Slováci chcú zachovať LETNÝ čas. Čo si o tom myslíte?

MK | 7. december 2018
Slováci chcú zachovať LETNÝ čas. Čo si o tom myslíte?

Obyvatelia Slovenska sú za zrušenie striedania letného a zimného času a chcú zostať pri letnom.

Výsledky prieskumu ukazujú, že veľká väčšina občanov Slovenska podporuje ukončenie striedania času. V prípade rozhodnutia o ukončení striedania by výrazne preferovali používanie letného času. 

Letný a zimný čas: Bude sa meniť?

Tento rok otvorila Európska komisia celospoločenskú diskusiu o ukončení striedania zimného a letného času. Výsledkom je návrh, aby sa striedanie času ukončilo a aby sa členské krajiny sami rozhodli, či si ponechajú zimný alebo letný čas. 

V prieskume sa za zachovanie striedania času sa vyslovilo 35% populácie Slovenska, zrušenie striedania času podporuje 65% obyvateľov. Zrušenie striedania času podporujú výrazne viac starší ľudia

Tá časť obyvateľstva, ktorá podporuje zrušenie striedania času (65% populácie), argumentuje hlavne tým, že striedanie času má zlý vplyv na ich organizmus (30%) a ďalších 15% uvádza, že majú problém si zvyknúť na zmenu času. Celkovo nejaký zdravotný dôvod uvádza až 52% tých, ktorí sú za zrušenie striedania času.

Podporovatelia zachovania striedanie času (35% populácie) argumentujú, že striedanie času je tradícia, ktorá sa osvedčila (40%). Ak by sa rozhodlo o zrušení striedania času, veľká väčšina obyvateľstva Slovenska by preferovala, aby sa používal letný čas.

O prieskume:  Všetky uvedené informácie pochádzajú z reprezentatívneho prieskumu na populácii Slovenskej republiky vo veku 15-79 rokov, ktorý realizovala agentúra Go4insight na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov v novembri 2018. 


Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: