Buďme pozorní voči svojmu okoliu. Dnes je svetový deň prevencie samovrážd

Buďme pozorní voči svojmu okoliu. Dnes je svetový deň prevencie samovrážd
10.9.2018 v kategórii Infošky, autor Marika Koscelníková, foto: istockphoto.com

Ľudia, ktorí o odchode zo sveta uvažujú, vysielajú varovné signály. Často ich prehliadame a bagatelizujeme.

Partneri, rodina, deti, kamaráti....bezmocnosť a strata motivácie k životu. Hľadanie úniku a ukončenie svojich problémov. Tak veľa záleží na podpore a ochote pomôcť. Tak veľmi sa stávame slepými, keď niekto o pomoc kričí.  Takmer polovica ľudí, ktorí si siahli na život sa len snaží na seba upozorniť.

Mladí ľudia sú ohrození na sociálnych sieťach

Organizované samovraždy na sociálnych sieťach sa stali fenoménom najmä pre mladých ľudí. Staňme sa pozornejšími voči problémom ostatných. Buďme nablízku svojim deťom a počúvajme, čo hovoria.

(Veľká Británia, 2007:

Kevin Neil Whitrick, shyboy_17_1 bol pravidelným návštevníkom četovacej miestnosti. Zároveň sa stal prvým človekom, ktorý spáchal samovraždu online, obesil sa. Ostatní návštevníci četu sledovali prenos cez webkameru a niektorí ho pri jeho čine povzbudzovali. Žiadny z nich nezavolal pomoc.)

Na Slovensku ukončilo svoj život v minulom roku 506 ľudí

Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií, v minulom roku na Slovensku ukončilo život samovraždou 506 osôb (410 mužov a 96 žien). O samovraždu sa pokúsilo 841 osôb (462 mužov, 379 žien), z nich bola takmer polovica definovaných ako demonštratívne pokusy, teda bez naozajstného úmyslu ukončiť život, ale so zámerom upozorniť svoje okolie na nevyriešené problémy.
 
Najviac samovrážd spáchali ľudia vo veku 50 až 59 rokov (86 mužov a 23 žien). Štatistika zachytáva aj 3 samovraždy maloletých dievčat a 14 samovrážd mladistvých vo veku 15 až 19 rokov (13 z nich sa týkalo chlapcov).

Samovražedné pokusy boli oproti samovraždám častejšie v nižšom veku

Najviac ich bolo nahlásených vo vekovej kategórii 20 až 29 rokov (188 pokusov) a 30 až 39 rokov (182 pokusov). 
 
Motiváciou pre pokus ukončiť život boli najmä rodinné problémy (41,4 %), vnútorné osobné konflikty (14,5 %) a existenčné problémy (8,3 %). U detí a mladistvých do 19 rokov boli hlavným motívom rovnako konflikty a problémy v rodine (43,4 %), nasledovali školské problémy (16,3 %).

Zdroj údajov: http://www.nczisk.sk