Škúlenie (strabizmus) u detí

PaedDr. Dagmar Baluchová | 2. marec 2017
Škúlenie (strabizmus) u detí

Táto pomerne častá zraková porucha postihuje v rovnakej miere chlapcov aj dievčatá. Často ide o dedičný vplyv, avšak zabiehanie očí sa u detí môže prejaviť aj po prekonanej chorobe, najmä po horúčkovitom stave alebo úraze.

Osobitnú skupinu tvoria škúliace deti s neurologickým ochorením, ako napr. detská mozgová obrna či iné ochorenia centrálneho nervového systému.

Čo je škúlenie

Škúlenie nepredstavuje len kozmetický defekt, ide o závažnú špecifickú poruchu zraku. Zdravý človek pri pohľade do diaľky hľadí rovnobežne. Ak sa z určitej príčiny jedno oko začne uchyľovať do niektorého smeru, dochádza ku škúleniu. Spolupráca očí prestáva fungovať, vzniká tupozrakosť škúliaceho oka. 

Prečítajte si: Ako vidí vaše bábätko? Vyskúšajte očný test

U akých detí sa škúlenie vyskytuje

  • objavuje sa asi u každého 30. dieťaťa
  • časté je u predčasne narodených detí
  • 30 % prípadov vzniká v 1. roku života

Delenie, podľa toho, kam očko zabieha

1. 
  • konvergentný – oko zabieha dovnútra (najčastejší typ)
  • divergentný – oko zabieha von
  • vertikálny – oko sa  odchyľuje nahor alebo nadol
2.
  • fixný – stále zabieha to isté oko
  • alternujúci – striedavo zabiehajú obe oči 

   

Liečba ochorenia a operácia

Platí, že čím skôr sa začne s liečbou, tým je väčšia šanca na odstránenie škúlenia. Preto je potrebné už pri prvých príznakoch vyhľadať odborníka. Prax potvrdzuje, že ak sa s liečbou nezačne do 6. roku veku, očnú chybu sa už len veľmi ťažko podarí odstrániť.

Počiatočným krokom je korekcia okuliarmi. Aby sa zabránilo rozvinutiu tupozrakosti, prekrýva sa zdravé oko okluzorom. Škúliace oko je tak nútené namáhať sa pre správne videnie. Špeciálna práca s okom spočíva aj v rôznych pleoptických a ortoptických cvikoch.

Ak liečba okuliarmi nepostačuje, odporúča sa operácia.

Jej cieľom je taká korekcia, aby boli obe oči v rovnomernom postavení. V mnohých prípadoch jedna operácia nepostačuje, pretože po rokoch sa môže škúlenie objaviť opäť. 

Prevencia pred škúlením

Rodičia by si pri podozrení na škúlenie mali u svojho dieťaťa všímať varovné príznaky, ako nakláňanie hlavy na jednu stranu, svetloplachosť, nápadne veľké oči, dieťa naráža do predmetov, pozerá televízor príliš zblízka, má nechuť čítať.

K poškodzovaniu zraku a ďalším očným chybám môže taktiež viesť pridlhé hranie sa na počítači, čítanie kníh s baterkou v posteli, hranie sa so svietiacim mobilom v tme, prižmurovanie očí... 

 

OKLUZOR

Ide o prostriedok na zakrytie oka používaný pri liečbe detskej škuľavosti a tupozrakosti. Na začiatku používania si musí dieťa zvyknúť orientovať sa so slabším okom. Od rodičov to vyžaduje zvýšenú starostlivosť, aby si dieťa neublížilo a aby okluzor neskladalo.

Druhy okluzorov

Náplasťový – prilepuje sa na pokožku tak, aby dokonale kryl lepšie vidiace oko. Na noc sa skladá. 
Gumový – obsahuje prísavku na okuliare, jeho nevýhodou je, že pri čiastočnom odlepení alebo posunutí môže dieťa cezeň podkukovať.   
Látkový okluzor – podobné riziko ako u gumového.

Prečítajte si: Správny zrak už odmalička... Čo nezanedbať a na čo si dať pozor, keď dieťa škúli...

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: