RÚŠKA na školách - dôležitý preventívny krok

Redakcia | 3. Sep 2020
Povinnosť nosiť rúško v škole

Niektorí rodičia sa búria, nosenie rúška v škole má však svoj význam.

Tvárové rúško nás chráni vtedy, ak zakrýva ústa aj nosové dierky a je suché. Toto je dôvod, prečo by mali mať deti aspoň dve rúška.

Plátenné rúško má byť vyprané aspoň na 60°C, prípadne vyvarené a z oboch strán vyžehlené suchým teplom. 

Naučte deti, že s tvárovým rúškom manipulujeme prostredníctvom gumičiek alebo šnúrok. Po odstránení tvárového rúška je dôležité umyť si ruky mydlom a vodou, respektíve ich vydezinfikovať.

Neumytými rukami sa šíri až 80 % infekcií

Na dôkladné umývanie a dezinfekciu rúk je potrebné dbať pravidelne počas celého dňa - neumytými rukami sa šíri až 80 % infekcií. Nosením rúšok a hygienou rúk významne bránime nielen šíreniu ochorenia COVID-19, ale aj šíreniu mnohých ďalších akútnych respiračných ochorení, ktorých výskyt sa každoročne výrazne zvyšuje návratom žiakov do kolektívu po prázdninách.

Prečo má nosenie tvárových rúšok (nielen) v škole význam

Tvárové rúško je kľúčovou ochrannou pomôckou, ktorou zabraňujeme šíreniu nového koronavírusu do okolia. Vírus prenáša aj osoba bez príznakov ochorenia, ktorá nemusí vedieť, že je jeho nosičom, no je tiež infekčná.

V prípade ochorenia COVID-19 sú často bezpríznakové aj deti. Nosenie rúšok u detí na začiatku školského roka je dôležitý preventívny krok. Do kolektívu sa naraz vracajú po letných prázdninách státisíce detí a aj preventívnym nosením rúšok na školách vyvažujeme riziko šírenia ochorenia COVID-19 po dovolenkovom období.

Aké sú pravidlá nosenia rúšok na školách?

Povinnosť preventívneho nosenia rúšok pribudla počas prvých dvoch septembrových týždňov (2.09.2020 - 14.09.2020) pedagógom a odborným zamestnancom (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) a žiakom druhého stupňa základných škôl a študentom stredných škôl v rámci vyučovania.

Nosenie rúšok v triedach nie je povinné pre mladšie deti, teda tie, ktoré navštevujú predškolské zariadenia a prvý stupeň základných škôl (ide o ucelený a nemeniaci sa kolektív; deti nosenie rúšok ťažšie znášajú; ak ho však budú na tvári akceptovať, jeho nosenie odporúčame).

Nosenie rúšok je povinné aj pre pedagógov, odborných zamestnancov a všetkých žiakov v interiérových priestoroch s výnimkou času potrebného na konzumáciu jedál a nápojov. Pedagóg môže mať počas vyučovania v triede aj tvárový štít.

Tvárové rúško nespôsobuje vdychovanie vysokej koncentrácie oxidu uhličitého a nemá dopad na zdravie osoby

Táto dezinformácia môže vzniknúť z pocitu nedostatku vzduchu spojeného s nezvykom nosenia tvárového rúška. Jednorazové i plátenné masky sú porézne, čo umožňuje normálne dýchacie funkcie.

Zdroj: UVZSR

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: