Vysoko efektívne vzdelávanie

Vysoko efektívne vzdelávanie
3.1.2018 v kategórii Infošky, autor Redakcia, foto: istockphoto.com

Naše školstvo prechádza krízou, ktorú sa opakovane snažia predstavitelia rezortu naprávať narýchlo vytvorenými reformami a nedotiahnutými zmenami.

O tom, že dôsledná a poriadna zmena je potrebná a vyžaduje si čas, vás na našich stránkach pravidelne informujeme. No nie všetko je len čierne, sú i projekty, ktoré sa s úspechom etablovali. Jedným z nich je aj Vysoko efektívne učenie podľa Susan Kovalikovej, u nás známe aj pod pojmom Integrované tematické vyučovanie.

Čo je vysoko efektívne učenie?

Keď pani Susan nastúpila do školy, vedela čítať. Učenie a poznávanie bolo pre ňu životne dôležité, ale iba ticho sedieť v lavici a podľa pokynov vypĺňať predkladané papiere, to odmietala.

„Aj preto som veľa času trávila v riaditeľni,“ spomína s úsmevom autorka myšlienky Vysoko efektívneho učenia Susan Kovalik. Keď získala možnosť učiť deti, vedela, že tradičná výuka nie je nič pre ňu.

Našťastie sa dostala k istému výskumu o schopnostiach mozgu učiť sa. „Vďaka nemu som mohla vyvinúť model Vysoko efektívneho učenia. Ten tvrdí, že všetky deti sa chcú učiť. Chcú sa učiť veci, ktoré majú zmysel a sú praktické.“

Integrované tematické vyučovanie

Integrované tematické vyučovanie budované podľa modelu S. Kovalikovej bolo na Slovensku overované deväť rokov (1992 – 2001). Učitelia a školy, no najmä deti (a tým aj ich rodičia), ktorí si túto formu výuky mali možnosť vyskúšať, si len pochvaľovali.

Vyučovanie touto metódou je kreatívne, podporuje prirodzený detský „hlad“ po vedomostiach, je praktické, berie ohľad na individualitu dieťaťa, jeho nadanie, silnejšie i slabšie stránky. Bežná hodina netrvá klasických 45 minút, ale vyučovanie prebieha v tzv. blokoch trvajúcich 90 min.

Počas neho sa však striedajú aktivity – individuálna práca s tímovou, učivo sa overuje, prirodzene sa prelínajú predmety a využívajú sa medzipredmetové vzťahy; deti ani nezbadajú, ako im prešiel čas.

Aj takto môže vyzerať vyučovanie

 

                   

Ako prebieha vyučovanie?

O väčšine javov a vecí sa deti učia prakticky, priamo, prostredníctvom exkurzií, nielen abstraktne – z kníh, čo zároveň podporuje záujem i lepšie zapamätanie si učiva. Mnohým rodičom sa páči, že rána sa v škole začínajú pokojnou komunitou – žiaci sediaci v spoločnom kruhu, na zemi a vankúšoch si hovoria, kto sa ako má, čo koho trápi, prečo je smutný či veselý..., až postupne sa prejde k výuke.

Pozitívnym nástrojom je využívanie postupov, alebo akýchsi receptov na pozitívne zvládnutie bežných a opakujúcich sa situácií v triede. Deti vedia, ako sa v tej-ktorej situácii zachovať, čo bude nasledovať a prečo mohlo prísť ku konfliktu. Napríklad:

  • Postup pre triednu diskusiu
  • Používaj životné zručnosti a pravidlá.
  • Mimoriadnu pozornosť venuj aktívnemu počúvaniu a nezhadzovaniu.
  • Zdvihni svoju ruku, keď chceš vysloviť svoj názor.
  • Hovor hlasno a jasne.
  • Hovorí len jeden.
  • Sleduj postup pre návštevu.

Úloha učiteľa v integrovanom vyučovaní

„Sú tri veci, ktoré by mal byť učiteľ schopný poskytnúť študentom. Ako prvé: všimnúť si, keď prídu do triedy. Pozdraviť sa so žiakom, pozrieť sa mu do očí, povedať – „Som rada, že ťa dnes vidím!“

Po druhé: potrebujú mať plán hodiny na tabuli so zoznamom všetkých skvelých vecí, ktoré sa počas hodiny naučia. Preto majú dôveru v to, že viete, čo robíte.

A po tretie: rovnako učitelia musia byť schopní byť študentmi. Musia rozumieť, že učenie sa je najväčším darom, ktorý máme. Byť učiteľom znamená, že sa môžete neustále učiť a vedomosti zdieľať,“ uzatvára Susane Kovalik, učiteľka, ktorá sa už štyrikrát pokúsila nastúpiť na zaslúžený dôchodok, no vždy ju stiahli nové školy a výzvy pomôcť ďalším deťom, s ktorými to už iní vzdali...

Viac informácií získate aj na: www.skola21.sk alebo www.ask21.sk.