6 dôvodov, prečo muži flirtujú - a nejde len o sex

Redakcia | 17. august 2020
Prečo muži flirtujú

Prečo ženatí muži flirtujú?

Muži flirtujú

To je fakt. Ale čo je za flirtovaním, ak sa jedná o ženatého muža? A prečo sa to stáva? Je flirtovanie podvádzanie? Výskum publikovaný v časopise Sex roles objasňuje rituály, ktoré sa týkajú tak slobodných ako aj ženatých mužov. Podľa tohto výskumu, muži flirtujú najmä zo 6 hlavných dôvodov:

  • dostať sa k sexu
  • zistiť, aké by to bolo byť vo vzťahu
  • posilnenie vzťahu
  • snaha niečo získať
  • snaha zvýšiť si sebavedomie
  • zabaviť sa

Aká zaujímavá paleta možností!

Ako ďalej po NEVERE?
Prečítajte si tiež:

Ako ďalej po NEVERE?

Dôležitá je komunikácia v páre

Vzhľadom k tomu, že paleta motivácie je taká rôznorodá, psychológovia a terapeuti odporúčajú  chápať toto správanie v širšom psychologickom a sociálnom kontexte. Hoci môže byť veľmi zvláštne začať konverzáciu so svojou manželkou štýlom „Dnes som flirtoval s čašníčkou....,“ je zrejmé, že k intimite sa môžete dopracovať práve cez komunikáciu o svojich emocionálnych potrebách.  

„Niektoré páry majú veľmi dobré komunikačné schopnosti a úroveň dôvery a flirtovanie používajú ako spôsob ako si zachovať identitu vo vzťahu“, hovorí rodinná terapeutka Cassandra Len na portáli fatherly.com . „Muž môže hlboko milovať svoju ženu, ale je si ňou istý. Pri flirtovaní je prítomná určitá dávka tajomstva a neznámeho, čo vytvára vzrušenie – a vtedy ego stúpa.“

Je flirtovanie pre mužov životne dôležité?

„Muži sa od žien nijako nelíšia v tom, že chcú byť chcení“, dodáva vzťahový kouč Carlos Xuma. Dokonca ide o krok ďalej a tvrdí, že to nie je pre mužom len zdravé, ale životne dôležité. „Čím sa partnerka cíti neistejšia a čím viac s touto jeho prirodzenou potrebou bojuje, tým viac sa muž vo vzťahu cíti obmedzovaný.“, hovorí. „Jednou z najmenej pochopených faktorov mužnosti je potreba cítiť sa žiadaný „na trhu“. 

Nie všetci s tým súhlasia

Samozrejme, nie všetky páry s tým súhlasia a taktiež sa s týmito tvrdeniami nestotožňujú ani všetci odborníci. „Síce tu zastávam kontroverzný postoj, ale šťastne ženatí muži neflirtujú“, hovorí párová a rodinná terapeutka Meredith Silverman. Podľa nej je flirtovanie znakom toho, že vo vzťahu existuje nejaká nespokojnosť.

„Čokoľvek muž flirtom získava, mal by o týchto potrebách hovoriť so svojou manželkou, aby to mohol viac zažívať s ňou.“, upozorňuje Silverman. 

To, čo v rétorike rozdeľuje Silevermanovú a Xuma je možno všeobecná nejednotnosť v koncepte flirtovania, ktorý je vysoko subjektívny. Štúdie naznačujú, že väčšina mužov nadhodnocuje to, ako atraktívnych ich vnímajú ženy a na druhej strane, ženy majú  niekedy ťažkosti rozlíšiť o aký druh pozornosti ide zo strany mužov. „Zistila som, že niekedy ženy považujú ženatých mužov za flirtujúcich, hoci s nimi v danej chvíli vôbec neflirtujú“, hovorí vzťahová koučka Christine Baumgartner.

Flirt je chodenie po tenkom ľade

Zdá sa, že väčšina odborníkov sa však zhodne na tom, že flirtovanie môže viesť k emocionálne nečestnému správaniu a ohroziť emocionálne základy aj v dlhodobých a pevných vzťahoch. Vo vzťahu obe strany potrebujú určitý priestor na to, aby sa vo vzťahu cítili bezpečne a stabilne. Ak sa však jeden cíti byť prenasledovaný, bude sa snažiť vzdialiť a nakoniec to môže urobiť aj tak, že bude flirtovať s inými. Riskantné na tom je práve to, že toto správanie sa môže zvrhnúť až do bodu, kedy už nie je cesty späť. 

Nebezpečný flirt

Nebezpečenstvo flirtovania mimo vlastného vzťahu spočíva  v tom, že nech je to akokoľvek, venujete svoju pozornosť a prejavujete svoju náklonnosť niekomu inému ako vášmu partnerovi/partnerke. Jednoducho, prekračujete hranice vášho vzťahu a do vášho vzťahu pozývate - z druhej strany nezvaného - hosťa. Nech už sú dôvody na flirt akékoľvek (potreba zdvihnúť si sebavedomie, pocit nudy vo vzťahu, alebo nedostatok pozornosti zo strany partnera/-rky), skúste sa o nich porozprávať s tým, koho sa týkajú – vašej manželky/ vášho manžela. 

prečo muži flirtujú

Čo  si tak zaflirtovať doma?

Ak budete pokračovať vo flirtovaní s vlastným partnerom/partnerkou a nebudete flirtovať s inými (čím by ste provokovali partnera/-rku, aby sa cítil/-a ohrozený/-á alebo nahnevaný/-á) a pritom budete úprimný/-á ku každému zaangažovanému (vrátane seba), potom pravdepodobne flirtujete z rovnakého dôvodu, ako váš partner/-ka – pretože môžete. „V podstate je to znakom zdravého vzťahu, ak človek cíti dôveru a zdržanlivosť“, hovorí Xuma. 

ZDROJ: www.fatherly.com

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: