Oplatí sa vám prejsť na rodičovský príspevok alebo poberať príspevok na starostlivosť o dieťa?

Oplatí sa vám prejsť na rodičovský príspevok alebo poberať príspevok na starostlivosť o dieťa?
15.1.2020 v kategórii Infošky, autor Marika Koscelníková , foto: istockphoto.com

Pokiaľ máte jedno dieťa, na ktoré poberáte príspevok na starostlivosť o dieťa, matematika je jednoduchá. Prejsť na rodičovský sa Vám oplatí viac.

Rodičovský príspevok

Kto dostane o 150 eur vyšší rodičovský príspevok? 

Na rodičovský príspevok vo výške 370 Eur mesačne majú nárok tie osoby, ktoré o príspevok požiadali  a ktorým sa pred vznikom tohto nároku vyplácalo materské na to isté dieťa.

Kto dostane o 50 eur vyšší rodičovský príspevok? 

Na rodičovský príspevok vo výške 270 Eur mesačne majú nárok tie osoby, ktorým sa pred vznikom tohto nároku nevyplácalo materské.

Zvýšený rodičovský príspevok príde na účet automaticky približne v polovici februára.

Príspevok na starostlivosť o dieťa

Príspevok na starostlivosť o dieťa je suma, ktorou štát prispieva rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti, na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa.
Príspevok na starostlivosť o dieťa sa nemení, tz. zostáva na maximálnej sume 280 eur v závislosti od nákladov na umiestnenie dieťa do jaslí alebo škôlky.

Pokiaľ sa vás týka vyšší rodičovský príspevok, oplatí sa vám viac. 
Ak máte v zariadeniach umiestnené dve a viac detí do troch rokov, oplatí sa vám zostať pri poberaní príspevku na starostlivosť o dieťa, keďže ten je vyplácaný na každé dieťa. Rodičovský poberáte len jeden. 

Chcete prejsť na poberanie rodičovského príspevku. Ako na to?

Navštívte Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v mieste vášho trvalého pobytu.

Požiadajte o odňatie príspevku na starostlivosť o dieťa a následne požiadajte o poberanie rodičovského príspevku. Poberať oba štátne príspevky nie je možné. Keďže tak veľa rodičov už urobilo, úrady sú pripravené a pomôžu vám s vybavením žiadosti. Obe tlačivá nájdete na stránke Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny

Zdroje: 
www.employment.gov.sk/sk/