Povedz mi, ako sa cítiš...

Redakcia | 20. august 2023
Povedz mi, ako sa cítiš...

Úprimne a otvorene hovoriť o pocitoch by malo byť v rodine normálne a pre zdravý psychický vývoj dieťaťa aj veľmi dôležité. Ak chcete vedieť, ako ho naučiť hovoriť o pocitoch hovoriť a správne ich vyjadriť, ponúkame vám niekoľko tipov.

Ľudské bytosti sú záhadne komplexné. Naša schopnosť cítiť široké spektrum emócií nás robí jedinečnými, a často tiež zraniteľnými. V rámci rodiny, kde sa vytvárajú základy pre našu schopnosť spracovať a rozumieť emóciám, je otvorená komunikácia o pocitoch kľúčová.

1. Začnite vlastným príkladom

Najlepším spôsobom, ako naučiť dieťa otvorene vyjadrovať svoje pocity, je byť im vzorom. Keď sa dieťa učí, ako hovoriť o svojich pocitoch, sleduje, ako to robíte vy. Ukážte im, že je v poriadku hovoriť o svojich radostiach, strachoch, frustráciách či obavách.

2. Pomôžte mu rozoznať rôzne emócie

Dieťaťu, ktoré ešte nerozpoznáva všetky svoje emócie, môže pomôcť, keď mu dáte slová k tomu, čo práve cíti. Napríklad: "Vyzerať, že si nahnevaný/á na svojho brata. Chceš mi povedať, čo sa stalo?"

3. Vytvorte bezpečné prostredie

Aby sa dieťa cítilo pohodlne pri vyjadrovaní svojich pocitov, je dôležité zabezpečiť, aby sa necítilo súdené alebo potrestané za to, čo cíti. Počúvajte s porozumením a empatiou, bez toho aby ste ihneď hodnotili alebo radili.

4. Hrajte sa

Existuje mnoho hier a aktivít, ktoré môžu dieťaťu pomôcť lepšie rozumieť a vyjadrovať svoje pocity. Môžete vytvoriť  "emotívnu kocku", kde na každej strane je iný výraz tváre (radosť, smútok, hnev, frustrácia, nadšenie...). Nechajte dieťa hodit kockou a potom hovorte spolu o tom, ako sa ten konkrétny pocit môže prejavovať.

5. Učte ho, ako riešiť problémy

Hovorenie o pocitoch je len prvý krok. Je dôležité tiež naučiť deti, ako riešiť situácie alebo problémy, ktoré tieto pocity spôsobujú. Diskutujte o rôznych stratégiách, ktoré by mohli použiť, aby sa cítili lepšie.
Záver
Zdravá emocionálna inteligencia je kľúčom k šťastnej a vyváženej budúcnosti. Ako rodičia, je našou povinnosťou pomáhať našim deťom rozumieť a vyjadrovať svoje pocity  konštruktívnym a pozitívnym spôsobom. S týmito tipmi môžete začať hneď cestu k otvorenejšej a citlivejšej komunikácii v rámci vašej rodiny.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: