Správny zrak už odmalička... Čo nezanedbať a na čo si dať pozor, keď dieťa škúli...

Silvia Müllerová | 8. Aug 2016
Správny zrak už odmalička... Čo nezanedbať a na čo si dať pozor, keď dieťa škúli...

Škúli vaše bábätko a počuli ste, že z toho vyrastie? Občasné striedavé zabiehanie očí hneď po narodení až do šiesteho mesiaca života môže byť fyziologické, keďže v tomto veku u detí neexistuje ešte žiadna spolupráca očí, ale...

Detský zrak sa vyvíja postupne, pri niektorých problémoch je však dobré spozornieť

Medzi tieto problémy patrí:

 • ak vaše dieťa škúli,
 • drží hlavu nakrivo,
 • je svetloplaché alebo nereaguje na svetlo,
 • robí grimasy,
 • naráža do nábytku, potkýna sa,
 • má  problémy, keď je šero.

Škúlenie alebo strabizmus

Oči sú fyziologicky pri priamom pohľade do diaľky v rovnobežnom postavení. Akákoľvek odchýlka od tohto rovnobežného postavenia sa nazýva škúlenie – strabizmus.

Postavenie a pohyby očí zabezpečujú vonkajšie očné svaly, ktoré fyziologicky rovnomerne pôsobia a tým zabezpečujú rovnobežné postavenie a pohyblivosť očí všetkými smermi. Porucha činnosti ktoréhokoľvek očného svalu zapríčiňuje zabiehanie oka, škúlenie.

Škúlenie je sprevádzané aj závažnou poruchou zraku. U zdravého človeka je postavenie očí pri pohľade do diaľky rovnobežné. Ak sa pre nejakú príčinu jedno oko odchyľuje od tohto postavenia, takéto nesymetrické postavenie znemožňuje správnu spoluprácu očí a vzniká tupozrakosť škúliaceho oka.

Škúliace oko zaostane vo vývoji. U zdravého oka sa obraz vytvára v centrálnej jamke sietnice. U škúliaceho oka sa však obraz vytvára na inom mieste a preto je menej kvalitný. Mozog, aby sa vyhol dvojitému videniu, tento obraz potláča a vznikne tzv. tupozrakosť.

Test na škúlenie:

Postup:
Držte dieťa tak, aby malo hlavu rovno. Váš pomocník mu zasvieti do očí svetlo. Potom zakryte jedno očko a všimnite si, či sa po odkrytí pohybuje. Rovnako vyšetrite druhé očko.
Reakcia:
Svetelný reflex by mal byť rovnaký v oboch očiach. Oko, ktoré neškúli, sa pri odkrytí pohybuje.
Opatrenia:
Škúlenie sa u detí testuje v 6., 9. a 12.mesiaci. Ak vaše dieťa škúli, mali by ste sa v ktoromkoľvek veku poradiť s lekárom.

Príčiny škúlenia:

 • prítomnosť refrakčnej chyby (najčastejšie) a to krátkozrakosť, ďalekozrakosť alebo astigmatizmus (porucha videnia spôsobená nesprávnym zakrivením očnej rohovky)
 • niektoré očné ochorenia - ochorenia sietnice (nádory, zápaly), ochorenia šošovky (vrodený šedý zákal)

Škúlenie sa môže manifestovať v ktoromkoľvek období detského veku. Občasné striedavé zabiehanie očí hneď po narodení až do šiesteho mesiaca života však môže byť fyziologické, keďže v tomto veku u detí neexistuje ešte žiadna spolupráca očí.

Dieťa sleduje okolie raz jedným, raz druhým okom. Od šiesteho mesiaca života sa postupne vyvíja spolupráca očí a úroveň videnia, ale až v 5.roku života sa dosiahne stupeň videnia dospelého človeka.

Zabiehanie očí sa často prejaví u detí po prekonanej chorobe, hlavne po horúčkovitom stave alebo po úraze. Osobitnú skupinu tvoria škúliace deti s neurologickým ochorením, ako napríklad detská mozgová obrna alebo iné ochorenia centrálneho nervového systému.

Ak dieťa zaškúli do pol roka života, je to normálne

Ak škúli aj neskôr, potom už treba zájsť k lekárovi. Za škúlením sa totiž môžu skrývať aj mnohé závažnejšie očné choroby. Ak je jeden z rodičov tupozraký, je dobré dieťa zaviesť na kontrolu k odborníkovi a vylúčiť chybu u dieťaťa. Ak sa začne liečba do šiestich rokov veku, dieťa má šancu vidieť bez problémov.

Prečítajte si aj:  Keď dieťa škúli

Priebeh neliečeného škúlenia je nepriaznivý

Je dôležité začať liečenie už v útlom veku a zistiť príčinu škúlenia. Pri dioptrickej chybe je potrebné nosiť okuliare trvale.

Nevyhnutné je zabrániť vzniku tupozrakosti – zakrývaním neškúliaceho oka okluzorom. Tým nútime dieťa, aby sa pozeralo slabším okom.

Čím viac je škúliace oko zrakovo namáhané, tým je väčší predpoklad úpravy zrakovej funkcie. Veľmi dôležitá je spolupráca rodičov a vyžaduje si to veľa trpezlivosti.

Na cvičenie tupozrakosti nadväzuje nácvik správneho postavenia a spolupráce oboch očí. Na takéto cvičenie je zamerané špeciálne pracovisko- ortoptika, ktoré je vybavené rôznymi prístrojmi, pomocou ktorých sa cvičí spolupráca oboch očí.

Všetky spomínané metódy sú neoperačné. Ak s nimi nemáme dostatočný úspech, najmä ak je úchylka škúlenia veľká, je potrebná chirurgická liečba. Operáciou sa zmenší veľkosť úchylky, ale nemožno ňou odstrániť tupozrakosť. No zlepšia sa podmienky pre jej liečbu. Na operáciu preto nadväzuje ortopticko – pleoptická liečba (zakrývanie oka).
 

Niekoľko dôležitých rád pre rodičov, čo si treba všímať u dieťaťa po narodení z očného hľadiska:

 • Všímať si reakciu dieťaťa na zrakové podnety a to aj bez zvukového efektu. Je vhodné porovnať obe oči (realizuje sa to zakrytím jedného oka). Takto sa zistí stranový rozdiel vo videní.
 • Sledovať postavenie a pohyblivosť očí všetkými smermi. Úklon hlavy na stranu taktiež môže mať očnú príčinu.
 • V prípade pozitívnej rodinnej anmnézy, ako je výskyt škúlenia alebo refrakčnej chyby (uvedené vyššie), alebo inej vrodenej chyby oka, je vhodné čo najskôr ísť na preventívne očné vyšetrenie.

Názory, že dieťa, ktoré škúli, stačí vyšetriť až po roku života a že škúlenie je len kozmetický defekt, sú nesprávne. Preto ak rodič zistí u dieťaťa akúkoľvek odchýlku od normy v očných prejavoch, po konzultácii s detským lekárom, by mal čo najskôr vyhľadať očného lekára.

Ten po vyšetrení stanoví diagnózu a zvolí postup liečby. Jedine včasná a správna liečba škúlenia zabezpečí prevenciu alebo liečbu tupozrakosti a správny vývoj spolupráce očí. Je to dôležitý faktor, ktorý ovplyvní možnosť výberu povolania u dieťaťa v neskoršom veku.

Čítajte tiež:  Tehotenstvo a zhoršený zrak

 

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: