Lieky vs. dojčenie?

Redakcia | 26. február 2017
Lieky vs. dojčenie?

Ako je to s úžívaním liekov počas obdobia dojčenia bábätka?

Vaša otázka:

Pred pol rokom mi moja očná lekárka diagnostikovala kataraktu a degeneráciu makuly. Odporučila mi užívať vitamínové preparáty s vysokým obsahom luteínu a zaaxantínu,  no keď sa dozvedela, že svoju 18-mesačnú dcéru ešte dojčím, neodporučila mi preparáty užívať. Chcela som dojčenie ukončiť a začať vitamínovú liečbu, ale dcére diagnostikovali atopický ekzém. Čo by som mala uprednostniť?

Pokračovať v dojčení alebo dieťatko radšej odstaviť

Odpovedá: MUDr. Katarína Vicianová, I. detská klinika DFNsP a LFUK

V situácii, v ktorej ste sa ocitli vy, sa občas nachádzajú aj iné dojčiace mamičky. Stoja pred rozhodnutím, či pokračovať v dojčení, či podstúpiť riziko možného prechodu liekov do materského mlieka, či „uprednostniť“ vlastné zdravie a dieťatko odstaviť.

Avšak každý prípad je iný. Je to vek dieťatka, ochorenie, resp. ťažkosti dojčiacej mamičky a možná liečba. Poznáme veľa ochorení, kde matky užívajú lieky, a pritom dojčia svoje dieťatko.

Závažné ochorenie očí

Vo vašom prípade by som rada niečo povedala o ochorení, ktoré nie je typické pre váš vek. Makulárna degenerácia je najzávažnejším postihnutím centrálnej časti očnej sietnice, ktorú nazývame žltá škvrna čiže macula lutea, skrátene makula.

Je to ostrovček tkaniva s priemerom 2 až 3 mm, ktorý nám umožňuje ostré videnie detailov, pretože obsahuje najväčšiu hustotu zrakových buniek, čapíkov a tyčiniek.

Postihnutí pacienti strácajú schopnosť čítať, rozoznávať tváre, všetky tvary vnímajú pokrivene, nerozoznávajú farby, stretávajú sa s výpadom centrálnej časti zorného poľa alebo dokonca tmavou škvrnou v zornom poli. 

Makulárna degenerácia vekom podmienená patrí k najčastejším príčinám praktickej slepoty u ľudí starších ako 55 rokov. Praktická slepota znamená neschopnosť vykonávať praktické činnosti ako je čítanie, riadenie auta, jazda na bicykli a pod.

Toto ochorenie má dve formy, suchú (atrofickú) a vlhkú (exsudatívnu). Menej agresívna je suchá forma, objavuje sa u 90 % prípadov. Suchá forma spočíva v atrofii (zániku) pigmentových aj svetlocitlivých buniek sietnice (tyčiniek a čapíkov) s následným vznikom výpadu zorného poľa. Priebeh je relatívne pomalý.

Prečítajte si: Zahnať materským mliekom smäd?

Agresívnejšia vlhká forma sa vyskytuje u 10 % pacientov, ale až u 90 % chorých zapríčiní závažnú stratu zraku. Je charakterizovaná prerastaním novovytvorených ciev z cievovky pod sietnicu, spojeným s presakovaním tekutiny s následným opuchom sietnice, jej centrálnym odchýlením a nezriedka krvácaním pod sietnicu.

Príčinou vzniku vekom podmienenej makulárnej degenerácie je zrejme poškodený gén, ktorý riadi metabolizmus sietnice a chráni ju pred poškodením.

Prečítajte si: Ako chutí materské mlieko? Záleží od toho, čo mamička zje!

Je mnoho štúdií, ktoré sa venujú prevencii tohto ochorenia. Sú to antioxidanty ako vitamín C a E a minerály selén a zinok. Biokarotenoidy – luteín a zeaxantín sú zasa farbivá, ktoré sa podieľajú na zachytávaní škodlivého ultrafialového žiarenia dopadajúceho na sietnicu (vnútorný UV filter). Hoci priamo chorobu neliečia, sú prevenciou vážnych neskorších komplikácií.

Katarakta, alebo šedý zákal je ochorenie očnej šošovky. Znamená stratu jej čírosti. Skalená šošovka bráni prechodu lúčov svetla na sietnicu, čo má za následok pokles zrakovej ostrosti, rýchlu zmenu dioptrií, dvojenie a šednutie obrazu. Jedinou možnosťou obnovy videnia je operácia, pri ktorej sa z oka odstráni skalená šošovka a nahradí sa umelou šošovkou.               

Obráťte sa na odborníkov – očných lekárov, aby vám povedali riziko omeškania pokusu o prevenciu a  liečbu makulárnej degenerácie spomínanými preparátmi. Mojou úlohou nie je vás strašiť. Myslím si, že ste výborná matka a pre svoju dcérku robíte veľmi veľa.

Avšak ochranný účinok materského mlieka pri vzniknutej atopickej forme ochorenia (ekzém) v 18. mesiaci života je minimálny. Dávate svojej dcérke aj iné mliečne výrobky s neupravenou kravskou bielkovinou ( jogurty, miláčiky, smotanu, syry)?

Ak je ekzém závažný, po konzultácii s imunoalergológom či gastroenterológom treba zvážiť diétu – umelé mlieko s vysokou hydrolýzou kravskej bielkoviny a zároveň vylúčiť i ostatné mliečne výrobky, hoci vaša dcérka nemá priamo potvrdenú alergiu na kravské mlieko.

Berúc do úvahy riziko omeškania vašej liečby (hoci niektoré práce povoľujú užívanie spomínaných vitamínových preparátov aj počas dojčenia) a neistú úlohu materského mlieka v jej veku ako ochranu pred atopiou, odporúčam dcérku odstaviť.

Prečítajte si: Zavádzame príkrmy, ako a čím začať?

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: