Športy a športové krúžky - 8. časť

PaedDr. Dagmar Baluchová | 4. Jun 2010

Mažoretkové krúžky sú dnes už takmer na každej základnej škole a dokonca sa nimi hrdia aj viaceré materské školy.

Uniforma, palička, rezký krok –
mažoretka tip-tip-top

Vznik mažoretiek sa datuje na začiatok 20. storočia do USA, kde skupiny dievčat vítali delegátov na verejných zhromaždeniach, vojenských prehliadkach a pri športových zápasoch. V súčasnosti sú mažoretky vychytené nielen na takýchto podujatiach, ale radia sa medzi plnohodnotné športové odvetvia. Svoju popularitu okrem USA našli aj v Austrálii, Francúzsku, Japonsku, Brazílii, či v mnohých krajinách Európy. A hoci sa na prvý pohľad môže zdať, že pekne oblečená pochodovať do hudby a krútiť do toho paličkou nie je vôbec ťažké, opak je pravdou.

Viac nám o tajomstvách mažoretkového umenia prezradí Zuzana Durkáčová, viceprezidentka Asociácie mažoretkového športu Slovensko a vedúca klubu mažoretiek Paraddle dance, ktorá sa tomuto športu venuje 18 rokov. „Len málokto vníma mažoretky ako športovkyne, ale mažoretky nimi sú. Ich choreografie s hudbou, paličkami a strapcami sa dajú prirovnať k modernej gymnastike. Ľudia často spájajú mažoretky iba s dychovou hudbou, uniformami a strohým pochodovaním. Nie je to však tak. Mažoretkový šport od svojho vzniku prešiel veľkou zmenou. Kostýmy už netvoria klasické uniformy, sú nápaditejšie, efektnejšie, dychovú hudbu vystriedala moderná a paličkou  sa  robia neuveriteľné veci. Do popredia sa dostáva aj tzv. twirling (čo je točenie paličkou a obtáčanie paličky okolo časti tela spojené s akrobaciou).“

Krúžok alebo klub?
Mažoretkové krúžky sú dnes už takmer na každej základnej škole a dokonca sa nimi hrdia aj viaceré materské školy. Oplatí sa dieťa prihlásiť tam, alebo radšej siahnuť hlbšie do peňaženky a vyhľadať registrovaný klub? Súbory,  ktoré  sa venujú mažoretkovému športu  profesionálnejšie, sú združené  v Asociácii mažoretkového športu Slovensko (AMaS, www.amas.sk). „V súčasnosti registrujeme 34 kolektívov a 1 100  individuálnych členov,“ hovorí Z. Durkáčová a vymenúva najlepšie slovenské súbory, ktoré pravidelne obsadzujú prvé priečky na rôznych súťažiach a festivaloch doma aj v zahraničí. „Sú to: DIANA Žilina, TINA Bratislava, ASANKA Kysucké Nové Mesto, LABI Prešov, DIRIDONKY Prešov, KORDOVÁNKY Rajec, BONA Považská Bystrica, NICOL Turzovka, NELY Púchov... Tieto, ale aj ďalšie slovenské mažoretkové súbory sú za hranicami považované za jedny z najlepších. Potvrdzuje to aj druhé miesto v celkovom hodnotení krajín, ktoré Slovensko získalo na Majstrovstvách Európy. Je však smutné, že niekedy sú naše mažoretky viac ocenené a dočkajú sa väčších ovácií od publika v zahraničí ako doma.“

Aj „mažoreti“
Na zahraničných súťažiach vystupujú aj chlapci a dievčatám sú rovnocennými súpermi. Ako sme na tom na Slovensku? Z. Durkáčová: „V súčasnosti je iba jeden súbor, ktorý ma v členskej základni skupinu chlapcov. Je to tanečná skupina TREND Prievidza. Chlapci – zástavníci z tejto skupiny sú známi hlavne v zahraničí, ich priam akrobatická práca s paličkami a zástavami privádza publikum do nemého úžasu.“

Kedy začať?
Nábor nových členiek sa koná spravidla vždy na začiatku školského roka. „Jednotlivé  kluby  však prijímajú členov aj počas roka, najčastejšie na žiadosť rodiča. Vždy to však závisí od pravidiel v samotných kluboch. Deti, ktoré prejdú náborom, sú rozdelené do skupín podľa výkonnosti a vekovej kategórie.“ Ideálny vek na začatie je 3 až 4 roky. Takéto malé deti sú zaradené do prípravky. Čo ich tam čaká? „Hravou formou sa učia koordinovať svoje pohyby, tancovať, pochodovať, či pracovať s rôznym náčiním. Pomaly sa učia základné prvky s batonom (paličkou), pom-pomom (strapcami) a učia sa vytvárať krátke choreografie. Veľký dôraz sa kladie na pohybovú prípravu a nácvik motoriky, ktorá je v tomto období ešte vo vývoji.“ Každé dieťa je individuálne, čo sa pri tomto športe obzvlášť zohľadňuje. Trénerky si pri nácvikoch všímajú nadanie každej malej mažoretky, ale aj to, v čom potrebuje pomôcť. „Je treba brať do úvahy viacero faktorov, ako napr. cit pre hudbu, pohybové danosti, sústredenosť, či talent dieťaťa. Niektoré deti sú na svoj vek pohybovo zdatnejšie, u niektorých treba venovať väčší čas pohybovej príprave,“ upozorňuje Z. Ďurkáčová.

Kategórie a program
V športových kluboch sa mažoretky delia do jednotlivých kategórií podľa veku a cvičebného programu. Rozhodujúcim kritériom je rok narodenia.
Kategória:
a) deti: od  7 rokov
b) kadetky:  8 – 11 rokov
c) juniorky: 12 – 14 rokov
d) seniorky: 15 a viac rokov
Každá kategória ma cvičebný program A alebo B. „Program A je náročnejší na technickú prácu s náčiním a vyššiu výkonnosť, obsahuje náročnejšie tanečné a gymnastické prvky. Väčšinou sem zaraďujeme dievčatá, ktoré majú predpoklad venovať sa tomuto športu aj súťažne. Program B je ľahší, tvorí ho základná pohybová príprava a základná práca s náčiním. Novinkou v tomto smere je doplnková kategória, ktorá sa čoraz častejšie objavuje na zahraničných súťažiach (obľúbená je aj v Českej republike) a ide o  tzv. rodičovské tímy,“ vysvetľuje Z. Durkáčová.

Výbava
Na úvod malej mažoretke postačí na trénovanie aj obyčajná drevená palička, ktorú môže vyrobiť šikovný otecko, alebo ju kúpite v stolárskej dielni či vo vybraných predajniach nábytku. Palička by mala byť upravená podľa dĺžky paže a na jej konce je potrebné upevniť drevené guľky (alternatívou môže byť aj hliníková palička s loptičkami na stolný tenis po krajoch). Čas ukáže, či sa vášmu dievčatku tento šport zapáči alebo nie. Ak sa tak stane, je vhodné poradiť sa s trénerkou o nákupe náčinia.

Základnú výbavu mažoretky tvorí:
Baton  (palička)
– ide o vyváženú chromovanú nerezovú trubičku s priemerom cca 10 mm, ktorá má na koncoch biele silikónové koncovky. Veľkosť paličky je od 40 do 75 cm. Cena sa pohybuje od 16 € do 34 €.
Pom-pomy – strapce s úchytkou, ktoré môžu byť jednofarebné, dvojfarebné alebo  metalické. Dĺžka strapcov je od 15 do 30 cm, hmotnosť cca 220 g. Cena za jeden pár je  v priemere  od  10 – 28 €.
Čižmy – kozačky so šnurovačkou, výška sáry je od 15 do 35 cm. Väčšinou sú v bielej farbe s podpätkom.
Kostým – jeho cena je individuálna. Návrh kostýmu sa prispôsobuje choreografii, skupine či náčiniu, s ktorým sa pracuje. Jedna mažoretka počas svojho pôsobenia v klube vystrieda aj niekoľko kostýmov. Ich finančná náročnosť závisí od podmienok, ktoré stanovuje klub.

Cena výbavy pre mažoretku na laickej úrovni je približne 70 €, na súťažnej úrovni sa môže vyšplhať aj na vyše 300 €. K tomu je potrebné ešte prirátať mesačný klubový poplatok, ktorý je rôzny.

Tréningy
To, čo na vystúpeniach, prehliadkach a súťažiach vyzerá tak ľahko, je vydreté a vypotené na mnohých tréningoch. Ako prebiehajú, ozrejmuje Z. Durkáčová: „Tréningy sú prevažne 2x do týždňa a trvajú od jednej do dvoch hodín. Pred súťažou sa prechádza na intenzívnejšiu tréningovú prípravu. Obsahová časť tréningu je podmienená vekovou kategóriou  a cvičebným programom. Cvičí sa v skupinách. Trénerka sa počas tréningu snaží všímať si jednotlivé dievčatá aj osobitne. Vysvetľuje techniku prvkov, prácu s náčiním, predvádza jednotlivé pohybové techniky. Vo všeobecnosti každý tréning pozostáva z motivačnej časti, potom nasleduje prípravná časť (pohybová a hudobná príprava), nasledujú priestorové cvičenia, cvičenia pochodového kroku, rozbor a nácvik techniky práce s náčiním a v neposlednom rade nácvik samotnej choreografie.“ Vzťah medzi trénerkou a jej zverenkyňami je pri tomto športe veľmi dôležitý. Z. Durkáčová o tom vie svoje... „Každá dobrá trénerka je pre deti aj druhou mamou, prežíva s nimi radosti z víťazstiev a smútok z prehier, vie, koľko driny a obety je za tým – byť dobrou mažoretkou.“

Cesta za víťazstvom
Snom mažoretiek je predovšetkým uspieť v súťažiach. Rozhodcovia hodnotia choreografiu a estetický hudobný prejav, pohybovú techniku a prácu s náčiním. Mažoretky súťažia na ploche o rozmere 12 x 12 m v sekciách:

  • baton (choreografia s paličkou) 
  • pom-pom (choreografie so strapcami)
  • mix (kombinácia strapcov a batonu) 
  • free style  (šou mažoretiek)


Súťaží sa v disciplínach:

  • malé formácie – sólo, duo-trio
  • miniformácia (4 – 7 členov)
  • veľké formácie (8 – 25 členov)

Nácvik
Nacvičiť zaujímavú, „netuctovú“ choroegrafiu vôbec nie je ľahké. Najťažšie je zjednotiť prácu s paličkou a skoordinovať skupinu ako celok. Už to nie je  niekoľko mažoretiek v skupine, ale „jedna mažoretka“. Laik by si to možno nevšimol, ale rozhodcovské oko na súťažiach rýchlo rozpozná aj to najmenšie zaváhanie. Stačí, že jedna mažoretka spraví zlý krok, či o pár sekúnd sa omešká a chyba sa odzrkadlí na celej skupine. Veľmi dôležitý je správny nácvik techniky. Nesprávne osvojená technika robí problém pri technicky náročnejších prvkoch. „Stane sa, že sa dievčatá hnevajú samé na seba, stále im padá palička a aj ľahší prvok sa im nedarí spraviť bezchybne,“ hovorí zo svojich trénerských skúseností Z. Durkáčová. „A pritom problém nie je v tom, že sú nešikovné či nemotorné, ale majú zlú techniku. Každý dobrý tréner si to však všimne a rozoberie techniku prvku s konkrétným dievčaťom, opravia chybu. Potom to už ide s ľahkosťou a úsmevom.“

Prečo sa „oplatí“ stať sa mažoretkou?

Opýtali sme sa členiek Klubu mažoretiek Paraddle dance v Prešove.

Betka  D. (23 rokov) – Chuť víťazstiev i prehier
„S mažoretkami som začala ako dieťa ešte niekedy v 4. ročníku na ZŠ. Prežila som s nimi jedno nádherné obdobie svojho života. Pri mažoretkách som našla mnoho priateľov,  precestovala som kus sveta, spoznala chuť víťazstiev, aj horkú príchuť prehier. Bola to zábava, ale aj tvrdá drina. Sme super kolektív úžasných báb, ktoré sa navzájom podporujú, pomáhajú si, držia spolu a občas si spolu aj poplačú. Získala som dobrú kondičku, krásne držanie tela, naučila som sa základy baletu a tancov ako samba, čača a pod. Ešte stále tancujem a baví ma to čoraz viac a viac. Mažoretky sú moja láska a ja viem, že s nimi nie som sama.“

Nika H. (17 rokov) – Odporúčam to každému dievčaťu
„Byť mažoretkou ma baví, je to skvelé. Odporúčam to každému dievčaťu. Človek si zlepší kondíciu, naučí sa tancovať, stretne množstvo ohromných ľudí a získa veľa priateľov. Tiež  často chodíme na zájazdy do zahraničia, kde získavame nové skúsenosti. Myslím, že sme  úžasný kolektív a veľmi si spolu rozumieme. Som šťastná, že som mažoretka.“

Lucia P. (14 rokov) – Super šport
„Venovala som sa aj iným športom, ale tento ma zaujal najviac. Je zaujímavý hlavne v tom, že popri točení paličkou v ruke je potrebné aj tancovať či cvičiť gymnastický prvok. Rada tancujem. Chodíme na súťaže, máme úžasné kostýmy, sme super kolektív. Neľutujem, že som sa stala mažoretkou.“

Kamila M. (13 rokov) – Je to drina a zábava zároveň
„Ak by som sa mala ešte raz prihlásiť, urobím to. Chodíme na zájazdy, súťaže, sme super baby, ktoré si rozumejú. Mažoretky ma naučili byť vytrvalou a sebavedomou, pomáhať si navzájom a držať spolu.“

Emmka K. (9 rokov) – Festivaly a súťaže
„Je to jediný krúžok, na ktorý chodím rada. Mám tu veľa priateľov, rada sa obliekam do  nových kostýmov a baví ma, že chodievame na festivaly a súťaže. Som šťastná, že som mažoretka.“

Nikolka U. (12 rokov) – Budúca šampiónka
„Je to jediný šport, ktorý ma baví. Mám tu veľa kamarátok, ktoré mi pomáhajú a dajú mi  pocítiť, že som dobrá, motivujú ma a ja sa snažím na sebe pracovať. Raz sa mi určite podarí získať prvé miesto na majstrovstvách.“

Pozvánka
Ak chcete vidieť najlepšie z najlepších, príďte na Majstrovstvá Slovenska v mažoretkovom športe, ktoré sa uskutočnia v Bratislave 19. – 20. 6. 2010 v PKO (piatok) a na Hviezdoslavovom námestí (sobota).


FOTO: archív klubu Paraddle  dance a AMaS

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: