Rodičia piatakov, pozor!

Redakcia | 27. Feb 2017
Rodičia piatakov, pozor!

Ak máte doma piataka, možno uvažujete o tom, či by nemal pokračovať v štúdiu na osemročnom gymnáziu. Ponúkame vám základné informácie.

Komu sú určené osemročné gymnáziá? 

Sú určené nadaným žiakom a výrazným študijným typom, ktorí učenie na I. stupni ZŠ zvládajú bez problémov a dosahujú výborné výsledky. 

Aké predpoklady by mal spĺňať piatak, ktorý chce študovať na osemročnom gymnáziu?

  • v prvom rade by mal mať dokonale zvládnuté učivo prvých piatich ročníkov ZŠ,
  • mal by byť intelektuálne zvedavý, zaujímať sa o svet okolo seba a o to, ako veci fungujú,
  • mal by to byť študijný typ, ktorému nerobí problém prečítať si nejaký „odborný“ či učebnicový text, porozumieť mu, pochopiť nové pojmy, ktoré sa v ňom vyskytujú, byť schopný svojimi slovami ho zreprodukovať a sformulovať jeho hlavnú myšlienku,
  • mal by mať bohatú slovnú zásobu,
  • mal by sa bez problémov učiť cudzie jazyky,
  • mal by byť schopný zovšeobecňovať, riešiť matematické problémy primerané veku.
Postup pri podávaní prihlášok na 8-ročné gymnáziá podľa Vyhlášky MŠ č. 245/2008 Z.z. o prijímaní na štúdium na stredné školy:

Prihlásiť sa môže každý žiak, ktorý v tomto školskom roku navštevuje piaty ročník základnej školy. Prihlášku si rodič podá v základnej škole, ktorú žiak navštevuje. Treba tak učiniť do 10. apríla 2017. Prijímacie skúšky sa budú konať 9. a 11. mája 2017 z matematiky a zo slovenského jazyka. Druhé kolo prijímacích skúšok sa bude konať 20. júna 2017.

Prečítajte si: ...Pán učiteľ, viem, že slabo číta, ale čo s tým...

Prečítajte si: Logické myslenie a jeho rozvoj u detí

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: