(NE)bezpečné detské ihriská?

Redakcia | 2. marec 2021
Nebezpečné ihriská

"Ak z ihriska nemáte dobrý pocit, tak dieťa na neho radšej nepúšťajte“, upozorňuje autorizovaný architekt Juraj Jurík.

Zanedbaná bezpečnosť, nepravidelná údržba,  žalostný stav niektorých detských ihrísk na Slovensku mal zmeniť Zákon č. 371/2019 o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska. Tento však bol v platnosti necelý rok, poslanci ho zrušili. 

Prečo to nie je dobrý krok a ako by mali vyzerať bezpečné ihriská, na ktorých sa hrajú deti? Odpovedá autorizovaný architekt Juraj Jurík.

Bezpečné ihriská pre deti - aké by mali byť?

V prvom rade by mali mať reálny dopadový povrch, ktorý tlmí pád z herného zariadenia. Častokrát sa stáva, že je ihrisko osadené len na tráve a tá sa po krátkej dobe používania (z pravidla 2-3 týždne) vydupe na tvrdú udusenú hlinu bez tlmiacej schopnosti. Prípadne je realizovaný len na oko vyzerajúci dopadový povrch v podobe pár centimetrovej vrstvičky štrku, kôry, štiepky... Vrstva tlmiaca pád pri sypkých materiáloch (plavený štrk, piesok, štiepka kôra a ich správna frakcia) musí byť minimálne 300-400mm podľa výšky pádu herných prvkov. Je v tom započítaná rezerva 100mm pre presun sypkého materiálu.

Takže v praxi pod hojdačkou aj počas užívania hojdačky v najtenšom mieste by mal byť sypký materiál aspoň vo vrstve 200mm!!! Toto je v 90% prípadoch štandardný problém ihrísk v našej krajine.

Ďalej by mali byť samotné herné prvky v dobrej kondícii a správne navrhnuté a zrealizované – podľa platnej bezpečnostnej normy STN EN 1176. Investor by sa mal pri návrhu projektu a následnej  výstavbe obrátiť na odborníkov a prípadne si nezávisle preveriť ich kvalitu výstupov cez tretiu stranu formou vstupnej kontroly uvedenia ihriska do prevádzky. Za tých pár desiatok € to stojí mať istotu, že ihrisko pred tým, ako ho začnú používať deti skutočne spĺňa všetky bezpečnostné parametre podľa normy na bezpečnosť.

Tento rok priniesol aj zrušenie Zákona č. 371/2019 o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska. Neprimerane prísnou reguláciou a požiadavkami na certifikáciu a bezpečnosť ihriska zdôvodňovalo Ministerstvo hospodárstva SR nezáujem o stavanie nových ihrísk pre deti. Čo od tohto zrušenia požiadaviek na bezpečnosť môžeme očakávať v praxi? 

Zrušený zákon mal za úlohu reálne kontrolovanie platnej euronormy, ktorá je v praxi už vyše 10 rokov, ale častokrát sa nedodržiava. A až pri vzniku vážneho úrazu s trvalými následkami, alebo smrťou sa kontroluje, či bolo všetko zrealizované podľa platnej normy. Zákon, ktorý platil od 1.1.2020, vyžadoval od investorov uvedenie ihriska do prevádzky skontrolovaním nezávislou odbornou inštitúciou, čím sa zabezpečila dvojitá kontrola – bol skontrolovaný projekt a následná realizácia. Odhalili sa prípadné nedostatky ešte pred tým, ako sa mohol stať úraz.

Ďalšou povinnosťou bolo, že mala byť vykonaná hlavná ročná kontrola – podľa zákona 1x za 24 mesiacov a podľa normy EN 1176 1x za rok. Touto pravidelnou ročnou kontrolou by sa zabezpečilo sledovanie ihrísk, či sú v prevádzkyschopnom stave. Je to podobné ako pri STK pre automobily. Auto bez primeraného technického stavu nemôže ísť na vozovku a ohrozovať bezpečnosť cestnej premávky (nefunkčné brzdy, svetlá, smerovky...).

Tak isto ihrisko, ktoré sa rozpadá, by malo byť buď opravené, alebo vyradené z prevádzky, aby neohrozilo zdravie a život hrajúcich sa detí. Toto sa žiaľ v praxi častokrát  nedeje (česť výnimkám, ktoré dbajú na stav ihriska ktoré prevádzkujú).

Argumenty, že neprimerane prísna regulácia odradí od výstavby ihrísk nie je na mieste. Prevádzkovatelia ihrísk majú už vyše 10 rokov povinnosť udržiavať ihriská v dobrom technickom stave, ale celoplošne sa to nedeje. Času na splnenie si požiadaviek normy bolo už dosť. Zrušenie zákona prinesie opätovnú pasivitu prevádzkovateľov ihrísk (sú to najmä mestá, obce a podobne) a k zrušeniu nefunkčného ihriska zrejme dôjde až keď sa na ihrisku stane vážny úraz a bude sa tento úraz vyšetrovať, alebo medializovať.

 Bezpečné detské ihriská

Ako budú po novom kontrolované detské ihriská a ich bezpečnosť? 

Legislatívne nijako. Bude to na dobrovoľnosti správcov ihrísk. Jediný tlak na kontrolu môže priniesť medializácia, alebo nedajbože úraz a následný administratívny proces.

Na aké ihrisko by ste pustili bez problémov hrať sa svoje dieťa? Ako by podľa vás mali a mohli vyzerať ihriská u nás? 

Našťastie aj u nás, a tým myslím plošne celú republiku, existujú nové aj staršie ihriská budované odborne a sú subjekty, ktoré sa o svoje ihriská príkladne starajú.  Rodič by si mal všímať kondíciu ihriska – v prvom rade existenciu dopadového povrchu, celkový technický stav, odstupové vzdialenosti medzi hernými prvkami... ak sú herné prvky medzi sebou bližšie ako 2m, prípadne ak je blízko plot, lavička, lampa, smetný kôš... tak tu niečo nebolo zrealizované v súlade s bezpečnosťou.

Ak sú navyše herné prvky hrdzavé, trčia z nich ostré časti, triesky a podobne, ak vykazujú stopy vandalizmu, tak je zanedbaná buď údržba, alebo je v neporiadku kvalita herného prvku ako takého.  Je to ťažko zhrnúť pár vetami.

Ak z ihriska nemáte dobrý pocit, tak tam svoje dieťa radšej napúšťajte.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: