Materské: Môže materské poberať aj iná osoba ako matka, ktorá dieťa porodila?

Redakcia | 15. May 2017
Materské: Môže materské poberať aj iná osoba ako matka, ktorá dieťa porodila?

Je možné poberať materské, ak nie ste biologickou matkou dieťaťa?

Je možné, aby materské poberala aj iná osoba ako tá, ktorá dieťa porodila

Musí však ísť o poistenca, ktorým môže byť:

  • otec dieťaťa, ak matka dieťaťa zomrela,
  • otec dieťaťa, ak sa podľa lekárskeho posudku matka o dieťa nemôže alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac.

Zároveň matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok, s výnimkou, keď dieťa bolo zverené matke rozhodnutím súdu,

  • manžel matky dieťaťa, ak sa matka podľa lekárskeho posudku o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac, a matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok,
  • otec dieťaťa po dohode s matkou, najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu a matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok,
  • manželka otca dieťaťa, ak sa stará o dieťa, ktorého matka zomrela, 
  • fyzická osoba, ak sa stará o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu.
Podľa zákona takýto iný poistenec, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti a ktorý sa o toto dieťa stará, má nárok na materské odo dňa prevzatia dieťaťa do starostlivosti v období 28 týždňov od vzniku nároku na materské.

Ak prevzal do starostlivosti dve alebo viac detí a aspoň o dve z týchto detí sa stará, má nárok na materské v období 37 týždňov od vzniku nároku na materské.

Osamelý iný poistenec, ktorý sa stará o dieťa prevzaté do svojej starostlivosti, má nárok na materské 31 týždňov.

Nárok na materské má najdlhšie do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa, ak v posledných dvoch rokoch pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti bol nemocensky poistený najmenej 270 dní a spĺňa aj ostatné zákonom stanovené podmienky. 
Prečítajte si: Materské: Kedy mi nárok vznikne a kedy zanikne?

Prečítajte si: Materské a rodičovský príspevok budú od mája vyššie

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: