Tehotenstvo: čas, keď srdce bije za dvoch

Redakcia | 13. Jun 2016
Tehotenstvo: čas, keď srdce bije za dvoch

Srdce budúcej mamičky dostáva počas gravidity poriadne „zabrať“, keďže musí prečerpať omnoho väčšie množstvo krvi než v období pred tehotenstvom. Vďaka tomu sa jeho minútový výkon zvýši takmer o polovicu. A to dáva niektorým „tehuľkám“ zabrať.

Zdravé ženy sa s touto zmenou bez väčších problémov vyrovnajú, hoci aj u nich sa môžu objaviť problémy s dýchaním, slabosť, závraty, niekedy dokonca až mdloby, príp. tiesnivý pocit na hrudníku či búšenie srdca.

Najviac sa táto záťaž prejavuje na prelome druhej a tretej tretiny tehotenstva, čiže na začiatku posledného trimestra gravidity. Tieto príznaky, ktoré sprevádzajú zmeny v činnosti srdca, by však mali zakrátko odznieť.

Ak sa tak nestane, môže to signalizovať ochorenie srdca, ktoré doteraz nebolo rozpoznané a prejavilo sa – vďaka zvýšenej záťaži – práve v tomto období. Na príčine bývajú spravidla nerozpoznané vrodené vývojové chyby. Môže ísť o poruchy srdcového rytmu, ochorenie srdcových ciev, či zápalové ochorenia srdca. (V minulosti sa pomerne často vyskytovali chlopňové chyby po prekonanej reumatickej horúčke v detstve, v súčasnosti sú už dosť zriedkavé.)

Tehotenstvo s chorým srdiečkom

V minulosti mohla byť táto kombinácia pre „tehuľku“ veľmi nebezpečná, pričom ochorenie ohrozovalo budúcu matku i plod.

V súčasnosti už aj ženy, u ktorých sa ochorenie srdca prejavilo pred otehotnením, majú dobrú perspektívu pre úspešné donosenie a porodenie dieťatka. Základným predpokladom je však intenzívna spolupráca gynekológa s kardiológom, ktorý pozorne sleduje stav tehotnej ženy počas celej gravidity.

Samozrejme, priebeh tehotenstva a následne aj vedenie pôrodu závisí od typu a závažnosti srdcového ochorenia. S ohľadom na záťaž, ktorú tehotenstvo a pôrod pre srdce predstavujú, sa srdcové ochorenia delia do štyroch kategórií, pričom sa zohľadňuje, kedy sa príznaky srdcového ochorenia prejavujú:

  1. ochorenia srdca bez príznakov a bez narušenia telesnej výkonnosti,
  2. príznaky pri väčšej záťaži,
  3. príznaky prítomné už pri nižšej záťaži,
  4. príznaky prítomné aj v pokoji (t. j. aj vtedy, ak organizmus nie je vystavený ani minimálnej záťaži).

Tehuľky zaradené do prvej a druhej kategórie môžu prejsť – pri adekvátnej liečbe srdcového ochorenia – graviditou i pôrodom prakticky bez problémov.

Najťažšie rozhodnutie

Ťažšie môžu znášať tehotenstvo ženy zaradené do tretej či dokonca štvrtej kategórie, pretože ak sa príznaky objavujú už pri nízkej záťaži či dokonca v stave pokoja, môže tehotenstvo predstavovať pre takýto organizmus mimoriadne veľkú záťaž. V ťažších prípadoch môže tehotenstvo predstavovať dokonca ohrozenie života ženy – a tým aj plodu, pretože choré srdiečko sa nedokáže prispôsobiť zmenám prebiehajúcim v organizme tehotnej ženy. Tieto ženy s vážnym srdcovým ochorením by mali veľmi opatrne a starostlivo zvážiť prípadnú graviditu a možné riziká prediskutovať so svojím kardiológom, a to aj opakovane.

Aj keď je v súčasnosti k dispozícii veľmi vysoká medicínska starostlivosť pre ľudí so srdcovými ochoreniami, sú prípady, kedy sa gravidita ženám so srdcovým ochorením zásadne neodporúča – ide o určitú skupinu žien, kde by samotná gravidita alebo pôrod znamenali priame ohrozenie života. Niet lekára, ktorý by „s radosťou“ takúto novinu svojej pacientke oznámil. Pre ženu, ktorá si plánuje potomstvo, môže byť takýto ortieľ neúnosný, mnohokrát ho odmieta prijať a zmieriť sa s ním. V takom prípade si treba problém predstaviť aj z iného uhla, čiže nielen z hľadiska, čo môže znamenať tehotenstvo pre ženu s ťažkým srdcovým ochorením. Je dôležité si taktiež uvedomiť, čo znamená choré srdce matky pre plod v jej tele. Toto rozhodovanie skutočne patrí medzi najťažšie, pričom city by mali ustúpiť rozumovej úvahe a zodpovednosti.

Nová diagnóza v tehotenstve

Stáva sa, že sa ochorenie srdca zistí až v priebehu gravidity. V takom prípade treba pacientku taktne, ale pravdivo a podrobne informovať o jej zdravotnom stave, o možnom vývoji gravidity a o spôsobe vedenia pôrodu. V každom prípade si takáto pacientka vyžaduje intenzívnu starostlivosť nielen počas celej gravidity a pri vedení pôrodu, ale aj v období po pôrode.

Pozor na životosprávu!

Každá žena prežíva po fyzickej stránke tehotenstvo inak. Mnoho žien sa so zmenami prebiehajúcimi v organizme prirodzene vyrovnáva zvýšeným množstvom spánku a odpočinku, pričom však svoje aktivity nemusia nijako mimoriadne obmedzovať.

Ak otehotnie žena s ochorením srdca, mala by osobitne dbať na pravidelný odpočinok a pokoj. Pozor – nemyslí sa tým neustále vylihovanie!

Často sa odporúča držať diétu s obmedzením príjmu soli, keďže soľ pomáha zadržiavať vodu v tele, čo vedie k zvýšeniu krvného tlaku a ešte väčšej záťaži obehového systému.

Žena by okrem pravidelných prehliadok u gynekológa mala taktiež navštevovať kardiológa – v ťažších prípadoch sa odporúča návšteva kardiológa dokonca každý týždeň, aby mohol lekár včas odhaliť hroziacu srdcovú nedostatočnosť a zabezpečiť primeranú intenzívnu starostlivosť.

Okrem ohrozenia zdravia ženy existuje aj riziko spomalenia rastu plodu, preto treba hlavne v poslednej tretine gravidity venovať jeho sledovaniu osobitnú pozornosť.

Pôrod pri srdcovom ochorení

Ktosi dávno kedysi vypočítal, že pôrod znamená pre ženu zhruba to isté, akoby mala vyniesť bremeno o váhe 100 kg prinajmenšom do 3. poschodia. Pôrod teda znamená obrovskú záťaž aj pre zdravú ženu, nieto ešte pre ženu so srdcovým ochorením. S ohľadom na rozsah a závažnosť ochorenia sa musí primerane zvoliť aj spôsob vedenia pôrodu.

Ženy zaradené do prvej a druhej kategórie môžu rodiť spontánne, je však potrebné počas celého pôrodu pozorne sledovať stav pacientky. Odporúča sa, aby v úvodných fázach pôrodu pacientka ležala na boku, čím sa znižuje tlak na dolnú dutú žilu (o tomto probléme píšeme v časti o poruchách obehu).
Pre zníženie záťaže a stresu rodičky je vhodné tlmiť bolesť epidurálnou analgézou. Výhodou tejto analgézy je skutočnosť, že okrem samotného potlačenia bolesti je možné v prípade potreby ukončiť pôrod aj cisárskym rezom.

U pacientok so srdcovým ochorením tretieho a štvrtého stupňa sa „klasický“ pôrod neodporúča, takže gravidita by sa mala ukončiť cisárskym rezom.

Aj keď sa zdá, že pôrod je pre pacientku to najťažšie, treba jej venovať veľkú pozornosť nielen počas pôrodu, ale aj po ňom. Prudké zmeny v organizme totiž môžu zapríčiniť rapídne zhoršenie zdravotného stavu. Preto je nutná spolupráca pôrodníka nielen s kardiológom, ale aj s anestéziológom, ktorý by sa mal s anamnézou pacientky pred pôrodom dôkladne oboznámiť.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: