10 prikázaní pre rodičov od muža, ktorý odmietol opustiť svoje deti

Marika Koscelníková | 14. Aug 2018
10 prikázaní pre rodičov od muža, ktorý odmietol opustiť svoje deti
foto: Janusz Korcak Foto: Repro foto YouTube

Všetci sa riadime vlastným inštinktom a snažíme sa vychovať deti čo najlepšie. Vodítkom pre rodiča je jediné: LÁSKA.

Janusz Korcak  (1878-1942), bol poľským učiteľom, lekárom a psychológom. Založil detský domov, kde uplatňoval na tú dobu svoje pokrokové pedagogické metódy. Chcel pre 200 zverených židovských detí vytvoriť spoločnosť, ktorá funguje na princípoch spravodlivosti, zodpovednosti a rovnosti. Podporoval ich nezávislosť.

Príchod nacistov znamenal pre neho a jeho deti koniec. Story jeho života je plná lásky a obety. V čase vojny sa vďaka svojim schopnostiam a knihám moholpred vlastnou smrťou zachrániť až 3 krát. Odmietol sa však vzdať svojich detí. Sprevádzal svoje deti do plynovej komory v Treblinke, kde spolu s nimi i zomrel.
 
V knihe Loving every child: Wisdom for parents nájdete množstvo krásnych myšlienok tohto výnimočného človeka.

10 prikázaní pre rodičov od Janusza Korczaka

1. Neočakávajte od dieťaťa, že bude plniť vaše ambície. Pomôžte mu stať sa tým, kým je ono samé - a nie tým, kým ste vy.

2. Neočakávajte od dieťaťa, že vám vráti všetko, čo ste do neho investovali. Dali ste mu jeho vlastný život. A ako by vám to mohlo splatiť? Ono dá život ďalšiemu človeku a to je nevratný čin vďačnosti.

3. Nevylievajte si svoj hnev na dieťati a neskôr sa v živote vyhnete nedorozumeniam. Žať budete len to, čo zasejete.

4. Nepozerajte na detské problémy zhora. Všetko v živote nám bolo dané podľa toho, čo dokážeme zvládnuť. Pamätajte, že detský život je rovnako náročný a môže byť dokonca ešte náročnejší, ako ten váš, až pokiaľ dieťa nezíska svoje vlastné skúsenosti.

5. Nezahanbujte deti!

6. Nezabúdajte, že tie najdôležitejšie stretnutia v živote sú stretnutia s deťmi. Venujte im viac pozornosti, pretože nikdy neviete, koho v tej detskej tvári skutočne stretávate.

7. Netrápte sa, že pre svoje dieťa niečo nedokážete urobiť alebo robíte málo. Pamätajte, že málo robí iba ten, kto neurobil všetko, čo bolo v jeho silách.

8. Dieťa nie je tyranom, ktorý ovládne celý váš život. Nie je to len vaše mäso a vaša krv. Je to vzácny dar – Pohár Života, ktorý vám bol daný, preto zapáľte jeho tvorivý plameň.

9. Naučte sa milovať aj cudzie deti. Nikdy nerobte cudziemu dieťaťu niečo, čo by ste neurobili vlastnému.

10. Milujte svoje dieťa, nech je akékoľvek. Netalentované, smoliarske, dospelé. Keď sa s dieťaťom zhovárate, radujte sa, pretože dieťa je sviatok, ktorý je zatiaľ s vami.

Desatoro lásky v rodine
Prečítajte si tiež:

Desatoro lásky v rodine

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: