Materské: Môže materské poberať aj iná osoba ako matka, ktorá dieťa porodila?

Materské: Môže materské poberať aj iná osoba ako matka, ktorá dieťa porodila?
15.5.2017 v kategórii Mama, autor Redakcia, foto: istockphoto.com

Je možné poberať materské, ak nie ste biologickou matkou dieťaťa?

Je možné, aby materské poberala aj iná osoba ako tá, ktorá dieťa porodila

Musí však ísť o poistenca, ktorým môže byť:

  • otec dieťaťa, ak matka dieťaťa zomrela,
  • otec dieťaťa, ak sa podľa lekárskeho posudku matka o dieťa nemôže alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac.

Zároveň matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok, s výnimkou, keď dieťa bolo zverené matke rozhodnutím súdu,

  • manžel matky dieťaťa, ak sa matka podľa lekárskeho posudku o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac, a matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok,
  • otec dieťaťa po dohode s matkou, najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu a matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok,
  • manželka otca dieťaťa, ak sa stará o dieťa, ktorého matka zomrela, 
  • fyzická osoba, ak sa stará o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu.
Podľa zákona takýto iný poistenec, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti a ktorý sa o toto dieťa stará, má nárok na materské odo dňa prevzatia dieťaťa do starostlivosti v období 28 týždňov od vzniku nároku na materské.

Ak prevzal do starostlivosti dve alebo viac detí a aspoň o dve z týchto detí sa stará, má nárok na materské v období 37 týždňov od vzniku nároku na materské.

Osamelý iný poistenec, ktorý sa stará o dieťa prevzaté do svojej starostlivosti, má nárok na materské 31 týždňov.

Nárok na materské má najdlhšie do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa, ak v posledných dvoch rokoch pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti bol nemocensky poistený najmenej 270 dní a spĺňa aj ostatné zákonom stanovené podmienky. 
Prečítajte si: Materské: Kedy mi nárok vznikne a kedy zanikne?

Prečítajte si: Materské a rodičovský príspevok budú od mája vyššie