Týždeň modrého gombíka začne už čoskoro!

Redakcia | 12. May 2011
Týždeň modrého gombíka začne už čoskoro!

Od 16.5. - 22.5.2011 sa uskutoční Týždeň modrého gombíka - verejná zbierka UNICEFu na pomoc najviac ohrozeným deťom v rozvojových krajinách.

O pár dní  začne už po siedmy raz verejná zbierka UNICEF na pomoc najviac ohrozeným deťom v rozvojových krajinách – tretí májový týždeň od 16. do 22. mája 2011 bude už tradične patriť Týždňu modrého gombíka. Výťažok zbierky pomôže deťom v Južnom Sudáne získať základné vzdelanie. Bude možné prispieť do pokladničiek UNICEF u dobrovoľníkov v uliciach, zaslaním prázdnej SMS na číslo 844 v sieti všetkých mobilných operátorov alebo na číslo účtu 26297 26297 / 1100 (Tatra banka), variabilný symbol 0311. Zbierka je aktívna počas mája a júna.

Týždeň modrého gombíka
Modrý gombík je už sedem rokov symbolom šťastného detstva a spájania sa pre dobrú vec. Peňažné prostriedky vyzbierané tento rok pomôžu deťom v Južnom Sudáne získať základné vzdelanie.

Škola znamená život
V Južnom Sudáne často pripadá na jedného učiteľa viac ako tisíc detí. Ovplyvňuje to kvalitu vzdelávania a pre nedostatok škôl a učiteľov sa mnohé deti do školy ani nedostanú. Spoločne to môžeme zmeniť a prispieť k zlepšeniu situácie.

Škola totiž pomáha prežiť – naučí deti nielen čítať, písať a počítať, ale aj základné zručnosti pre život: napríklad zásady hygieny a starostlivosti o zdravie ako očkovanie či dojčenie, dozvedia sa o nástrahách nášľapných mín aj HIV/AIDS a o tom, ako sa im vyhnúť. Kvalitná africká škola má nielen miestnosť na učenie, ale aj pitnú vodu a toalety, v jej priestoroch sa organizujú očkovacie kampane, vzdelávanie o dojčení a ochrane detí pred násilím, aj pre rodičov a celé komunity.

Aj vďaka našej podpore počas Týždňa modrého gombíka budú môcť aj v Južnom Sudáne vyrásť výnimočné deti. Detský fond UNICEF z výťažku zo zbierky preškolí nových učiteľov, dodá učebné materiály a učebnice, kompletne vybaví niekoľko Škôl priateľských k deťom zariadením na pitnú vodu, sanitačnými zariadeniami a vzdelávacími materiálmi o hygiene, a pomôže deťom opäť chodiť do školy.

Všetky deti majú právo na vzdelanie
Ako hovorí Per Engebak, regionálny riaditeľ UNICEF pre región východnej a južnej Afriky: “Žiadna iná investícia nemá taký dlhodobý efekt, akou je vzdelanie detí. Deti, ktoré navštevujú školu, sú zdravšie a samostatnejšie. Vzdelanie je jedinou efektívnou vakcínou proti HIV/AIDS.”

Dohovor o právach dieťaťa priznáva všetkým deťom bez ohľadu na rasu, náboženstvo či pohlavie právo na vzdelanie. Ak deťom v Južnom Sudáne. Spoločne dokážeme týmto deťom, ktoré prežili vojnu, hlad, a núdzu, zaistiť lepšiu budúcnosť. Viac na www.unicef.sk

Na účel zbierky Týždeň modrého gombíka UNICEF je možné prispieť:
 do pokladničiek u dobrovoľníkov v týždni od 16. - 22. mája 2011
Za príspevok 1€ a viac sa poďakujeme symbolom zbierky – modrým gombíkom UNICEF.
 zaslaním prázdnej SMS správy na číslo 844 v sieti všetkých mobilných operátorov počas mája a júna. Hodnota SMS je 1€, suma je konečná a operátori odvedú na zbierku celú sumu a samotné zaslanie SMS správy zákazníkovi nespoplatňujú. 
-  poukázaním peňažného daru na účet zbierky číslo 26297 26297/1100, variabilný symbol 0311. Účet je vedený v Tatra banke, a.s.
-  zorganizovaním zbierky vo firme, škole, komunite.

Zbierka je povolená Ministerstvom vnútra SR pod číslom SVS-OVVS3-2010/028305. Dobrovoľníci budú označení tričkom UNICEF, zapečatenou pokladničkou s logom UNICEF s poradovým číslom pokladničky a budú mať k dispozícii modré gombíky v dvoch vyhotoveniach – plastový a plstený.

Detský fond UNICEF bol založený v roku 1946 a hoci patrí medzi agentúry OSN, nie je, ani nikdy nebol financovaný z fondov OSN, ani nemá pridelenú pevnú rozpočtovú položku zo štátneho rozpočtu. Organizácia je financovaná z čisto dobrovoľných príspevkov jednotlivcov, firiem a ďalších podporovateľov.

UNICEF propaguje a ochraňuje práva detí na celom svete, dohliada na ich dodržiavanie v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa a pomáha deťom v rozvojových krajinách prežiť a rozvíjať sa, od raného detstva cez obdobie dospievania. Zaisťuje zdravie a výživu detí, preventívne programy, núdzové dodávky liekov, vakcíny do rozvojových krajín, pitnú vodu, sanitáciu, základné vzdelanie, ochranu detí pred násilím, vykorisťovaním a AIDS. UNICEF je najväčším dodávateľom vakcín do rozvojových krajín a v roku 1965 získal Nobelovu cenu mieru za milióny zachránených detských životov.

Okrem práce v teréne v rozvojových krajinách a práce národných výborov, UNICEF sústreďuje a publikuje údaje o stave detí sveta /najmä prostredníctvom svojho výskumného centra Innocenti Research Centre/ a spracúva podklady pre kvalifikované rozhodnutia vlád jednotlivých krajín. www.unicef.org

Slovenský výbor pre UNICEF je autonómnou mimovládnou organizáciou, ktorá je s centrálou UNICEF spojená akreditačnou dohodou. UNICEF Slovensko zbiera financie na pomoc deťom v rozvojových krajinách a usiluje o implementáciu Dohovoru o právach dieťaťa. www.unicef.sk / www.priateliadeti.sk

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: