Rodičia nezabúdajte! Najdôležitejšie obdobie vo výchove je do 5. rokov dieťaťa

PhDr. Andrea Baranovská PhD. | 13. máj 2019
Rodičia nezabúdajte! Najdôležitejšie obdobie vo výchove je do 5. rokov dieťaťa

Tak veľa môžeme urobiť pre svoje deti z hľadiska ich budúcnosti.

Aký je váš vzťah s dieťaťom? 

Vzájomné spolunažívanie medzi dieťaťom a jeho rodičmi – nemyslíme tým len mamu, otec je rovnako dôležitý – sa vo veľkej miere podieľa na tom, akým smerom sa bude život dieťaťa uberať a aké sociálne vzťahy bude nadväzovať a udržiavať.

Rodičovská starostlivosť je pre duševné zdravie dieťaťa nesmierne dôležitá – jej dopad môžeme pozorovať aj v dospelosti. To znamená, že to, ako sa k deťom správajú mama a otec asi do 5. roku, tvorí základ ich sociálneho správania. Hovoríme o tzv. vzťahovej väzbe.

Je to jedinečné emocionálne puto, vznikajúce medzi dieťaťom a osobou, ktorá sa oň stará. Dieťa má v sebe inštinktívnu potrebu vyhľadávať a udržiavať blízkosť s určitou osobou, aby naplnilo svoju potrebu ochrany a dosiahlo pocit bezpečia. Deje sa tak najmä v situáciách, ktoré sú preň stresujúce. Podstatou vzťahovej väzby je získať fyzické a emocionálne uspokojenie a pocit bezpečia od blízkej osoby.

Vzťahovej väzbe napomáha: 

 • starostlivosť,
 • fyzický kontakt,
 • vnímavosť,
 • a prejav pozitívnych citov. 

So vzťahovou väzbou sa nerodíme

Nie je to niečo, čo získame pri prvom pohľade na dieťa a ono na nás. Vzťahová väzba je výsledkom vzájomného vzťahu lásky a starostlivosti. Dieťa si s najbližšími osobami (mamou a otcom) vytvára vzťahovú väzbu, teda v ich prítomnosti sa cíti príjemne a bezpečne.

Títo najbližší sú preň bázou istoty. Často je to práve mama, pretože je s dieťatkom dlhšie počas dňa, ale spoločné rituály s otcom – napr. večerné kúpanie – poskytujú dostatok príležitostí na to, aby sa táto väzba vytvorila aj medzi nimi. 

Vzťahová väzba pôsobí obomi smermi – nielen dieťa pociťuje bezpečie a istotu, zároveň aj rodič cíti vzájomné prepojenie s dieťaťom a necíti sa byť pri ňom „cudzincom“.

Pri výchove nejde o súťaž medzi rodičmi – kto lepšie pozná dieťa a poskytuje mu viac – otec alebo mama. Je to vzájomné pôsobenie, pretože prínos jedného a druhého rodiča je rozdielny, ale pre dieťa nesmierne potrebný. 

Vzťahová väzba tvorí základ pre budovanie neskorších sociálnych vzťahov – dievčatá sa učia správať ako ženy, na základe vzťahu s otcom si budujú vzory správania k mužom. A naopak, chlapci sa identifikujú s mužskou rolou a učia sa správať k ženám. 

Deti s neistou vzťahovou väzbou majú problém so sebadôverou, sú závislejšie na ostatných a prejavujú sa u nich somatické problémy. V školskom veku sa u nich môže zvýšiť tendencia šikanovať a agresivita. 

Podporné faktory, ktoré sa podieľajú na vytvorení vzťahovej väzby:

 • senzitívnosť rodiča
 • dobrý, stabilný, blízky trvalý vzťah s aspoň jednou osobou v detstve
 • dobré súrodenecké vzťahy
 • veľká rodina, ktorá umožní kompenzačné vzťahy
 • aktívny temperament spojený s nadväzovaním vzťahov
 • spokojnosť rodičov v manželstve
 • sociálne podnetné prostredie

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: