Materská dávka: Od budúceho roka sa má umožniť súbežné poberanie obomi rodičmi

Materská dávka: Od budúceho roka sa má umožniť súbežné poberanie obomi rodičmi
14.6.2018 v kategórii Infošky, autor Redakcia, foto: istockphoto.com

Má ísť o prípady, kedy otec po dohode s matkou prevzal do starostlivosti dieťa a matka sa súčasne stará o ich ďalšie dieťa.

Od začiatku budúceho roka sa má umožniť obom rodičom súbežné poberanie materskej dávky zo
Sociálnej poisťovne. Má ísť o prípady, keď otec po dohode s matkou prevzal do starostlivosti dieťa a matka sa súčasne stará o ich ďalšie dieťa.

Materská dávka

Priemerná mesačná suma materského pre ľudí, ktorí si uplatnia súbežné poberanie materskej dávky, by mala v budúcom roku predstavovať zhruba 727 eur, v roku 2020 približne 762 eur a v roku 2021 asi 802 eur.

Suma materskej dávky sa od začiatku mája minulého roka zvýšila zo 70 % na 75 % z hrubej mzdy.
Matka, ktorá je tehotná, alebo sa stará o narodené dieťa, má nárok na materskú dávku, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.

Dĺžka poberania materskej dávky

Matka môže materskú dávku dostávať 34 týždňov, osamelá matka 37 týždňov. Otec dieťaťa má nárok na materskú dávku najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu matky. Materskú dávku môže
otec dostávať 28 týždňov,
pričom túto možnosť musí využiť najneskôr do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa.

Zdroj: MPSVR.sk