Rok pandémie očami učiteľky

Milena Chytilová | 26. február 2021
Rok pandémie očami učiteľky

Pandémia COVID -19 zmenila život každého z nás.

Rovnako zmenila aj spôsob vyučovania, ktoré sa muselo presunúť do online priestoru. Mnohé firmy s takýmto spôsobom komunikácie skúsenosti mali. Ich zamestnanci boli zvyknutí na stretnutia cez online platformy, ale pre učiteľov , rodičov a žiakov to bola úplne nová výzva, vyžadujúca zmenu prístupu k vzdelávaniu.

Rodičia sa stali neoddeliteľnou súčasťou vyučovania  a ich spolupráca sa stala nevyhnutnou hlavne v nižších ročníkoch. 

Rodičia ako učitelia? 

Som učiteľkou 2.ročníka na základnej škole v Bratislave a keď sme sa po Vianociach dozvedeli, že návrat do školy sa nekoná, mojím prvým krokom bolo online stretnutie s rodičmi „mojich detí“. Mnohí z nich pracovali z domu a byť zároveň „asistentom“ dieťaťa počas vyučovania a súčasne aj zamestnancom na plný úväzok bolo nepredstaviteľné.

Viacerí  mali ďalšie deti na 2.stupni a zabezpečiť potrebné technické vybavenie pre dve alebo tri školopovinné deti bolo náročné aj po materiálnej stránke. Našli sa aj deti, ktoré napriek snahe rodičov nemali možnosť zúčastňovať sa na online vyučovaní.

Motivácia detí je najťažšia. Treba hľadať spôsoby, ako ich zaujať 

Riešenie všetkých problémov sme nakoniec našli, čo však z môjho pohľadu bolo najdôležitejšie,  bola motivácia.  Udržať pozornosť detí, ich radosť z poznávania, pocit, že škola pokračuje a pani  učiteľka nie je iba virtuálna bytosť na monitore. Pocit, že spolužiaci a kamaráti tu stále sú.

Hľadala som materiály na vyučovanie, ktoré by boli nielen zdrojom informácií, ale boli zároveň zaujímavé, vtipné a vizuálne príťažlivé.  Ešte z čias môjho detstva si pamätám časopisy ako  Včielka alebo Zornička, ale doslova výhra bol pre mňa časopis Adamko, ktorý obsahuje veľké množstvo zaujímavých aktivít z viacerých oblastí.

Ako príklad spomeniem napríklad komiks Hubárka, v ktorom mali deti doplniť repliky malej hubárky a veveričky, ktorá jej ukradla huby.  Ich výtvory“ zabavili nielen deti navzájom, ale aj rodičov a mňa. Matematické úlohy vyžadovali tvorivosť a trpezlivosť, maľovaná rozprávka zas poslúžila na precvičenie písania a čítania.

Víťazom sa pre nás stali úlohy Myslím, teda som, v ktorých deti mali vymyslieť riešenie vtipných situácií. Adamko jednoducho pomohol a zabavil počas jedného z najťažších období  pre žiakov, rodičov a učiteľov. Som presvedčená, že zostane výbornou pomôckou aj naďalej .

Čo by som, nakoniec všetkým rodičom chcela poradiť?

Nechajte deti pracovať samostatne, zvládnu to. Deti nie sú „filatelisti“, nemali by zbierať známky. Dôležitejšia je ich radosť z poznávania, čítania a vyhľadávania zaujímavých informácií. Ak sa budú tešiť na každý vyučovací deň, či už v škole, alebo  online, bude to víťazstvo nás všetkých.

 - Milena Chytilová -

Pozn. redakcie:
Ďakujeme za tieto slová, inšpiráciu a povzbudenie. Sme radi, že učitelia pracujú s mimoškolským obsahom a využívajú na vzdelávanie aj tvorivé hry, motivujú deti zábavou. Každá strana Včielky, Adamka či Zorničky, je napasovaná na malého čitateľa, na jeho schopnosti spracovať informácie a tvoriť. Kiežby takýchto pedagógov bolo viac! Ďakujeme.

Poznáte naše detské časopisy? Sú skvelým spoločníkom nielen počas dlhých pandemických mesiacov. Prelistujte si v starších vydaniach (Včielka, AdamkoZornička) a ak vás zaujmú, môžete si ich predplatiť nielen pre svojich žiakov v triede, ale aj domov.

detské časopisy   

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: