Je genetika príčinou vzniku psychických ochorení?

Michaela Klamová | 14. júl 2022
Psychické ochorenia

Ak sa vo vašej rodinnej anamnéze vyskytuje psychické ochorenie, je šanca, že ho budete mať aj vy alebo vaše deti. Nie je to však jednoznačné.

Psychické ochorenie a genetika

Genetická predispozícia je iba jeden faktor a v porovnaní s inými faktormi je jeho vplyv malý. Horšia je kombinácia genetickej predispozície s ďalšími rizikovými faktormi vplývajúcimi na rozvoj psychických ochorení, ako sú napríklad stres, zlá výživa, užívanie návykových látok, problémové detstvo, rozvod, smrť v rodine a podobne.

Stres môže byť spúšťačom 

Dlhodobé pôsobenie stresu sa považuje za jeden z najproblematickejších faktorov, či už ide o stres z financií, vzdelávania, pracovného či psychického tlaku. Štúdia molekulárnej psychológie z roku 2016 dokazuje, že deti, ktoré vyrastali v chudobných pomeroch, sú náchylnejšie na rozvoj psychických ochorení ako ich bohatší rovesníci. Pravdepodobne vplyvom nedostatočnej výživy mali chudobné deti kratšie teloméry – koncové časti chromozómov, čo môže viesť k celkovému zhoršeniu zdravotného stavu.

Preto je dôležité dbať v rodine na minimalizovanie stresu, užívať si pokoj a rodinnú pohodu. Prehodnoťte, čo je skutočne podstatné, čo počká do zajtra a kvôli čomu je skutočne zbytočné sa stresovať. 
Zdroj: www.theguardian.com

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: