Úrazy detí v domácnosti - popáleniny

MUDr. Katarína Špačková | 29. Dec 2010

Popálenina je jedným z najzávažnejších poranení. Je spôsobená kontaktným účinkom vysokej teploty na povrch ľudského tela.

Popálenina je jedným z najzávažnejších poranení. Je spôsobená kontaktným účinkom vysokej teploty na povrch ľudského tela. Vyvoláva miestne a celkové zmeny, ktoré môžu viesť k ohrozeniu života zraneného.

Závažnosť popálenín je daná dvoma okolnosťami:

Rozsahom popálenia
Popáleniny presahujúce u dospelých viac než 20 % povrchu tela, treba pokladať za závažné, môžu sa celkovo prejaviť šokovým stavom.

 • U detí je rizikové percentuálne postihnutie povrchu tela závislé aj od veku dieťaťa:
  • u 2- až 10-ročných detí je závažný rozsah väčší než 10 % povrchu tela,
  • u 10- až 15-ročných rozsah väčší než 15 % povrchu tela.

 Pamätajte si!
Plocha dlane ruky popáleného = 1 % povrchu, u detí 1,5 % povrchu tela.

Hĺbkou (stupňom) popálenia
 • I. stupeň – začervenanie kože, netvoria sa pľuzgiere,
 • II. stupeň – začervenanie s tvorbou pľuzgierov a silnou bolesťou popálených plôch,
 • III. stupeň – odumretie tkanív prejavujúce sa bielo-šedou farbou, s olupujúcimi sa príškvarkami a šedozelenými krátermi. Len malá bolestivosť.

 

Prvá pomoc

 • Predovšetkým poskytnite technickú prvú pomoc: uhaste horiaci odev, odstráňte žeravý predmet a pod.
 • Odstráňte horľavé látky z okolia.
 • Z popálenej plochy nestrhávajte prichytený odev a neodstraňujte priškvarené pevné látky. Odstráňte však tesné predmety – hodinky, prsteň, náramok atď. – skôr než zaškrtia opúchajúcu postihnutú časť tela.
 • Popálenej plochy sa, ak je to možné, nedotýkajte, nepreťahujte cez ňu zašpinenú látku, nezasypávajte ju, nevtierajte do nej olej ani masť.
 • Čo najskôr ponorte popálenú plochu do čistej studenej vody (pitná voda). Ak je to možné, držte popálenú plochu pod tečúcou vodou (napr. pod sprchou). Ochladzujte, kým sa nezmierni bolesť.
 • Ak nie je možné popálenú plochu ponoriť, priložte na ňu alebo ju obaľte vlhkým čistým kusom látky, ktorú ste namočili do studenej vody. Môžete priložiť aj igelitové vrecko s ľadom alebo zmrzlinou (či vrecko s napr. mrazenou zeleninovou zmesou).
 • Neochladzujte príliš rozsiahle popáleniny, popáleniny so strhnutými pľuzgiermi a popáleniny III. stupňa. Iba ich zabaľte do čistého kusa látky.

 Pamätajte si! Chladenie popálenej plochy podstatne zmierni bolesť a znižuje prienik tepla.

 • Po chladení prekryte popálenú plochu čistou, najlepšie vyžehlenou a bielou vreckovkou, uterákom, plachtou... Na toto krytie, zvlášť ak bolesť trvá, môžete priložiť igelitové vrecko naplnené studenou vodou, ľadom či zmrzlinou.

 Pamätajte si! Popáleniny, hlavne II. a III. stupňa, sa ľahko infikujú!

 • Urobte všetky protišokové opatrenia: zabezpečte poranenému pokojné prostredie pri izbovej teplote, prikryte ho zľahka tak, aby si udržal telesnú teplotu, upokojujte ho, nech zaujme takú polohu, ktorá mu prináša najväčšiu úľavu.
 • Ak je postihnutý smädný, dajte mu piť vodu podľa potreby. Ak máte k dispozícii soľ, pridajte do litra vody zarovnanú čajovú lyžičku soli. Voda sa nesmie podávať len postihnutým, ktorí nie sú pri plnom vedomí alebo vracajú, prípadne majú popálenú sliznicu úst či dýchacie cesty.

 Pamätajte si! V prvých štyroch – ôsmich hodinách je popálený človek ohrozený predovšetkým šokom z veľkej straty tekutín.

 • Zabezpečte zdravotnícku pomoc všetkým postihnutým, u ktorých je popálená plocha väčšia než dlaň ich ruky!

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: