Športujú celé rodiny

UVSR | 4. Feb 2020
Športujú celé rodiny

Za posledné dva roky sa vďaka dotáciám na podporu rozvoja športu postavilo a obnovilo 645 detských ihrísk po celom Slovensku.

„Teší ma, že na športové ihrisko vybudované z dotácii Úradu vlády môžete natrafiť aj v malej dedinke v ktorejkoľvek časti Slovenska. A ktovie – možno práve tam vyrastá nový športový talent,“ hovorí Matúš Šutaj Eštok, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky o projekte Športové srdce Slovenska.

sportove srdce slovenska

Úrad vlády SR prišiel s projektom Športové srdce Slovenska. Za posledné dva roky sa práve vďaka dotáciám na podporu rozvoja športu postavilo a obnovilo 645 detských ihrísk po celom Slovensku. Ako táto iniciatíva vznikla? 

Úrad vlády SR poskytuje dotácie na podporu rozvoja športu už niekoľko rokov. Ide o dotácie na podporu projektov zameraných na výstavbu multifunkčných ihrísk, výstavbu detských ihrísk, údržbu ihrísk a štadiónov a inej športovej infraštruktúry a nákupu športovej výbavy. Zo začiatku sa dotácie poskytovali len na výstavbu multifunkčných ihrísk, ale postupne bola identifikovaná potreba riešiť zo strany štátu aj širšie spektrum pohybových možností pre deti a mládež.

Túto viacročnú aktivitu sme chceli jasne zjednotiť pod pekný a zmysluplný názov – označenie, ktoré by takéto projekty jednoznačnejšie a ľahšie komunikovalo verejnosti. Preto sme ju nazvali ako „Športové srdce Slovenska“.

Prekvapil vás záujem o dotácie? Aké projekty ste podporili? 

Určite prekvapil, záujem bol obrovský. Úrad vlády v roku 2018 po dvojročnej pauze vyčlenil na program Podpora rozvoja športu až 9 000 000 eur. V roku 2019 bolo na program vyčlenených najskôr 5 000 000 eur. Avšak veľký počet prijatých žiadostí avizoval potrebu navýšenia finančných prostriedkov. Vedenie ÚV SR reagovalo veľmi promptne a výzva bola navýšená na celkovú alokovanú čiastku 10 100 000 eur, takže mohlo byť podporených dvakrát viac projektov. Za posledné dva roky sa aj práve vďaka týmto dotáciám a projektu – Športové srdce Slovenska toho na Slovensku veľa urobilo. Podporilo sa postavenie a obnovenie 645 detských ihrísk, aby sa deti mohli hrať a zároveň sa zdravo hýbať. Ďalších 670 projektov sa podporilo nákupom novej športovej výbavy pre všetkých, ktorí chcú dosahovať lepšie výkony alebo jednoducho zdravšie žiť. Podporilo sa aj vybudovanie 226 moderných multifunkčných športovísk, kde sa zo zdravého pohybu môžu tešiť malí i veľkí. Ďalšie finančné prostriedky boli poskytnuté na výmenu umelého trávnika, na opravy a vylepšenie 291 existujúcich ihrísk, do ktorých sme tak vliali nový život.

Podarilo sa vybudovať aj 226 moderných multifunkčných športovísk, kde môžu športovať celé rodiny. V dnešnej uponáhľanej dobe práve mladé rodiny zápasia s časom aj priestorom na spoločne prežité chvíle... 

Aj toto je jeden z dôvodov, prečo sa snažíme podporovať rozvoj športu na Slovensku a ukázať tak, že aj štát, nielen komerčný sektor, má v záujme finančne prispievať na projekty vedúce k rôznym pohybovým aktivitám ako u detí – tak i dospelých, či celej rodiny. Verím, že keď budú mať vytvorené takéto  možnosti a priestor pre rôzne športové aktivity, nájdu si čas aj na aktívne prežitie spoločných chvíľ s rodinou.

Rodičia, ktorí svoje ratolesti aj osobným príkladom vedú k športu, majú s deťmi oveľa lepší vzťah a silnejšiu väzbu. Deti sa zdravšie stravujú, netrpia nadváhou, sú zodpovednejšie a nezľaknú sa problémov. Aký vzťah k športu má vaša rodina?  Nájdete si čas? Športujete spoločne?  

Zdravý životný štýl a aktívny pohyb patria k môjmu každodennému životu. Aj pri mojej náročnej práci si rád privstanem a nájdem si čas na návštevu posilňovne. Ale veľmi rád si aj zabehám. Len nedávno som sa stal otcom a preto chcem byť dobrým príkladom aj pre môjho syna a hlavne sa chcem udržiavať v dobrej kondícii, aby som s nim zvládal zdolávať prekážky spoločne. 

Ktoré reakcie na projekt Športové srdce Slovenska vás najväčšmi potešili? Je niečo, čo vás naopak zamrzelo? 

Teším ma ten obrovský záujem o dotácie a výborná spätná väzba zo strany prijímateľov dotácií. A samozrejme ma teší aj to, že projekt - Športové srdce Slovenska je určený pre všetkých - chudobných aj bohatých, malých aj veľkých. No napriek tomu veľa ľudí ani nepostrehne, že ihrisko, na ktorom sa práve hrá ich dieťa je postavené aj vďaka podpore Úradu vlády SR. Som presvedčený, že v športe si musia byť všetci rovní, pretože práve šport zotiera sociálne rozdiely. A zároveň ma teší to, že na športové ihrisko vybudované z dotácii Úradu vlády môžete natrafiť aj v malej dedinke v ktorejkoľvek časti Slovenska. A ktovie – možno práve tam vyrastá nový športový talent. 

Budú mať Slováci aj vďaka vašej iniciatíve zdravšie srdcia? 

Starať sa o rovnaký prístup k športovej infraštruktúre pre všetkých považujem za jednu z dôležitých úloh Úradu vlády SR. Vďaka dotáciám na podporu rozvoja športu sa nám už niekoľko rokov darí budovať a rozširovať túto infraštruktúru a umožniť tak prístup k športovým aktivitám čo najväčšiemu počtu ľudí. Verím, že aj vďaka projektu – Športové srdce Slovenska budú Slováci zdravší a rovnako tak aj ich srdcia.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: