Úlohy z matematiky: Viac škody ako úžitku?

Michaela Klamová | 5. jún 2024
Úlohy z matematiky: Viac škody ako úžitku?

Rodičov aj učiteľov by sme mohli rozdeliť do dvoch skupín – tých, čo vidia v domácich úlohách zmysel a tých, ktorí si myslia, že sú zbytočné a zaťažujúce. Práve tejto skupine dáva nová kanadská štúdia za pravdu.

Úlohy z matematiky - záťaž pre rodičov?

Úlohy z matiky bývajú problematické a často potrápia aj samotných rodičov. Mnohé postupy a metódy počítania sa za posledné roky zmenili, a tak sa rodičia musia nové prístupy učiť zároveň s deťmi. Domáce úlohy tak zasahujú do rodinného času, občas sa posunie aj čas večierky, čo vedie k nedostatku spánku a celková frustrácia z úloh dopadne aj na ostatných členov rodiny.

Ďalší problém, na ktorý autori štúdie upozorňujú, je podporovanie stereotypov. Pomoc s domácimi úlohami je obyčajne na pleciach mám, ktoré, ak nedokážu pohnúť s matematickou úlohou, skĺznu často k poznámkam typu „dievčatá na matiku nemajú bunky“, čo môže dievčatá negatívne ovplyvniť nielen počas ich štúdia, ale neskôr aj počas kariérnych rokov.

Zdroj: www.sciencealert.com

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: