Veselé zúbky

Redakcia | 15. May 2012
Veselé zúbky

Celoslovenský osvetový projekt v oblasti detskej zubnej prevencie

Spoločnosť dm drogerie markt, ktorej filozofia stavia ľudí a zdravie človeka do popredia, pripravuje každoročne projekt, ktorým pomáha vybranej skupine ľudí s cieľom prispieť prevenciou a zdravou výživou k lepšej kvalite života a celkovej pohode. Na rok 2012 preto pripravila v exkluzívnej spolupráci so spoločnosťou Colgate-Palmolive sociálnu kampaň Veselé zúbky s cieľom zaujímavou a hravou formou vzbudiť u detí záujem o čistenie zúbkov, naučiť ich už v ranom detstve vhodnú techniku čistenia a v neposlednom rade vzdelať v tomto smere aj rodičov, aby svojim deťom vedeli pomôcť pri vytváraní správnych návykov.

„Prostredníctvom tejto aktivity chceme ukázať rodičom, ako sa majú správne starať o zúbky svojich detí, a podporiť tak informovanosť týkajúcu sa starostlivosti o detský chrup. Je veľmi dôležité, aby rodičia viedli deti k čisteniu zúbkov už od útleho detstva, lebo práve v detskom veku sa vytvárajú návyky, ktoré si človek odnáša do budúceho života a ktoré môžu ovplyvniť tak pozitívne, ako aj negatívne jeho zdravie,“ povedal Ing. Martin Podhradský, konateľ dm drogerie markt.

Projekt sa skladá z niekoľkých fáz, pričom do prvej fázy sa zapojilo takmer 150 000 detí zo všetkých materských škôl na Slovensku, čo je 100 % pokrytie všetkých slovenských škôlkarov. Do druhej fázy projektu, v rámci ktorej si škôlky museli zorganizovať Deň veselých zúbkov, a tým dostalo 40 000 detí možnosť získať bezplatný Balíček veselých zúbkov, sa prihlásilo takmer 1000 škôlok s viac ako 42 000 deťmi, čo je takmer 35 % všetkých materských škôl v SR. Na vybrané Dni veselých zúbkov zamierilo aj 300 špeciálnych Zúbkových hliadok.

O projekte

PRVÁ FÁZA projektu  sa uskutočnila v januári 2012, keď boli do všetkých škôlok v rámci Slovenska zaslané knižky Veselé zúbky od doktora Králička. Túto krásnu interaktívno-vzdelávaciu knižku dostalo každé dieťatko, t.j. takmer 150 000 slovenských škôlkarov. Spolu s knižkou dostala každá škôlka aj DVD s rozprávkou doktora Králička o Kráľovstve zdravých a veselých zúbkov. Keďže cieľom je, aby sa projekt neskončil len rozdaním knižiek deťom, resp. premietnutím rozprávky, boli pripravené aj ďalšie dve interaktívne fázy projektu.

DRUHÁ FÁZA projektu bola vymyslená s cieľom, aby nezostalo len pri pasívnom rozdaní knižiek, ale aby s ich obsahom detičky aj aktívne pracovali. Takže bola pre pani učiteľky a ich detičky pripravená zaujímavá motivácia, a to možnosť bezplatného získania Balíčkov veselých zúbkov, plných krásnych zúbkových prekvapení. Na to, aby deti tieto balíčky získali, bolo potrebné, aby bol v škôlke zorganizovaný Deň veselých zúbkov, a to v časovom období od 19. marca do 27. apríla 2012. Na podujatí si detičky spolu s pani učiteľkou prečítali knižku Veselých zúbkov, pozreli si rozprávku doktora Králička o Kráľovstve zdravých a veselých zúbkov, odskúšali si správny postup čistenia zúbkov a na konci nakreslili na návratku v knižke obrázok doktora Králička. Pri všetkom mali asistovať aj rodičia, aby si aj oni osvojili, ako majú deti viesť pri čistení zubov.

Zúbkové hliadky

Na vybrané Dni veselých zúbkov zamierili aj veselé Zúbkové hliadky, v ktorých sa zúčastnili primárne zamestnanci dm a v niektorých prípadoch aj mediálne známe osobnosti. Škôlkarov tak navštívili moderátorka Adriana Poláková, speváci Miro Jaroš, Robo Papp či herci Zuzka Haasová, Roman Luknár a Ady Hajdu.

Balíčky veselých zúbkov

Na získanie balíčkov bolo potrebné zo strany škôlok splniť niekoľko jednoduchých krokov, a to zaregistrovať sa do druhej fázy projektu (mohli tak urobiť do konca februára), zorganizovať Deň veselých zúbkov v presne stanovenom rozpätí 6 týždňov a po podujatí zaslať do dm drogerie markt deťmi nakreslené obrázky zajačikov a dve fotky z podujatia. Balíčky získa prvých 40 000 detí, ktorých učiteľky zašlú ich obrázky doktorov Králičkov, ako aj fotodokumentáciu z podujatia v škôlke. Balíčky získavajú tie triedy, ktoré pošlú obrázky a fotky z podujatia skôr. Škôlka získa toľko balíčkov, koľko detských obrázkov doktorov Králičkov (návratiek z knižky) zašle. Balíček veselých zúbkov obsahuje zubnú kefku, pastu, 3-minútové presýpacie hodinky a kupónovú knižku so zľavami na zúbkové produkty.

TRETIA FÁZA projektu určená pre všetkých škôlkarov je milé zábavno-edukatívne predpoludnie Celoslovenský deň veselých zúbkov, ktoré sa bude konať vo štvrtok 17. mája 2012 od 10.00 do 12.30 hod. v bratislavskom nákupnom centre Avion. Pre deti je pripravený atraktívny detský program ako napríklad rozprávka o Odvážnom zajkovi divadla Haaf, kúzelnícke vystúpenie Petra Šestáka, žonglérska šou dua Aratron Aspis, modelovanie balónov či kreslenie na tvár. Na podujatí sa zúčastnia aj členovia Zúbkových hliadok Zuzka Haasová, Adriana Poláková, Miro Jaroš, Robo Papp, Roman Luknár a Ady Hajdu. Vstup na podujatie je, samozrejme, zdarma. Pre škôlky je na podujatí pripravený aj  Zúbkový kvíz.

Všetky informácie o projekte sú uvedené aj na stránke www.veselezubky.sk.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: