Pre lepší štart do školy pomôže 45 minút

Pre lepší štart do školy pomôže 45 minút
30.1.2017 v kategórii Infošky, autor Redakcia, foto: istockphoto.com

Čakajú nás zápisy prváčikov a tak by vaše deti mali mať dostatok motivácie, aby sa do školy tešili. Naučia sa nové veci a strenú nových kamarátov. Čaká ich toho dosť, preto im to čo najviac uľahčime.

Neváhajte využiť nadchádzajúce voľné chvíle pracovných dní, no najmä víkendy a podporte ich kreativitu na rozvoj grafomotorických akognitívnych schopností. Sú určite lepšou alternatívou k nadmernému pozeraniu televízie, či hrám na tablete alebo mobile. Ak vám však nezostáva veľa času a chcete, aby sa vaše dieťatko rozvíjalo po všetkých stránkach a získalo aj čosi navyše, prihláste ich do jazykovej školy

„Prieskumy dokazujú, že imitácia spôsobu osvojovania si cudzieho jazyka ako toho materinského, ruka v ruke s učením cez všetky zmysly, interaktivitou, zapojením detí cez hru a osobné zážitky, pesničky, riekanky či tanec, vedie u dieťaťa k rýchlemu si osvojovaniu angličtiny, no tiež k zdokonaleniu sa v ďalších zručnostiach,“ objasňuje psychologička Mgr. Silvia Langermann, Ltc.

Helen Doron - hravá forma výuky angličtiny

Hodiny angličtiny Helen Doron začínajú nenásilným zopakovaním učiva, ktoré slúži na pozitívne upevňovanie vedomostí a to cez riekanky, pesničky a podobne. Pokračuje sa novou látkou – cez hru a zábavu. Tu ide o porozumenie preberaného učiva práve cez rozvoj grafomotorických činností - nalepovanie samolepiek, vyfarbovanie, vystrihovanie, prirodzené počítanie, usporiadavanie, ale aj tanec, pohyb a prácu s výukovými kartičkami aďalšími interaktívnymi materiálmi.

Celá hodina prebieha kreatívnou hrou a zapojením všetkých zmyslov dieťaťa. Využíva sa tiež opakovaný posluch a pozitívne upevňovanie vedomostí. Na kurzoch jazykovej školy Helen Doron detičky robia aj cvičenia BrainJog – ide o rozcvičku mozgu, ktorá kopíruje vek detí a charakter daného kurzu. 

45 minút prebehne raz – dva, takže sa dieťatko na ďalšiu hodinu veľmi teší. Doma ich čaká interaktívne výučbové DVD, CD, ale tiež možnosť využívať detský kútik Helen Doron s množstvom online aktivít, ktoré sú zábavné, edukatívne a pomáhajú malým študentom zlepšiť sa v angličtine aj doma.

„V deťoch podnecujeme kreativitu a kreativita má veľa ďalších nesporných výhod. Zlepší sa ich jemná aj hrubá motorika, rozšíria sa im komunikačné schopnosti aj koncentrácia, budú trpezlivejšie a čo je najdôležitejšie – vďaka týmto zručnostiam budú deti sebavedomejšie a navyše sa na našich hodinách aj dobre zabavia.

Na rozvoj grafomotorických, kognitívnych a komunikačných zručností sa zameriavame vo všetkých našich kurzoch,“ hovorí Katalin Deák, metodologička angličtiny pre deti od 3 mesiacov do 19 rokov a dodáva „Na každú vekovú kategóriu aj jazykovú úroveň máme pripravené špeciálne výučbové materiály, stačí sa len prihlásiť na ukážkovú hodinu zadarmo a osobne sa presvedčiť.“