MESTO LEVICE VĎAKA PODPORE ÚRADU VLÁDY SR ČAKÁ ROK ŠPORTOVÝCH PREMIEN.

PR | 3. Jan 2020
MESTO LEVICE VĎAKA PODPORE ÚRADU VLÁDY SR ČAKÁ ROK ŠPORTOVÝCH PREMIEN.
foto: PR

Úrad vlády SR prišiel s projektom Športové srdce Slovenska. Za posledné dva roky sa práve vďaka dotáciám na podporu rozvoja športu postavilo a obnovilo 645 detských ihrísk po celom Slovensku. Podarilo sa vybudovať aj 226 moderných multifunkčných športovísk, kde sa môžu stretávať a športovať celé rodiny.

V najväčšom okresnom meste na Slovensku, v Leviciach, vyrastie vďaka projektu „Športové srdce Slovenska jedno multifunkčné ihrisko, detské ihrisko a po dlhých rokoch budú zrekonštruované šatne v obľúbenej plavárni. Ihriská vzniknú v športovom areáli futbalového štadióna, kde sa všetko pekne prepojí a vznikne jeden moderný, viacúčelový športový areál. Deti a mládež budú na čerstvom vzduchu a všetky ihriská budú využívať úplne zadarmo. 

Samotný nápad, ale aj jeho realizáciu, si zobrala na svoje plecia Správa športových zariadení v Leviciach (SŠZ), ktorá je príspevkovou organizáciou mesta Levice a je akýmsi nositeľom športu v meste. Spomínanú organizáciu vedie riaditeľ Roman Takács, ktorý bol milo prekvapený úspešnosťou schválených dotácií pre tento rok 2020.

(na otázky odpovedá riaditeľ SŠZ)

Zapojili ste do projektu Športové srdce Slovenska, ktorý je realizovaný pod gesciou Úradu vlády SR. Zo štyroch podaných projektov ste získali dotácie na realizáciu troch z nich. Považujete to za úspech?

Jednoznačne áno. Podobné projekty sa snažíme písať už 20 rokov a táto podpora zo strany Úradu vlády SR nás príjemne  prekvapila, pretože takýchto výziev je žalostne málo. Podávali sme štyri žiadosti o dotáciu a s tromi sme uspeli. Samozrejme, je na mieste spomenúť aj projektovú manažérku mesta, a to Danku Kissovú, s ktorou naša SŠZ intenzívne spolupracuje pri písaní projektov.

Ktorý zo schválených projektov začnete realizovať ako prvý a približne v akom časovom horizonte? 

Začali sme už realizovať rekonštrukciu šatní v meste obľúbenej plavárni. Už dlhé roky sme sa snažili nájsť zdroje na ich obnovu a podarilo sa to práve teraz vďaka schválenej dotácii z Úradu vlády SR.

športove srdce slovenska

Najmä deti a mládež zo športových klubov budú mať dôstojné podmienky na prezliekanie sa pred plaveckým tréningom, a rovnako aj návštevníci, ktorí obľubujú plávanie počas celého roka. Na jar tohto roka plánujeme začať s výstavbou ihrísk, ktoré by mali byť dokončené a odovzdané do používania do 31. októbra 2020.

sportove srdce slovenska

Pre koho budú novovybudované ihriská určené?

Detské ihrisko budú využívať predovšetkým matky a otcovia s deťmi, pretože som sa často stretával s požiadavkou najmä mamičiek, aby sa v športovom areáli vybudovalo aj detské ihrisko. V športovom areáli sa nachádza aj bežecká dráha, futbalové ihrisko, plážový volejbal, zimný štadión a chýbalo už len multifunkčné a detské ihrisko. 

Multifunkčné ihrisko budú využívať najmä mladí ľudia vo veku od 12 do 18 rokov, športové kluby, ale aj športové triedy, ktorých  žiaci si radi na otvorenom priestranstve zahrajú napríklad basketbal alebo volejbal.

Plánujete ihriská aj slávnostne otvoriť a upozorniť na ne verejnosť?

Zatiaľ sme nad slávnostným otvorením neuvažovali.  Ak by bola požiadavka zo strany mesta, keďže sme mestská príspevková organizácia, tak to radi urobíme. Určite by to bolo aj efektívne a spropagovala by sa dobrá myšlienka: „V zdravom tele, zdravý duch“, a to najmä pre nasledujúce generácie. 

Myslíte si, že tento projekt z dielne Úradu vlády SR „ozdraví“ našu spoločnosť a Slovenky a Slováci budú mať zdravšie srdcia?

Určite, projekt Športové srdce Slovenska pomôže modernej výstavbe športovísk, aj rekonštrukcii existujúcich ihrísk, a tým bude motivovať deti a mladých ľudí viac športovať. Dovolím si tvrdiť, že to zvýši úroveň a záujem o šport na Slovensku.

Zapojili by ste sa do spomínaného projektu aj v budúcnosti? 

Zapojíme sa aj v budúcnosti, už máme pripravené projekty, do ktorých by sme sa radi v budúcom roku pustili. Uvažujeme nad zateplením budovy športovej haly, zimného štadióna, chceli by sme vybaviť ďalšie priestory a šatne telocvične T18. Všetky tieto aktivity a projekty sú pre nás dôležité, aby sme znížili energetickú náročnosť budov, kde športujú možno budúce hviezdy. 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: