zapnite seba. Ste tu jeden pre druhého. 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: