Si tu a teraz? Alebo KDE vlastne si, mama?

Redakcia | 4. jún 2019
Si tu a teraz? Alebo KDE vlastne si, mama?

Dieťa niečo nadšene šteboce a rodič sedí vedľa neho, s očami prilepenými na obrazovku svojho smartfónu. Je to také "normálne".

Vplyv mobilov na vzťahy rodičov a detí

Skupina vedcov z Bostonu si položila otázku – ako ovplyvňuje používanie mobilných zariadení interakciu medzi rodičmi a ich deťmi?

Možno si to ani neuvedomujeme, ale s mobilom v ruke reagujeme na svoje deti inak. Staneme sa neprítomnými pre deti. Vedia to a preto reagujú podráždene. Rovnako ako my.

Brexting počas dojčenia
Prečítajte si tiež:

Brexting počas dojčenia

Ako často používame mobilné telefóny v spoločnosti detí?

Výskumníci si vytipovali niekoľko zariadení rýchleho občerstvenia, kde mali možnosť pozorovať spolu 55 rodičov a ich detí v bežných, nelaboratórnych situáciách. Z nich 40 počas návštevy reštaurácie používalo mobilné zariadenia, a výskumníci si o ich konaní a interakcii s deťmi robili podrobné poznámky.

Dve dominantné témy, ktoré sa z ich pozorovaní vynorili, boli miera, do akej rodičov mobilné zariadenia pohltili (takže nevnímali požiadavky a potreby svojich detí) a ich následné reakcie na detské naliehanie. Niektorí rodičia dokázali obmedziť používanie smartfónov a tabletov na krátke okamihy, avšak našlo sa aj mnoho takých, ktorí doslova nevideli, čo sa okolo nich deje.

S tým súviseli aj ich reakcie na deti – keďže nereagovali na prvé známky detského nepokoja alebo ich požiadavky, drobci často začali reagovať testovaním hraníc alebo provokáciou, na čo rodič „stratil nervy“ a namiesto pokojného riešenia reagoval neprimerane (hrešením, kopnutím pod stolom, odtlačením ruky dieťaťa, ktoré sa snažilo získať rodičovskú pozornosť).

Našli sa však aj konštruktívne spôsoby používania mobilných zariadení, prispievajúce k rodinnej pohode – napríklad spoločné vyhľadávanie informácií, o ktorých sa rodičia s deťmi rozprávali, alebo pozeranie videa.

Negatíva používania nových technológií

Smartfóny a tablety vedia náš rodinný život v mnohom obohatiť, napríklad ak sa na nich s deťmi spoločne hráme alebo objavujeme svet. Ako každá nová technológia, aj ony môžu mať svoje negatíva.

Tento, svojho druhu zatiaľ ojedinelý výskum, poukázal na to, že si často ani neuvedomujeme, ako veľmi nás môže pohltiť virtuálny svet v čase, keď sme presvedčení, že sa plne venujeme svojim deťom – napríklad počas spoločného jedla v reštaurácii.

Preto ak máme pocit, že sa dieťa správa inak, ako by sme chceli, riešenie je niekedy veľmi jednoduché. Stačí sa zamyslieť nad tým, či sme naozaj plne prítomní tu a teraz, alebo sme v skutočnosti mysľou niekde úplne inde.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: