NOVINKA: Predprimárne vzdelávanie bude pre všetky 5-ročné deti POVINNÉ

Redakcia | 21. Nov 2018
NOVINKA: Predprimárne vzdelávanie bude pre všetky 5-ročné deti POVINNÉ

Vláda SR sa dohodla na povinnom predprimárnom vzdelávaní pre všetky 5-ročné deti

Predstavitelia vlády SR sa dohodli na zavedení povinného predprimárneho vzdelávania pre všetky päťročné deti s platnosťou od 1. septembra 2020. Povinnosť absolvovať predškolskú prípravu by bola zavedená rok pred začiatkom povinnej školskej dochádzky.

Predprimárne vzdelávanie bude povinné

 „Od septembra 2020 budeme môcť poskytnúť predprimárne vzdelávanie pre všetky deti od 5 rokov. Týmto krokom dosiahneme zaškolenosť najmä u detí z marginalizovaných rómskych komunít a zo sociálne znevýhodneného prostredia a predpokladáme tiež zlepšenie výsledkov v medzinárodných testovaniach,“ dodala po skončení rokovania vlády ministerka školstva Martina Lubyová..

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripraví legislatívu, ktorá umožní zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania. Predchádzať tomu budú musieť aj intenzívne rokovania so zástupcami miest a obcí ako zriaďovateľmi materských škôl, pretože realizácia tohto kroku bude mať vplyv na ich rozpočet.

Do uvedeného termínu budú mať zriaďovatelia materských škôl ešte priestor na zabezpečenie potrebného počtu miest pre päťročné deti. Využiť na to môžu napríklad aj finančné prostriedky z eurofondov, ktoré sú určené na tento účel. 

Zdroj: www.minedu.sk

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: