Otcovstvo: aký typ otca ste?

PhDr. Gabriela Čásarová, PhD. | 28. Dec 2016
Otcovstvo: aký typ otca ste?

Otcovstvo začína už počas tehotenstva matky, už vtedy otec môže nadviazať kontakt s dieťaťom.

Niektorí muži by aj radi nadviazali tento kontakt, ale si nie sú istí v tejto svojej novej role. Od ich otcov sa neočakávalo, že sa budú prihovárať dieťatku v brušku svojej partnerky a už vôbec nie to, aby boli prítomní pri pôrode.

Preto je dobré, ak ich ako partnerky v tejto novej role podporíme a doslova vysvetlíme, čo od nich očakávame. To, čo môže prehĺbiť vzťah s dieťaťom je teda aj spoločne prežitý pôrod.

Nie všetky ženy si vedia predstaviť muža pri pôrode, ale väčšina z nás sa cíti lepšie, ak je náš partner počas tejto dôležitej udalosti  prítomný.

Od muža sa v súčasnosti očakáva, že sa bude hneď po pôrode aktívne podieľať pri starostlivosti dieťa, aby čo najviac odbremenil svoju ženu.

Čítajte tiež: Otecko pri pôrode

Očakávania od otcov

Na jednej strane očakávame, že finančne zabezpečí rodinu - uživí ju - a na druhej strane aj zabezpečí starostlivosť o deti. Od ich otcov sa nič podobné neočakávalo, a preto nemajú adekvátny vzor z detstva.

Prečítajte si tiež: Desatoro pre otcov

Nečudujme sa, že mnohí mladí muži sú touto novou rolou zneistení. Zvyklosti, tradície, právo i náboženstvo im určovali, aby boli hlavou rodiny a finančne zabezpečili rodinu. Ďalším problémom sú médiá, ktoré ponúkajú obraz muža ako hrdinu, tento kult úspechu je v protiklade s tým, čo bežný muž zažíva doma - často plní úlohu podriadeného v práci a doma tiež nepredstavuje hlavu rodiny.

Typy otcov:

Mäkký otec

 • Rezignoval na tradičné privilégiá muža, uznáva ženy a je ochotný venovať sa rodine.
 • Pokúša sa byť neagresívny, jemný rozvážny.
 • Pociťuje problémy pri rozhodovaní, určovaní hraníc.
 • V manželstve s ním musí spravidla žena preberať vedenie a riadenie rodiny.

Otec tohto typu dáva potrebám detí prednosť pred vlastnými. To väčšine prípadov toto citové puto vytvára vzťah vzájomnej lásky a účasti, no rizikom je, že môže svoje deti  ovplyvniť negatívne tým, že ich prehnane chráni pred sklamaním a neúspechom a oberá ich o možnosť naučiť sa riešiť problémy samostatne.

Neprehliadnite: Najčastejšie chyby, ktoré robia otcovia pri výchove

Despotický otec

 • Obávaný typ otca, nikto v rodine ho nemá rád. Strach, ktorý plynie z jeho spôsobu jednania nedovoľuje nadviazať s ním priateľský kontakt.
 • Despotizmus sa môže prejavovať tvrdosťou, agresivitou, surovosťou, ale môže sa skrývať aj pod prívetivým zovňajškom.
 • Stáva sa, že despotického otca sa snaží zmierňovať matka.

V prípade despotického otca treba zdôrazniť, že dcéra, ktorá mala so svojím otcom negatívne skúsenosti, je vo svojej sebaúcte hlboko ranená, myslí si, že nie je hodna lásky. Bude tráviť život nevedomky ako obeť, pretože si myslí, že si nič lepšie nezaslúži. Na druhej strane si niektoré dcéry, ktoré majú zlý vzťah s otcom, vyberajú za manžela protichodné typy, ako bol ich otec, pretože je to pre ne výzva.

Puntičkársky otec

 • Má blízko k pedantnému typu osobnosti, aj on býva v rodine neobľúbený.
 • Svojím správaním spravidla kompenzuje nejaký svoj nedostatok, prípadne sa takým spôsobom bráni svojmu životnému partnerovi, ktorý ho v niečom prevyšuje. Môže to byť aj dôsledok výchovy, v ktorej vyrastal.
 • V takejto rodine dochádza často ku konfliktom.

Najmä pre syna je rozhodujúce, ako zaobchádza otec s konfliktmi. Najmä ako sa otec správa k matke, či vidí úctu k partnerke alebo pohŕdanie, čo sa naučí o vzťahu medzi mužom a ženou.

Nezúčastnený otec

 • Trávi väčšinu času z rôznych dôvodov oddelene od rodiny. Často je to kvôli práci, syn sa učí od otca, akú hodnotu má pre  neho práca, či si aj napriek pracovnému nasadeniu nájde čas na spoločné aktivity so synom. Bohužiaľ, v prípade nezúčastneného otca väčšinou nie.
 • Celý výchovný proces je v rukách matky, prípadne na starých rodičoch.
 • Iná forma nezúčastnenosti otca plynie z jeho nezáujmu o výchovu detí a o kontakt ďalšími členmi rodiny.

Je veľmi dôležité, aby sa otec podieľal na výchove svojich detí. Pre dobrý vývoj dieťaťa sú nevyhnutní obaja rodičia ako primárne osoby, ku ktorým si dieťa vyvíja vzťah. Predovšetkým u chlapcov a dospievajúcich mladých mužov je prítomnosť otcovského vzoru pre ich vývoj výrazne nevyhnutná. Keď v tomto období otec chýba, snažia sa synovia toto manko kompenzovať buď v prehnanom mužskom správaní, alebo majú deficity mužského správania.

Nenáročný otec

 • Má blízko k pohodlnému človeku, ktorý sa nerád angažuje.
 • Deti ho majú do istej miery rady, pretože od nich nevyžaduje bežné povinnosti ako iní otcovia.
 • Neskôr však zistia, že taký otec ich nič nenaučí, s ničím ich nezoznámi, je pasívny.
 • Jeho pasivita však nemusí prameniť z lenivosti či nedbalosti, ale rezignácie na rodičovskú rolu.

Deti sa zvyčajne zaujímajú o prácu svojich rodičov. Synovia v hrách napodobňujú prácu otcov. Otcovia by mali svojich synov pozývať na spoločné domáce práce. Tieto chvíle strávené s otcom pri práci bývajú často dôležitou a krásnou spomienkou na obdobie detstva a dospievania.

Na druhej strane, dcéry mužov, ktorí zapájajú svoje dcéry do mužských aktivít (napr. rybárčenie, lov) a podporujú ich v odvahe a priebojnosti, bývajú mimoriadne úspešné v pracovnom živote a majú subjektívne spokojný život. Takže pasivita otca rozhodne nie je namieste.

Milujúci otec

 • Je najžiadanejším typom otca.
 • Svojou racionalitou dopĺňa matkinu emocionalitu.
 • Dokáže odpustiť aj trestať, je spravodlivý a náročný na seba a najmä na deti.
 • Má ich dôveru a prirodzenú autoritu, je spoľahlivý.
 • Nevyvoláva konflikty v rodine, práve naopak, snaží sa ich rozumne riešiť.

Akýkoľvek je ten váš ocko, treba konštatovať, že emocionálne puto dieťaťa s otcom v období detstva sa stáva základom citovej stability, pocitu bezpečnosti a otvorenosti k svetu v celom neskoršom živote, bez ohľadu na pohlavie dieťaťa.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: